Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Ik heb mijn verbouwingen niet aangegeven aan het kadaster…

Ik heb zopas via een architect een buitenterras laten aanleggen. Het document om het einde van de werken aan te geven bij het kadaster bevat een gedetailleerde vragenlijst over de hele woning. Maar vroeger heb ik een aantal verbouwingen niet aangegeven. Is dat erg? Wat riskeer ik?
Advertentie
©Dolph Cantrijn/Hollandse Hoogte

Zowat alle eigenaars stellen zich die vraag. Het is in ons land dan ook gebruikelijk om een eigen woning te renoveren en te verfraaien. Wij legden de vraag voor aan Florence Angelici, woordvoerster van de federale overheidsdienst Financiën, en haar antwoord was zeer duidelijk: ‘Badkamers en extra kamers moeten altijd worden aangegeven.’ Wie dat niet doet, riskeert een boete.

Wij overlopen daarom met u enkele regels. We wijzen er nog op dat het ‘kadaster’ een nieuwe naam toebedeeld kreeg, namelijk ‘Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie’ (AAPD).

Gaat u bouwen of verbouwen?

In beide gevallen moet u spontaan contact opnemen met het controlebureau van het kadaster dat bevoegd is voor de gemeente waarin de verbouwde of nieuwe woning gelegen is. Bij nieuwbouw moet u dat doen binnen 30 dagen na de ingebruikname (of na de verhuring als u het pand niet zelf bewoont). Voor verbouwingen geldt een maximumtermijn van 30 dagen na de voltooiing van de werken.

Het document voor de aangifte van zowel nieuwbouw als renovatie vindt u op www.netto.be/aangiftekadaster.

‘Doet u dat niet, dan riskeert u administratief of zelfs strafrechtelijk beboet te worden’, waarschuwt Florence Angelici. Het bedrag van de administratieve boete schommelt tussen 50 en 1.250 euro.’

U krijgt een brief van het kadaster

Vervolgens deelt het kadaster u het kadastraal inkomen mee (of de herschatting daarvan na de verbouwing). U krijgt een aangetekend schrijven toegestuurd met daarin een notificatiebulletin. En een verklarende nota.

Voor inlichtingen over de berekening van uw kadastraal inkomen, richt u zich tot het controlekantoor van het Kadaster dat u de notificatie heeft toegestuurd. Als u ter plaatse gaat, krijgt u informatie over het kadastraal inkomen dat werd vastgesteld. U krijgt dan vergelijkingspunten, alsook een lijst met recent vastgestelde kadastrale inkomens.

Niet akkoord?

U kunt het kadastraal inkomen uiteraard altijd betwisten. U moet dan binnen 2 maanden na de betekening ervan (datum vermeld op het document) per aangetekend schrijven een bezwaarschrift indienen, met een tegenvoorstel.

Arbitrage

Wordt er geen akkoord bereikt, dan vindt een kadastrale arbitrage plaats. Eén (of drie) scheidsrechter(s) worden dan ofwel in gemeenschappelijk overleg gekozen, ofwel aangesteld door de vrederechter. De uitspraak van de scheidsrechter(s) bindt zowel de administratie als de belastingplichtige. Op die manier worden de belangen van de belastingplichtige gewaarborgd. U kunt de uitspraak wel nog betwisten door een vordering in te leiden bij de rechtbank. Wie betaalt de arbitragekosten? Als het definitief vastgestelde KI gelijk is aan het gemiddelde van het door de administratie vastgestelde KI en van datgene dat de indiener van het bezwaar daar tegenover heeft gesteld, worden de arbitragekosten ieder voor de helft door beide partijen gedragen. In de andere gevallen worden ze gedragen door de partij wiens cijfer het meest afwijkt van het definitieve kadastraal inkomen!

Verjaringstermijn

Wat als u vergeet uw verbouwingen aan te geven? Dan begaat u een overtreding. Bij een laattijdige of vergeten aangifte kan de administratie 3 jaar achterstallige onroerende voorheffing heffen. Die termijn wordt tot 5 jaar verlengd als de inbreuk met bedrieglijk opzet gebeurd is. De administratieve boetes kunnen binnen dezelfde termijnen bepaald worden.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud