Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Huurprijzen in Brussel dalen voor het eerst

Jarenlang zijn de huurprijzen in Brussel sneller gestegen dan de index en de inkomens. Door de crisis moet de huurder nu afhaken. Voor het eerst dalen de huurprijzen.
Advertentie
Foto HH ©Hilz, Peter/Hollandse Hoogte

Uit het jaarlijkse onderzoek van het Brussels Observatiecentrum van de Huurprijzen over 2012 blijkt dat de daling van de gemiddelde huurprijs (649 euro) vrij beperkt was (-0,9 %). Toch is het frappant. Het is de eerste daling sinds het begin van de jaren negentig. De verpaupering van de hoofdstad is daar zeker niet vreemd aan.

De impact van de crisis op de huurprijzen bleek tot nu toe weinig impact te hebben op de prijzen van de private huurmarkt. Integendeel. Tussen 2008 en 2010 waren de huurprijzen in de hoofdstad gemiddeld met 5 procent gestegen. Dat is meer dan tijdens de jaren van de economisch boom (2006-2008). In 2011 kwam daar nog eens een stijging van 5 procent bovenop.

Meerdere factoren speelden jarenlang in het voordeel van de huiseigenaars. Brussel is een van de snelst groeiende hoofdsteden van Europa. De bevolking van Brussel groeide in twaalf jaar tijd met 18 procent en die trend houdt de komende jaren aan. Maar de gezinsverdunning zet door en er wordt al jaren te weinig gebouwd (niet alleen sociale woningen) om aan die demografische groeibehoeften te voldoen.

Brussel trekt als hoofdstad van Europa steeds meer een internationaal publiek aan. Belgen en buitenlanders (onder wie heel wat Fransen) bleven de voorbije jaren investeren op de Brusselse woningmarkt. Vooral de markt van de appartementen is interessant: 92 procent van de huurders in Brussel woont in een flat, 3 procent in een studentenkot.

De huurprijsstijgingen in Brussel moeten wat worden gerelativeerd, 50 procent van de huurders betaalt maximaal 600 euro (de mediaan) voor gemiddeld 78 m². Een kwart betaalt minder dan 500 euro en slechts een kwart meer dan 750 euro. Naar internationale normen waren de huurprijzen in België ongewoon laag. In veel Europese landen waren er grotere huurstijgingen dan in België.

Toch lijkt dat alles niet langer voldoende om de huurders in Brussel nog meer te doen betalen. De huur wordt voor de meeste mensen steeds moeilijker om dragen.

Al een kwarteeuw stijgen de prijzen meer dan de gezondheidsindex. De huurprijzen klimmen ook al jaren sterker dan de besteedbare inkomens. Het Brussels Gewest kampt ook met een zeer hoge werkloosheid (20,4 procent versus 14,3 procent in Wallonië en 7,8 procent in Vlaanderen). De koopkracht van de migranten, de sterkst stijgende bevolkingsgroep, is zeer laag.

Het aandeel van het gezinsbudget dat naar de maandelijkse huur gaat, is in de budgetklasse van 1.000 tot 1.500 euro per maand gestegen van 40 procent in 2008 naar 45 procent in 2012. In de inkomensklasse met meer dan 3.500 euro per maand steeg dat in dezelfde periode van 27 procent naar 29 procent. Bovendien zijn ook de energielasten, die boven op de huur komen, de voorbije jaren sterk gestegen.

Als men ervan uitgaat dat 30 procent van het gezinsbudget naar de huur mag gaan, dan heeft de helft van de Brusselaars vandaag een probleem.

Als men ervan uitgaat dat 30 procent van het gezinsbudget naar de huur mag gaan, dan heeft de helft van de Brusselaars vandaag een probleem. De kans op wanbetaling en wantoestanden, zoals een te groot aantal mensen in een te kleine woning, neemt toe.

De sterk gestegen prijzen zijn vooral een probleem voor nieuwkomers (vaak jongeren) op de markt. De helft van hen betaalt minstens 633 euro. De mediaan van alle huurprijzen ligt op 600 euro. 35 procent van de huurders in Brussel is jonger dan 34 jaar.

Het is uitkijken of de volgende analyse (november 2014) van het Observatiecentrum van de Huurprijzen de dalende trend bevestigt. Vastgoedmakelaars laten er geen twijfel over bestaan: de betaalbaarheid van de huurwoningen in Brussel blijft de eerste jaren een groot probleem.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud