Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Huisvestingsmaatschappijen bouwen zich 'kapot'

'We stevenen af op faillissementen', waarschuwen de sociale huisvestingsmaatschappijen. Ze schermen met een studie die aantoont aan dat hun rendabiliteit onder druk staat als de huurinkomsten niet stijgen.
Advertentie
Sociale huisvestingsmaatschappijen worden vandaag ontmoedigd om nog te investeren in nieuwe en grote sociale huurprojecten. ©sociale huisvestingsmaatschappijen

In opdracht van negen sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM), samen goed voor 20.000 sociale huurwoningen, voerde het consultancybedrijf KPMG een onderzoek naar de rendabiliteit van de sociale verhuurprojecten in Vlaanderen. 

Het onderzoek toont aan dat de huurprojecten die werden opgestart na 2010 verlieslatend zijn. Sociale huisvestingsmaatschappijen verliezen geld door te investeren in sociale woningen. 'Op langere termijn bouwen we ons zelfs kapot', zegt Hans Heyse, directeur van de Gentse Volkshaard. 'Op korte termijn zijn er nog voldoende liquiditeiten. Maar als er niets verandert, gaan er vanaf 2024 maatschappijen over de kop.'

Vlaanderen telt nu 140.000 sociale huurwoningen. De lijst met potentiële huurders is sinds 2011 met 30 procent gestegen tot 105.370. De wachtlijsten zwellen aan. Daarom moeten er tegen 2025 nog 45.000 sociale huurwoningen worden bijgebouwd.

De SHM krijgen van de overheid wel renteloze leningen. Maar ook die moeten worden terugbetaald.

Daarbij komt dat de kosten, ook voor renovaties, steeds hoger oplopen, onder meer door de strengere energienormen waaraan de gebouwen moeten voldoen. 

Strop

Voor de SHM dreigt een strop omdat de huurinkomsten niet volstaan om alle nodige bouwwerken en renovaties te financieren. 'De huur is afhankelijk van het inkomen. De gemiddelde huur bedraagt nu 290 euro per maand. We pleiten ervoor de huur op te krikken tot minstens een derde van het inkomen van de huurder', zegt Heyse. 'Een huur van 350 euro per maand in plaats van 290 maakt voor ons een wereld van verschil.'

De jongste jaren zijn de huurinkomsten van de SHM zelfs gedaald. Enerzijds omdat meer mensen in armoede leven. Anderzijds omdat de voorwaarden voor een sociale huurwoning zijn verstrengd en gezinnen met een hoger inkomen er geen toegang meer toe krijgen.

'Een huurprijs van 350 in plaats van 290 euro per maand maakt voor ons een wereld van verschil'
Hans Heyse
Directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard

Daarnaast pleiten de SHM voor een grotere sociale mix. 'Nu mogen we slechts 1 procent van het patrimonium aan private huurders verhuren, dus aan gezinnen of bedrijven die zich normale huurprijzen kunnen veroorloven. Het zou ons vooruithelpen als we een groter deel van de beschikbare gebouwen aan die huurders mochten verhuren', aldus Heyse. 

Noodklok

Het is niet de eerste keer dat de SHM de noodklok luiden. Ook in 2015 gebeurde dat al. 'De Vlaamse overheid houdt het bij vage beloftes. Maar concrete voorstellen om het probleem te verhelpen, komen niet uit de bus', zo klinkt het.

Het is niet correct om van nakende faillissementen te spreken.
Liesbeth Homans
Vlaams minister van Wonen ( N-VA)

Met de studie van KPMG in de hand, hopen de SHM eindelijk gehoor te vinden. 'Anders zullen we niet meer investeren in sociale verhuurprojecten en zullen de wachtlijsten nog langer worden.' Een evolutie die zorgwekkend dreigt te worden, omdat het voor veel gezinnen nu al moeilijk is een betaalbare huurwoning op de private huurmarkt te vinden. 

Reacties

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) nuanceert de doemberichten. 'Er zijn flink wat tussenkomsten. Zo kunnen de SHM lenen aan -1 procent. Als ze 100 euro lenen, hoeven ze maar 99 euro terug te betalen. Bovendien zitten er acties in de pijplijn. Zo komt er een energiecorrectie waardoor een deel van de investering in energiezuinige gebouwen naar de SHM kan terugvloeien', aldus Homans. 'Voorts dient men het volledige patrimonium van een maatschappij te bekijken. Kosten van nieuwe projecten worden minstens voor een deel gecompenseerd door de meer rendabele projecten uit het verleden. Het is niet correct om van nakende faillissementen te spreken.'

Björn Mallants, directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH), erkent dat de SHM mogelijks op een hellend vlak zijn aanbeland. 'We hebben dit al meermaals aangekaart'. Maar hij betreurt dat de KPMG-studie niet in overleg met de VVH gebeurde. Bovendien vindt hij meer huur vragen een 'leerling-tovenaaroplossing'. 'Zomaar pleiten voor huurverhogingen is niet in lijn met onze doelstellingen. Zelfs met een sociale woning bevinden veel sociale huurders zich in armoede. Een verhoging van de huurprijs zou daar zeer hard aankomen'. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud