Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Eén premie voor alle renovaties

De bestaande verbouwingspremies van de Vlaamse overheid smelten samen in een overkoepelende renovatiepremie. Die kan vanaf 1 februari worden aangevraagd.
©BELGA

Als u de elektrische of sanitaire installatie in uw huis wilt vernieuwen, komt u op dit moment zowel in aanmerking voor de Vlaamse renovatiepremie als voor de verbeterings- en aanpassingspremie. De jongste jaren kwam er steeds meer overlap tussen beide premies, maar ze hadden elk hun eigen accenten en voorwaarden. Om die complexiteit weg te werken, worden beide premies geïntegreerd in een overkoepelende renovatiepremie. Die kan aangevraagd worden vanaf 1 februari. De bestaande aanpassingspremie, die zich specifiek richt op welomschreven woonaanpassingen voor 65-plussers, blijft wel nog als aparte premie bestaan.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om de nieuwe premie te kunnen aanvragen?

1. Woning van 30 jaar

De overkoepelende renovatiepremie is er voor wie een woning van minstens 30 jaar wil renoveren of een bestaand gebouw wil omvormen tot een woning. Ze kan aangevraagd worden voor vier types van werken:

· Ruwbouw: werken aan de funderingen, muren, draagvloeren en trappen.

· Buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren, die voldoen aan de opgelegde ventilatievoorzieningen.

· Dakwerken: werken aan het dakgebinte, de dakbedekking, goten en afvoer.

· Technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in de badkamer en het toilet en de centrale verwarming.

Voor elke categorie kunt u een premie vragen als u minstens 2.500 euro kosten hebt gemaakt, exclusief btw. Dat kunnen facturen van aannemers met de kosten voor materialen en werkuren zijn. Doe-het-zelvers kunnen facturen van aangekochte materialen voorleggen.

2. Een beperkt inkomen

De premie is er in de eerste plaats voor wie zijn gezinswoning wil renoveren. Om in aanmerking te komen moet u aan eigendoms- en inkomensvoorwaarden voldoen.

Op de aanvraagdatum mag u geen andere woning in volle eigendom bezitten. ‘Met woningen waarvan men alleen het vruchtgebruik of de blote eigendom bezit of met woningen in mede-eigendom wordt geen rekening gehouden’, zegt Johan Vanberghen van het Agentschap Wonen-Vlaanderen.

Ook moet uw inkomen onder een drempel blijven. Voor aanvragen die u dit jaar indient, telt uw inkomen van 2017, dat u terugvindt op uw belastingafrekening van het aanslagjaar 2018. Naast uw gezamenlijk belastbaar inkomen wordt ook rekening gehouden met een eventueel afzonderlijk belastbaar inkomen, leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming en beroepsinkomen uit het buitenland of verdiend bij een Europese of internationale instelling. De maxima hangen af van uw gezinssituatie en worden jaarlijks geïndexeerd. De plafonds voor aanvragen die ingediend worden in 2019 zijn:

· Alleenstaanden: 43.870 euro

· Alleenstaanden met een persoon ten laste: 62.670 euro (plus 3.510 euro per extra persoon ten laste)

· Samenwonenden: 62.670 euro (plus 3.510 euro per extra persoon ten laste)

De premie is er ook voor eigenaars die hun woning voor minstens negen jaar verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Voor hen gelden geen inkomens- of eigendomsvoorwaarden.

3. Bedrag van de premie

De premie wordt berekend per categorie van werken. Ze bedraagt 20 procent van de factuur, exclusief btw, met een maximum van 2.500 euro per categorie. Voor gezinnen met een laag inkomen en verhuurders via een sociaal verhuurkantoor zijn de voorwaarden gunstiger: de subsidie bedraagt 30 procent van het factuurbedrag, met een maximum van 3.333 euro per categorie.

De premie blijft in alle gevallen beperkt tot 10.000 euro.

De premie blijft altijd beperkt tot 10.000 euro. ‘Mensen met een laag inkomen en verhuurders via een sociaal verhuurkantoor kunnen dat maximum dus bereiken met drie categorieën van werken’, legt Vanberghen uit.

Een laag inkomen betekent dat het niet hoger is dan een opgelegd plafond. Dat verschilt naargelang de gezinssituatie en ligt voor premieaanvragen in 2019 op:

· Alleenstaanden: 31.340 euro

· Alleenstaanden met een persoon ten laste: 43.870 euro (plus 3.510 euro per extra persoon ten laste)

· Samenwonenden: 43.870 euro (plus 3.510 euro per extra persoon ten laste).

‘Voor mensen met een laag inkomen is er voor elke categorie een minimumpremie van 1.250 euro’, zegt Vanberghen. Als er een factuur van 2.500 euro wordt ingediend, dan bedraagt de premie in principe 30 procent van 2.500 euro, of 750 euro, maar dat wordt automatisch opgetrokken tot 1.250 euro.

4. Aanvraag

De premie kan pas aangevraagd worden als de werken volledig uitgevoerd en gefactureerd zijn. Wie een premie aanvraagt voor zijn gezinswoning moet bovendien al op het adres wonen. Op het moment van de aanvraag mag de factuur maximaal twee jaar oud zijn. ‘Wie de overkoepelende premie wil benutten, kan dus facturen van de jongste twee jaar indienen’, zegt Vanberghen.

De aanvraag mag worden gespreid over maximaal twee aanvraagdossiers. Voor elke categorie van werken kunt u over een periode van tien jaar maar één keer een premie aanvragen.

Nog even tijd voor bestaande verbeteringspremie

De bestaande verbeteringspremie kan nog tot en met 31 mei 2019 aangevraagd worden. Dat kan interessant zijn voor wie voldoet aan de voorwaarden daarvan, maar niet aan die van de renovatiepremie. ‘Voor de verbeteringspremie is er geen eigendomsvereiste, waardoor ook mensen met een andere woning in aanmerking komen. De woning moet ook maar 25 jaar oud zijn, terwijl dat voor de overkoepelende renovatiepremie 30 jaar is’, zegt Johan Vanberghen van het Agentschap Wonen-Vlaanderen. ‘En voor bepaalde werken kan je voor een lager facturatiebedrag toch een premie krijgen. Voor de vernieuwing van een badkamer met een kostprijs van 1.500 euro is er bijvoorbeeld een premie van 750 euro.’

Eigenaars die aanspraak maken op een premie van 20 procent kunnen per aanvraag maximaal twee categorieën van werken indienen. Een tweede aanvraag kan ten vroegste één jaar na de eerste en moet binnen de twee jaar erna ingediend zijn.

Gezinnen met een lager inkomen hebben meer flexibiliteit: zij kunnen al bij een eerste aanvraag vier categorieën indienen. Daarnaast hebben ze tien jaar de tijd om een tweede aanvraag in te dienen. Het inkomen bij de eerste aanvraag bepaalt alleen wanneer u de tweede aanvraag kunt indienen. Het percentage van de tweede aanvraag wordt bepaald door het inkomen op het moment van de uw aanvraag. Als bij de tweede premie het inkomen boven het plafond is gestegen, krijgt u maar een premie van 20 procent, ook al kreeg u de eerste keer 30 procent.

Ook verhuurders via een sociaal verhuurkantoor kunnen onmiddellijk vier categorieën aanvragen en de tweede aanvraag vrij spreiden over een periode van tien jaar. Het mag alleen niet gebeuren in de laatste drie jaar van een lopende huurovereenkomst.

U vindt het aanvraagformulier in de loop van volgende week op de websites wonenvlaanderen.be en premiezoeker.be of bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen in uw provincie. Voor aanvragen die worden ingediend in 2019 bedraagt de maximale behandelingstermijn twaalf maanden, daarna wordt die acht maanden.

5. Combinatie met eerdere premies voor dezelfde woning

Hebt u in het verleden al een verbeterings- of renovatiepremie ontvangen voor de woning waar u nog steeds woont? Of u de nieuwe renovatiepremie kan aanvragen, hangt af van het type premie dat u in het verleden kreeg.

Renovatiepremie 2007

Die kon tot 31 januari 2016 aangevraagd worden. Op de briefwisseling vindt u een dossiernummer dat begon met ‘60/’. Pas tien jaar later kunt u een nieuwe premie aanvragen.

Renovatiepremie 2015

Deze premie liep tussen 1 december 2015 en 31 januari 2019 en heeft een dossiernummer dat begint met ‘61/’. Als het een eerste aanvraag was, kunt u tot twee jaar na de eerste aanvraagdatum een tweede aanvraag indienen voor maximaal twee andere categorieën van verbouwingswerken. Dateert de eerste al van langer geleden of ging het om een tweede, dan kan een nieuwe aanvraag pas tien jaar na de eerste aanvraagdatum.

Verbeterings- en aanpassingspremie

Die herkent u aan een dossiernummer dat start met ‘50/’. U kunt nog altijd een renovatiepremie aanvragen. Voor verbouwingswerken van dezelfde categorie wordt de eerder ontvangen verbeteringspremie afgetrokken van het bedrag van de renovatiepremie.

6. Combinatie met een eerdere premie voor een andere woning

Bent u de voorbije tien jaar verhuisd en hebt u voor de verbouwing van een vorige woning een renovatiepremie ontvangen? Een nieuwe aanvraag kan pas tien jaar na de vorige aanvraag.

Er is wel een regeling uitwerkt voor medebewoners die geen zakelijk recht hebben op de woning. Een klassiek voorbeeld zijn feitelijke samenwoners waarbij één partner eigenaar is van de woning. Als de andere partner vertrekt en later voor een andere woonst een renovatiepremie wil aanvragen, kan die dat.

De premie is altijd gekoppeld aan een gezin en niet aan een woning. Als de woning dan verkocht wordt, kan het nieuwe gezin nog een premie krijgen, ook al vroegen de vorige bewoners er al een aan.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud