Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe pakt u waterschade aan een gemeenschappelijke muur aan?

De muur van uw woning is doordrongen met water, de verf komt los en het probleem lijkt van bij de buren te komen. Wat moet u doen?
©Shutterstock

Is er een probleem of stelt u schade vast, neem dan in de eerste plaats contact op met uw buur en probeer samen een oplossing te vinden, adviseert makelaar Patrick Cauwert. 'Het is verstandiger om de situatie in der minne te regelen en niet van in het begin experts op elkaar af te sturen.'

De volgende stap is controleren of uw brandverzekering de oorzaak van het euvel dekt. Zo'n verzekering draagt bijvoorbeeld niet bij als de schade te wijten is aan gebrekkig onderhoud of opstijgend vocht. 'Bij waterschade volstaat het niet dat er water aanwezig is', legt Patrick Cauwert uit. 'Er moet sprake zijn van een breuk, een barst, een lekkende leiding of insijpelend vocht.'

Als de brandverzekering de waterschade blijkt te dekken, dien dan een schade-eis in bij uw verzekeraar. Vergeet daarbij niet een offerte van een aannemer toe te voegen. Uw buur heeft er belang bij hetzelfde te doen. De respectieve verzekeraars zullen dan normaal gezien reageren door hun expert ter plaatse te sturen.

Let wel op: de verzekeraars dekken de kosten voor het opsporen van de oorzaak enkel voor zover ze door de polis worden gedekt. Als achteraf blijkt dat de oorzaak niet wordt gedekt, moet u die uitgaven uit eigen zak betalen. Als u het niet eens bent met de experts, kunt u altijd een tegenexpertise vragen. Die kosten neemt de verzekeraar normaal gezien op zich.

Wat als de verzekeraar besluit dat het contract de oorzaak niet dekt en u dus geen tegemoetkoming krijgt? In dat geval gelden de principes van de aansprakelijkheid. De persoon bij wie de oorzaak van de schade ligt, moet de schade herstellen. Is dat uw buur, dan moet hij niet alleen de schade herstellen, maar ook de problemen oplossen die er de oorzaak van zijn.

In het beste geval is hij bereidwillig en kunt u de situatie in der minne regelen. Maar als hij oneerlijk of van slechte wil is, zal u hem in gebreke moeten stellen en eventueel voor de rechter moeten slepen. Afhankelijk van het bedrag van de schade is ofwel het vredegerecht ofwel de rechtbank van eerste aanleg bevoegd.

'U kunt ook een beroep doen op een kamer van bemiddeling en arbitrage, zoals de CCAI', zegt de advocate Jane Arkell. 'Dat is minder duur en sneller dan de gerechtelijke weg, maar je hebt er wel de toestemming van alle partijen voor nodig.'

Wauthier Robyns van Assuralia voegt daaraan toe: 'Uw buur heeft er belang bij te controleren of de door hem veroorzaakte schade eventueel wordt gedekt door het BA-luik van zijn woningverzekering of door zijn familiale verzekering.'

Tips

Breng de schade in beeld. Als de schade groot is en meteen maatregelen moeten worden genomen om ze in te perken, neem dan zeker foto's of maak een filmpje voor u alles begint op te ruimen.

Maak duidelijke afspraken. Aan dit soort situaties komt vaak een expertise op tegenspraak te pas. Die moet gebeuren in aanwezigheid van alle partijen en is in rechte afdwingbaar. Nieuwe expertises zijn derhalve niet meer nodig. Om complicaties te voorkomen, sluit u het best een overeenkomst met uw buur die verduidelijkt wie tot de expertise overgaat, waarop ze betrekking heeft en in hoeverre de conclusies van de experts dwingend zijn. Eventueel vermeldt ze ook de mogelijkheid om een beroep te doen op een andere expert in geval van betwisting.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud