Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Energiezuinig bouwen levert snel extra woning op

Energiezuinig bouwen loont. Een besparing van 100.000 euro, of de prijs van een extra appartement, is snel gemaakt. Dat berekende de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) voor De Tijd.
Echt energiezuinig bouwen kan de initiële bouwfactuur fors duurder maken. Maar de terugverdieneffecten worden onderschat. © Hollandse Hoogte ©David Rozing/Hollandse Hoogte

Een gezin dat in 2006 een woning bouwde tegen de toen geldende minimumstandaard, het zogenaamde E-peil 100, heeft vandaag voor een viergevelwoning een energiefactuur van 2.500 euro per jaar. Wanneer men rekening houdt met een gemiddelde stijging van de energieprijzen met 4 procent per jaar, loopt de totale factuur op tot 140.212 euro over dertig jaar, berekende de VCB. Dat is een serieus bedrag. Daarvoor koop je vandaag nog steeds een klein bestaand appartement.

Wanneer ons gezin diezelfde woning zou bouwen volgens de vandaag geldende normen (waaronder een E-peil van 60), daalt die factuur al met een derde tot 94.784 euro. Bij een E-peil van 40 (vereist vanaf 2016) slinkt de factuur met nog eens een derde tot 66.909 euro. Dat is minder dan de helft van de energie-uitgaven van de woning die in 2006 is gebouwd. Als de bouwheer streeft naar een ‘Bijna EnergieNeutrale’ (BEN) woning, de norm die vanaf 2021 in de hele EU van kracht wordt, daalt de factuur met nog eens 10 procent tot 59.843 euro.

De steeds strengere normen rond energiezuinigheid vergen wel steeds zwaardere en duurdere investeringen bij de bouw van een nieuwe woning. De kandidaat-bouwer kan hopen op een sterke daling van de prijzen van de vereiste nieuwe technologie, zoals bij de zonnepanelen. Maar hij is ook zeker van subsidies van de overheid. Om het E-peil 40 en a fortiori de normen van de BEN-woning te halen mag de bouwer rekenen op premies van Vlaanderen en een reductie van de onroerende voorheffing. In ons voorbeeld drukt dat de factuur voor het E-peil 40 tot 60.109 euro (-10%) en voor de BEN-woning tot 47.543 euro (-20%).

Het klopt dat echt energiezuinig bouwen de initiële bouwfactuur fors duurder kan maken. Maar de terugverdieneffecten worden onderschat. Met wat men minder uitgeeft aan de energiefactuur, krijgt men meer budgettaire ruimte voor de maandelijkse afbetaling van de hypothecaire lening.

Zijn de berekeningen overdreven? Zeker niet. De meeste Belgische huizen werden gebouwd in de jaren zeventig of vroeger. Een huis uit die periode heeft een E-peil van 369. ‘Wanneer men die huizen volledig wil verwarmen op 18 graden, een temperatuur die bij echt energiezuinige woningen geen probleem is en die wordt gebruikt als referentietemperatuur, komt men in ons voorbeeld aan een energiefactuur van 10.944 euro per jaar of 613.794 euro over 30 jaar. In Vlaanderen bedraagt de gemiddelde verkoopprijs van een woonhuis 250.000 euro, van een appartement 200.000 euro’, zegt Marc Dillen, de directeur-generaal van de VCB. ‘Natuurlijk komt het in de praktijk niet zo ver. Slechts een deel van zo’n woning wordt permanent en volledig gebruikt en verwarmd. Maar het staat vast dat heel wat gepensioneerden een steeds groter deel van hun pensioen opstoken in hun allesbehalve energiezuinige woning met een niet echt aangename temperatuur.’

‘Bijna EnergieNeutrale’ woningen zijn niet toevallig een van de centrale thema’s op Batibouw 2014, de grootste beurs van het land voor bouwen, verbouwen en wonen, die vandaag de deuren opent. De eerste twee dagen is ze enkel voor professionelen toegankelijk. Vanaf zondag is ook het grote publiek welkom. Er worden zo’n 300.000 bezoekers verwacht.

De verwachtingen in de bouwsector over Batibouw zijn verdeeld. Enerzijds is het consumentenvertrouwen het voorbije jaar sterk toegenomen. De voorbije maanden zijn er ook wat meer bouwaanvragen ingediend. Anderzijds heeft de sector het zeer moeilijk. De winstmarges zijn kleiner dan ooit. Het aantal faillissementen in de bouw gaat van het ene record naar het andere.

De sector wacht ook af welke maatregelen de overheid zal nemen na de verkiezingen. Hij vreest dat het vastgoed zal worden aangepakt en de woonbonus veel selectiever zal worden. De banken lijken ook niet guller te worden in het toekennen van hypothecaire kredieten.

Energiezuinig en subsidies

Het besef van het belang van energiezuinig bouwen groeit. Als de Belg zijn plannen van een woning nog zou kunnen bijsturen of overdoen, zou hij in de eerste plaats meer investeren in energie-efficiëntie oplossingen én in het zoeken van subsidies daarvoor. Dat blijkt uit twee onderzoeken die Reynaers Aluminium, de specialist in raamprofielen, en de bouwgroep Xella onafhankelijk van elkaar, lieten uitvoeren.

In het onderzoek van Reynaers Aluminium zou 62 procent meer aandacht geven aan energiebesparende oplossingen, gevolgd door de keuze van de aannemer (57%) en de keuze van ramen en deuren (56%). Vanuit budgettair oogpunt zou de Belg meer tijd besteden aan het zoeken van subsidies (63%). Dat is meer dan de extra aandacht voor het beter plannen en regelen van de financiering vooraf (42%).

Bij Xella wil 57 procent van wie al heeft verbouwd, meer investeren in energie-efficiënte oplossingen, 59 procent in het zoeken van subsidies. Voor wie nog moet verbouwen, is dat respectievelijk 58 procent en 50 procent.

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud