Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Deadline voor modernisering liften ligt eindelijk vast

Er zijn nieuwe, definitieve deadlines vastgelegd voor de modernisering van liften. Waaruit bestaat het compromis?

Eigenaars weten eindelijk wat hen te wachten staat in het delicate dossier van de modernisering van liften. De discussie woedt al sinds 2003, maar nu werd beslissende vooruitgang geboekt in de Europees getinte voorschriften voor de veiligheid van de 80.000 liften in België.

Johan Vande Lanotte en Monica De Coninck, ministers van Economie en van Werk, zijn het eens geworden over een project om de reglementering te wijzigen. De tekst is op 16 juli verstuurd naar de Raad van State en zou in oktober ondertekend moeten worden. Er worden alleen nog enkele kleine wijzigingen verwacht.

Timing

Tot nu toe was er veel onzekerheid over de deadline voor de moderniseringswerken. Een eerste versie van het project-Vande Lanotte sprak van een tijdsbestek van vijf jaar. Voor bepaalde werken was het zelfs nog minder, bijvoorbeeld voor het elektronische gordijn en de 'positieve vergrendeling', waarbij de liftkooi pas in beweging mag komen zodra de bordesdeur gesloten en vergrendeld is. Van die timing is nu afgestapt. De termijnen zijn voor het grootste deel verlengd, maar de moderniseringswerken moeten in een keer uitgevoerd worden. De liften die het makkelijkst te moderniseren zijn, worden het eerst aangepast. De datum van indienststelling bepaalt de uiterste deadline voor de modernisering (zie tabel).

Voor het Algemeen Eigenaarssyndicaat (AES) en voor het Comité tegen de Verplichte Modernisering van Liften is dit compromis een goede oplossing. Béatrice Laloux, directeur van het AES: 'Deze nieuwe versie maakt een betere spreiding van de werken mogelijk. Dat is vooral nodig voor de oudste liften, aangezien die dure, vaak op maat gemaakte oplossingen vereisen. Daarvoor moeten eigenaars een beroep doen op specialisten. En die zijn niet met zoveel.'

Privé of professioneel

Wie compromis zegt, zegt inbinden. Zo wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen privé- en professionele gebouwen. Dat punt lag minister De Coninck na aan het hart en was nog wel opgenomen in de eerste versie van het project. In veel woongebouwen worden een of meer verdiepingen gehuurd door beoefenaars van vrije beroepen die personeel tewerkstellen.

Het onderscheid 'privé/professioneel' zou een groot probleem hebben gecreëerd voor de toepassing van de wetgeving. En zou verhitte debatten veroorzaakt hebben op de vergaderingen van mede-eigenaars.

Onderhoud

Eigenaars of mede-eigenaars ontsnappen niet aan noodzakelijke onderhoudswerken. Liften die door gebrek aan onderhoud of door een ernstig defect onmiddellijk gevaar opleveren, mogen niet in gebruik blijven.

Planning

Het compromis is het resultaat van lange discussies tussen de lobby van liftinstallateurs (die voor het grootste deel de technische wijzigingen had gesuggereerd), de controle-instanties en de vertegenwoordigers van de mede-eigenaars (voor wie het financiële aspect een struikelblok vormde). Het uiteindelijke akkoord zal niet meer worden aangevochten. De mede-eigenaars moeten vanaf nu dus profiteren van de extra tijd om een financieel haalbare planning op te stellen.

'De nieuwe deadlines', zegt Béatrice Laloux, 'mogen niet worden beschouwd als een mogelijkheid om het project te begraven. Het is een kans om een doeltreffende en redelijke modernisering voor te bereiden, zowel economisch als technisch.'

Want de werken zullen wel degelijk verplicht worden. De federale overheidsdienst Economie zal trouwens een verklarende brochure opstellen voor de ruim 1 miljoen mede-eigenaars.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud