Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Brussel neemt woonbonus op de schop

De Brusselse minister van Financiën Guy Vanhengel (Open VLD) wil de personenbelasting en de registratierechten voor Brusselaars verlagen en dat betalen via de afschaffing van de fiscale aftrek voor dienstencheques en de woonbonus.
Advertentie
©Photo News

De Brusselse regering broedt al langer op een eigen taxshift, al spreekt Vanhengel liever over een fiscale hervorming. Eind vorig jaar sprak de Brusselse regering - die bestaat uit Open VLD, sp.a, CD&V, PS, FDF en cdH - af om een grondige fiscale hervorming door te voeren vanaf 2017.

Concreet wil de Brusselse regering twee belastingen voor Brusselaars afschaffen: de forfaitaire gewestbelasting van 89 euro en de agglomeratietaks van 1 procent. Die laatste taks is volgens Vanhengel ‘een oud zeer’, want de personenbelasting ligt daardoor hoger voor de Brusselaar.

Onroerende voorheffing

Om die belastinghervorming te financieren wordt de onroerende voorheffing opgetrokken met zo’n 10 procent. Daarmee worden volgens de Brusselse regering vooral de vastgoedeigenaars getroffen die buiten Brussel wonen. In Brussel is amper 40 procent van de inwoners eigenaar van een woning, tegenover 70 procent in Vlaanderen.

Boven op de al afgesproken fiscale hervorming wil Vanhengel nog een reeks extra hervormingen doorvoeren. Hij baseert zich op een expertengroep (met onder anderen de professoren Axel Haelterman en Michel Maus) die gedurende een jaar voorstellen heeft uitgewerkt.

Zo wil Vanhengel de personenbelasting verlagen met 1 procentpunt. Dat kost 37 miljoen euro. Vanhengel wil dat betalen door de fiscale aftrek voor dienstencheques af te schaffen (kostprijs 33 miljoen euro). De redenering is dat de verlaging van de personenbelasting iedereen ten goede komt, niet enkel de mensen die dienstencheques gebruiken.

Woonbonus

Daarnaast wil Vanhengel de belasting op vastgoed bijsturen. ‘Wonen in Brussel moet goedkoper worden. We willen de exodus van de middenklasse uit Brussel tegenhouden en zelfs nieuwkomers aantrekken’, is de uitleg van de Brusselse regering.

Wie vanaf 2017 een woning koopt, zal niet langer kunnen genieten van het bestaande fiscaal voordeel. Dat dreigt op termijn onbetaalbaar te worden. Voor bestaande leningen blijft de woonbonus wel gelden.

In de plaats van de woonbonus zouden de registratierechten die betaald moeten worden bij de aankoop van een woning flink naar beneden gaan vanaf 2017. Waar vandaag enkel de eerste schijf van 60.000 tot 75.000 euro van de aankoopprijs is vrijgesteld van de bijdrage, zou dat in de toekomst 175.000 euro zijn. Dat betekent een totale besparing van 22.000 euro voor de kopers (12,5 procent van 175.000 euro).

Volgens Vanhengel zullen potentiële kopers daar geen nadeel van ondervinden. ‘De experts hebben uitgerekend hoeveel korting gegeven moet worden op de registratierechten om hetzelfde voordeel te hebben als de woonbonus en ze kwamen uit op 175.000 euro’, legt Vanhengel uit. Dat voorstel geldt alleen voor de aankoop van de eerste woning. ‘Wie dus een vierde appartement koopt in Brussel, geniet de korting niet’, zegt Vanhengel.

Het nieuwe voorstel is volgens Vanhengel zelfs een voordeel voor de kopers. Want de korting op de registratierechten krijg je onmiddellijk bij aankoop en het voordeel van de woonbonus wordt uitgesmeerd over verschillende jaren.

Schenkingsrechten

Voorts wil Vanhengel, in navolging van Vlaanderen, ook de schenkingsrechten verlagen. Vooral de tarieven voor schenkingen van minder dan 500.000 euro gaan omlaag. Het hoogste tarief bedraagt nu 24 procent en dat wordt 9 procent.

Vanhengel moet de voorstellen nog aftoetsen in zijn regering. Tegen eind dit jaar moet alles rond zijn. ‘Begin volgend jaar wil ik van start gaan met het wetgevende werk’, zegt Vanhengel.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud