Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Is de renovatiepremie er ook voor u?

Wie renoveert, krijgt van de Vlaamse overheid een duwtje in de rug met de renovatiepremie. Maar aan welke voorwaarden moet u voldoen en hoeveel bedraagt de premie?

(netto) – Vorige week nog besliste de Vlaamse overheid om de eigendomsvoorwaarde voor het verkrijgen van de premie te versoepelen. Vroeger mocht u tot 3 jaar voor de aanvraag geen andere woning in volle eigendom hebben. Heel wat renoveerders bleken daardoor uit de boot te vallen. Nogal wat mensen kopen immers een huis wanneer ze gaan samenwonen of huwen, met de bedoeling het later opnieuw te verkopen en in te wisselen voor een woning die beter op de gezinssituatie is afgestemd.

Krijgen uw renovatie-
werken 6% btw?
Lees meer

Daarom wordt aan de bestaande eigendomsvoorwaarde een uitzondering toegevoegd. Het bezitten van een andere woning tot 3 jaar voor de aanvraag is toegelaten, maar enkel als de woning werd verkocht en de aanvrager ze bewoonde tot hij verhuisd is naar de woning waarvoor de premie werd aangevraagd.

Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden waaraan u moet voldoen. Waar moet u rekening mee houden?

Hoogte van de premie

De premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen. Bestelbons of kasbons daarentegen komen niet in aanmerking. De totale kostprijs van de investering moet minstens 10.000 euro (exclusief btw) bedragen en de premie is goed voor 30 procent van die totale kostprijs (exclusief btw). De renovatiepremie is wel begrensd tot 10.000 euro.

De duurste huizen
ter wereld
Lees meer

Inkomensvoorwaarden

Aan de renovatiepremie is ook een inkomensvoorwaarde gekoppeld. Het gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan:

  • 37.340 euro voor alleenstaanden zonder personen ten laste
  • 53.350 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 2.990 euro per persoon ten laste vanaf de tweede
  • 53.350 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 2.990 euro per persoon ten laste.

Ouderdom van de woning

Enkel woningen die minstens 25 jaar zijn en gelegen zijn in het Vlaams Gewest komen in aanmerking voor de premie.

Dakisolatie

In tegenstelling tot vroeger komen facturen voor dakisolatiewerken met datum vanaf 1 januari 2009 niet meer in aanmerking voor de berekening van de isolatiepremie. Vanaf 2009 bestaat daarvoor immers een andere premie. Die facturen tellen wel nog mee voor het bereiken van het minimuminvesteringsbedrag van 10.000 euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud