Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Enkel Duitsland doet beter dan België op woningmarkt

De crisis weegt overal in Europa op de woningmarkt. Ook in België staan de woningprijzen steeds meer onder druk. In een internationale vergelijking van Standard & Poors komt België er zeker niet slecht uit. In de periode 2009-2014 moet België in Europa enkel Duitsland laten voorgaan.
Nederlandse woningmarkt Foto: Peter Hiltz

België

Op zich is er voor de komende twee jaar geen ruimte voor euforie op de Belgische markt. De verwachte nominale prijsstijging voor woningen in België blijft volgens S & P beperkt in 2013 (+1,0 procent) en 2014 +(1,6 procent). Met de verwachte inflatie (2,0 procent in 2013, 1,8 procent in 2014) is dat niet voldoende om de reële waarde te behouden. Het waardeverlies blijft met 1,0 procent in 2013 en 0,2 procent 2014 meer beperkt. Ook het panel van 15 vastgoedexperts die De Tijd eind vorig jaar raadpleegde, ging uit van een licht waardeverlies dit jaar.

De moeilijke economische context en de verstrenging van de financiële voorwaarden in ons land om te lenen zijn daar volgens S & P niet vreemd aan. De prijzen van de woningen zijn relatief duur in verhouding tot het inkomen van de Belg. In 2013 blijft de groei zwak (+0,4 procent) De werkloosheid zou stijgen tot 7,9 procent.

Een zware terugval van de prijzen in België lijkt de onderzoekers van S& P onwaarschijnlijk. Het ratingbureau maakt zich niet echt grote zorgen over de Belgische woningprijzen. Met een totale schuld van de gezinnen van 54,7 procent in juni 2012 ligt die beduidend lager dan het gemiddelde van de eurozone (65,3 procent). Ook de zeer lage hypothecaire rente en het feit dat er in België geen echt overschot aan woningen, is daar niet vreemd aan.

In de meeste andere Europese landen blijft de situatie moeilijker dan in België.

Duitsland

Duitsland gaat tegen de strrom in. De prijzen zullen in Duitsland de komende twee jaar met gemiddeld 3 procent per jaar stijgen. Dat hoeft niet echt te verwonderen. In geen enkel land zijn de economische prestaties zo sterk als in Duitsland. Het land is aan een inhaalbeweging bezig. Tussen 1999 en 2008 stagneerde de woningmarkt in Duitsland. In vrijwel alle andere landen waren er in die periode daarentegen sterke stijgingen.

Nederland

In Nederland verwacht men dit jaar een prijsdaling van 5,9 procent. Ook voor 2014 wordt een daling verwacht van 2 procent. Dat wordt dan het zesde jaar op rij van dalende woningprijzen. De totale schuld van de gezinnen is er zeer groot. Leningen werden vroeger vaak niet echt afgelost. De prijzen zitten nu al 16 procent onder de recordkoersen van vijf jaar geleden.

Frankrijk

Ook voor Frankrijk is S & P niet echt optimistisch. Voor dit en volgend jaar wordt een prijsdaling met telkens 5 procent per jaar verwacht. In 2007 was Frankrijk nog het land met de grootste prijsstijging (+7,7 procent) in de groep van negen landen die het ratingbureau opneemt in zijn studie. Tussen 2000 en 2007 stegen de prijzen er ononderbroken met 10 procent per jaar. Met een verwachte werkloosheid van 10,7 procent verwacht men de eerste jaren niet snel een herneming.

Ierland

De bijzonder sterke terugval van de woningprijzen in Ierland lijkt uit te bodemen. Sinds 2007 zijn de prijzen er gehalveerd. Dit jaar zou de daling beperkt blijven tot 0,9 procent. Het herstel zou volgens S & P wel moeizaam verloren. Zeer strenge kredietvoorwaarden, een laage vraag en overcapaciteit zullen op de woningmarkt blijven wegen. Bij 47 procent van de hypothecaire kredieten is het nog af te lossen bedrag hoger dan de marktwaarde van de woning.

Spanje

De slechtste vooruitzichten voor Spanje. De prijsdaling zou er dit jaar oplopen tot 7,8 procent. Een ook daarna moet het eerst nog verder bergaf. De banken kregen een kapitaalinjectie. Er zal nu werk worden gemaakt van de opkuis van de balansen. Er zullen meer gedwongen verkopen van vastgoedworden uitgevoerd. Dat zal zwaar wegen op een markt waar er nog steeds een gigantisch overaanbod is. Volgens S& P duurt het meer dan vier jaar alvorens de markt in evenwicht is. De verhoudingen woningprijs/inkomen en woningprijs/huurprijs moet met nog zo’n 20 procent worden gecorrigeerd.

Italië

Italië kan hopen op een eerste prijsstijging vanaf 2014, de eerste sinds 2007. Het volume van het aantal transacties bedroeg maar de helft van 2006. De zware economische en financiële crisis weegt nog even op de markt. De hypothecaire schuld bedraagt in Italië maar 23,4 procent van het bbp. Dat is beduidend minder dan het gemiddelde van de eurozone (40 procent). De verhoudingen woningprijs/inkomen en woningprijs/huurprijs zijn er ongeveer in evenwicht.

Portugal

Portugal lijdt zwaar onder de economische crisis. Toch zou de daling dit jaar beperkt blijven tot 1,1 procent in 2013. Voor volgend wordt voor het eerst in jaren gerekend op een bescheiden stijging. De schuldgraad van de gezinnen is er nog vrij hoog. In tegenstelling tot in Ierland en Spanje was er geen woningprijszeepbel ontstaan. Er is ook geen groot overaanbod. De hervormingen die het land door Europa en het IMF zijn opgelegd, moet de groei van de woningmarkt stimuleren.

VK

De woningmarkt zou in het VK vrij stabiel stabiel blijven (-0,9 procent in 2013 en +0,5 procent in 2014). Er zijn wel belangrijke regionale verschillen. Het voorbije jaar stegen de prijzen in Londen, terwijl ze licht daalden in het zuiden en stevig terugvielen in het noorden. Het aantal transacties is sinds 2007 zowat gehalveerd. Vooral de kopers van een eerste woning werden geconfronteerd met strengere leenvoorwaarden. Vandaag zijn er weinig kandidaat-verkopers tegen de huidige prijzen. Het tekort aan woningen zal een verdere daling wel afremmen.

 

 

 

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud