Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Federale overheid én Vlaanderen geven groter belastingvoordeel voor tweede verblijf

Een lening voor een tweede verblijf wordt fiscaal meer begunstigd dan die voor de eigen woning. Daardoor laait het debat weer op over de vraag of en hoeveel belastingvoordeel er moet zijn voor een andere woning dan de gezinswoning.
©BELGA

Een lening voor een tweede woning levert een groter fiscaal voordeel op dan die voor de eerste woning. Dat scheef De Standaard gisteren. In een reactie vraagt de oppositiepartij Groen om het fiscaal gunstregime voor tweede woningen af te schaffen. De vrijgekomen middelen kunnen in het kader van de taxshift gebruikt worden voor een lastenverlaging. Vlaams Parlementslid Michèle Hostekint (sp.a) meent dan weer dat de meerderheidspartijen het probleem hadden moeten zien bij de hervorming van de woonbonus. Ze spreekt van een ‘gemiste kans om een onrechtvaardigheid weg te werken’. Ook vanuit de meerderheid kwam er een reactie. Het N-VA-partijbestuur vraagt aan de federale minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), om te onderzoeken hoe de fiscale rechtvaardigheid kan worden gegarandeerd.

Het kabinet van Van Overtveldt laat weten ‘die bezorgdheid mee te nemen en in eerste instantie de administratie te vragen om de cijfers en berekeningen te verifiëren’.

Waarover gaat het de polemiek? De zesde staatshervorming hevelde de fiscale bevoegdheid voor de eigen woning - waar u en uw gezin effectief wonen - over van de federale overheid naar de gewesten. De federale overheid blijft onveranderd het beleid voor andere woningen bepalen, zoals een tweede verblijf.

Intussen heeft Vlaanderen beslist het belastingvoordeel voor een hypothecaire lening voor de enige en eigen woning - de woonbonus - af te bouwen voor leningen afgesloten vanaf 1 januari 2015. ‘Daardoor wordt lenen voor een tweede woning vaak financieel voordeliger dan lenen voor een eerste gezinswoning’, zegt Jef Wellens. De fiscalist bij Wolters Kluwer maakt die conclusie na een vergelijking van de verschuldigde personenbelasting met of zonder lening, zowel in de situatie dat iemand leent voor een eerste woning (waarvoor Vlaanderen bevoegd is) als in het geval men leent voor een tweede woning (waarvoor de federale overheid bevoegd blijft). Let wel, een lening voor een tweede verblijf kan fiscaal slechts optimaal benut worden als er geen lening meer loopt voor de gezinswoning.

1.356 euro
Het federale voordeel voor de kapitaalaflossingen en schuldsaldoverzekering voor een tweede verblijf per koppel.

Hoeveel belastingvoordeel levert een lening maximaal op? Een koppel kan dit jaar voor zijn gezinswoning maximaal een Vlaams fiscaal voordeel van 1.824 euro genieten. Voor een tweede verblijf leveren de kapitaalaflossingen en premies voor een schuldsaldoverzekering een federaal voordeel op van maximaal 1.356 euro. Daarbovenop komt voor een tweede woonst het voordeel voor de betaalde intresten. ‘De intrestaftrek levert al gauw een voordeel op van 1.000 euro of meer’, zegt Wellens.

Maar niet alle koppels halen het maximale belastingvoordeel voor de kapitaalaflossingen en de premies van een schuldsaldoverzekering. ‘Idealiter heb je een belastbaar beroepsinkomen van minstens 35.000 euro per persoon en leen je minstens 75.000 euro op 15 jaar of korter’, zegt de fiscalist.

De fiscale scheeftrekking blijft echter niet beperkt tot de Vlaamse woonbonus en het federale belastingvoordeel voor een tweede verblijf. Ook op Vlaams niveau stelt het probleem zich. Als de ontlener destijds leende voor een tweede verblijf en nu beslist er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen, is niet langer de federale overheid maar het Vlaamse Gewest bevoegd voor de lopende lening.

‘Vlaanderen behield grotendeels dezelfde fiscale voordelen als de federale overheid voor een dergelijke ‘tweede woning’. In tegenstelling tot de woonbonus voor de eerste woning bouwde Vlaanderen het belastingvoordeel voor de tweede woning niet af. Meer nog, als enige van de drie regio’s kent het in dat geval nog een belastingvermindering toe voor de intresten’, aldus Wellens.

Wat levert Vlaamse woonbonus voor de enige en eigen woning op?

In het Vlaams Gewest geeft de woonbonus recht op een belastingvermindering van maximaal 912 euro. Dat is 40 procent van de betaalde kapitaalaflossingen en intresten tot 2.280 euro (basisbedrag van 1.520 euro + 760 euro gedurende de eerste 10 jaar).

Wat levert het federale voordeel voor een tweede verblijf op?

Voor het belastingvoordeel voor een tweede verblijf moet een onderscheid worden gemaakt tussen dat voor de betaalde kapitaalaflossingen en premies van een schuldsaldoverzekering en dat voor de intresten. De kapitaalaflossingen en premies tot 2.260 euro leveren een belastingvermindering op van 30 procent, wat het voordeel op maximaal 678 euro per persoon brengt. De betaalde intresten worden afgetrokken van het kadastraal inkomen van de tweede woning, waardoor mogelijk geen personenbelasting verschuldigd is op de inkomsten uit die woning.

Wat levert het Vlaamse voordeel voor een tweede verblijf op? 

Vlaanderen snoeide in de woonbonus, maar versterkte het voordeel voor een tweede woning. Het bedrag aan kapitaalaflossingen en premies dat fiscaal kan benut worden bedraagt 2.280 euro, iets meer dan het federale. Dat brengt de maximale belastingbesparing op 684 euro. Daarnaast is er nog een belastingvermindering van 40 procent voor de intresten. Die intresten worden wel beperkt tot het belastbaar bedrag van de tweede woning.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud