Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Gratis lening om huurwaarborg te betalen

De Vlaamse regering bereikte een akkoord over een nieuwe huurwaarborglening. Die moet het optrekken van de huurwaarborg in het nieuwe Vlaams huurdecreet compenseren.
Advertentie
Wie geen drie maanden huurwaarborg kan betalen, kan een beroep doen op de huurwaarborglening van de Vlaamse overheid. ©BELGA

Het optrekken van de huurwaarborg van twee naar drie maanden huur is één van de belangrijkste maatregelen in het nieuwe Vlaamse huurdecreet. Een hogere huurwaarborg vergroot de financiële buffer voor verhuurders tegen wanbetaling of huurschade. Maar sommige huurders hebben het al moeilijk om twee maanden waarborg ineens te betalen.

Huurwaarborglening

Daarom zullen huurders een specifieke lening kunnen vragen bij het Vlaams Woningfonds.

‘De huurwaarborglening is een anonieme en renteloze lening voor huurders en een instrument dat hen toelaat een huurovereenkomst af te sluiten met een private verhuurder’, zegt Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Met de hogere huurwaarborg moeten private eigenaars sneller geneigd zijn om aan inkomenszwakkere huurders te verhuren en moet het aanbod van private huurwoningen op de markt verhogen.

De nieuwe huurwaarborglening komt bovenop de bestaande OCMW-waarborgregeling, waarbij de huurder het OCMW vraagt om de waarborg voor te schieten.

Jonge starters

Voor CD&V was de koppeling van de verhoging van de huurwaarborg aan het invoeren van een renteloze huurwaarborglening een belangrijke voorwaarde bij de besprekingen over het huurdecreet.

‘Bij een verhuis zit je al snel aan een noodzakelijke reserve van 7 maanden huur: de vorige waarborg die niet onmiddellijk wordt teruggestort, de nieuwe waarborg en de eerste maand huur. Dat betekent zo’n 4.000 à 5.000 euro, verhuiskosten niet meegerekend’, zegt Vlaams Parlementslid Katrien Partyka (CD&V).

‘Het zijn niet enkel de allerzwaksten die dat niet even opzij hebben staan. Ook jonge starters met een degelijk inkomen kunnen immers problemen hebben om in één keer zo’n grote som op tafel te leggen.’

Vlaams huurdecreet

De nieuwe huurwaarborg(lening) is een onderdeel van het Vlaamse Huurdecreet, dat de Vlaamse regering vandaag goedkeurde. Dat omvat de rechten én plichten voor zowel de huurder als de verhuurder. Het komt in de plaats van het federale huurrecht, dat door de zesde staatshervorming is overgeheveld naar de gewesten. Het nieuwe decreet regelt ook huurovereenkomsten voor studentenhuisvesting en werd aangepast aan nieuwe samenlevingsvormen. De nieuwe regels moeten gelden vanaf 1 januari 2019 en niet op 1 september 2018 zoals aanvankelijk gepland.

Wat zijn de voorwaarden voor de huurwaarborglening?

  1. Beperkt inkomen

De huurder moet voldoen aan de inkomensvoorwaarden voor een bescheiden huurwois ning. Dat is een inkomen van:

- 30.099 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste (32.795 euro voor gehandicapte)

- 45.144 euro voor alle anderen, verhoogd met 2.811 euro per persoon ten laste.

De huurder mag geen (mede)eigenaar zijn van een woning of bouwgrond, of er het volledige vruchtgebruik op hebben. Er mag geen betalingsachterstand geregistreerd zijn bij de Centrale voor kredieten aan particulieren.

2. Geen maximale huurprijs

De huurwaarborglening is er voor gezinswoning in het Vlaamse Gewest. Alleen sociale woningen komen niet in aanmerking, tenzij die verhuurd worden door sociale verhuurkantoren (SVK). Er is geen maximale huurprijs.

3. Standaardbedrag van 1.800 euro

Het maximale leningsbedrag hangt af van de woonplaats en het aantal personen ten laste. Het standaardbedrag is 1.800 euro, verhoogd met 12,5 procent per persoon ten laste (met een maximum van 50 procent). Voor tal van steden en gemeenten is er nog een verhoging met 10 procent. Dat is er onder andere voor Gent en Antwerpen en alle gemeenten in hun grootstedelijk gebied.  

4. Binnen de tien werkdagen

Als u aan de voorwaarden voldoet en uw dossier volledig is, krijgt u binnen de tien werkdagen het bedrag gestort. Het is ook mogelijk een voorafgaande goedkeuring te vragen, waardoor de behandelingstermijn na het afsluiten van een huurcontract verkort tot drie werkdagen.

5. Terug op twee jaar

De standaardtermijn voor de terugbetaling is 24 maanden en kan mits motivering met 6 maanden verlengd worden.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud