Netto Het antwoord op al uw geldvragen

‘België wacht slechts lichte correctie vastgoedprijzen'

‘De vastgoedprijzen zijn in België maximaal nog 5 à 10 procent overgewaardeerd. Een zware correctie is een weinig waarschijnlijk scenario’, stelt Luc Coene, eregouverneur van de Nationale Bank.
Luc Coene: 'De internationale ranglijsten waarin België wordt opgevoerd als een van de meest overgewaardeerde woningmarkten zijn veel te weinig genuanceerd.' ©Emy Elleboog

Luc Coene is al jaren een van de meest kritische waarnemers van de Belgische woningmarkt. Net op een ogenblik dat opnieuw steeds meer twijfels groeien over die woningmarkt, geeft hij een voorzichtig optimistisch signaal. ‘De internationale ranglijsten waarin België steevast wordt opgevoerd als een van de meest overgewaardeerde woningmarkten (vooral in verhouding tot inkomen en huurprijzen, red.) zijn veel te weinig genuanceerd. Na bijkomend onderzoek, dat wij om de vier maanden herhalen, hebben we ook instellingen als de Europese Commissie en het IMF daarvan kunnen overtuigen.’  Luc Coene verklaarde een en ander als gastspreker op een lunch van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector.

De vroegere topman verwacht wel dat het minder gunstig fiscaal kader (in het bijzonder het afzwakken van de woonbonus in Vlaanderen) op korte termijn een negatieve impact zal hebben op de woningmarktprijzen. ‘Een gemiddeld koppel ‘verliest’ door de nieuwe woonbonus zo’n 1.400 euro per jaar. Dat is niet niets. De invoering van een gunstigere fiscaliteit in 2005 heeft duidelijk een stijging van de vastgoedprijzen meegebracht. Logischerwijze moeten we nu het omgekeerde zien, zeker omdat de prijsstijgingen sinds 2010-2011 jaar na jaar zijn afgezwakt’. Coene gaat er vanuit dat de historisch lage rente (‘normaal minstens tot 2016’) en de sinds kort betere economische vooruitzichten, een sterke terugval van de prijzen zullen voorkomen.

Luc Coene benadrukt dat de impact van een stijging van de rentevoeten en een daling van de vastgoedprijzen niet mogen worden onderschat. Zeker niet voor de banken. ‘Er moeten veiligheidsmarges zijn. Tot vorig jaar werkten sommige banken met negatieve marges om klanten te werven. Vorig jaar hebben we de financiële instellingen daarom grotere kapitaalbuffers (+5%) voor hypothecaire kredieten opgelegd. Die kapitaalbuffers schommelden in België tussen 5 en 15 procent. In het buitenland is dat vaak 25 à 30 procent. Zowat 25 procent van de gezinnen lenen voor minstens 100 procent van de waarde van de woning. Een kwart van de mensen moet maandelijks minstens zo’n 40 procent van het inkomen besteden aan het aflossen van de leninglast. Van dergelijke toestanden kunnen we beter af zijn.’

Coene ziet grote prijsstijgingen in België niet zo gemakkelijk terugkeren: ‘De expansie van Brussel als hoofdstad van Europa zal minder groot zijn dan vroeger. Ook het fiscale klimaat en de rente, twee andere belangrijke drivers, zullen niet snel meer zo gunstig zijn.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud