Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Jaarlijkse belasting op vastgoed stijgt met 2,05 procent

Eigenaars van vastgoed zien de onroerende voorheffing dit jaar met 2,05 procent stijgen. Ook wie een gratis woning van zijn werkgever of bedrijf krijgt, wordt zwaarder belast.
De onroerende voorheffing verschilt van plaats tot plaats. ©www.lasimmo.be

Wie een grond of gebouw op Belgische bodem bezit, krijgt elk jaar een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing in de brievenbus. Die belasting wordt berekend op het geïndexeerde kadastraal inkomen (ki) van het vastgoed.

'Geïndexeerd' omdat het kadastraal inkomen nog altijd gebaseerd is op de huurprijzen van 1975 en een algemene herschatting uitblijft. Sinds 1991 wordt het ki vermenigvuldigd met een coëfficiënt die elk jaar wordt vastgelegd op basis van de indexcijfers.

Voor het aanslagjaar 2019 bedraagt die coëfficiënt 1,8230, tegenover 1,7863 voor 2018. Daardoor stijgt de onroerende voorheffing met 2,05 procent.

Onroerende voorheffing

In het Vlaams Gewest verstuurt de Vlaamse Belastingdienst de aanslagbiljetten. Dat gebeurt doorgaans in de periode van mei tot het einde van het jaar. U moet de belasting binnen twee maanden betalen na de datum waarop het aanslagbiljet is verstuurd.

De onroerende voorheffing kan verminderd worden voor bescheiden woningen, kinderen ten laste of invaliditeit.

Gratis woning

De nieuwe geïndexeerde kadastrale inkomens zijn ook belangrijk voor bedrijfsleiders en werknemers die gratis een woning krijgen van hun werkgever of bedrijf. Een gratis woonst is een belastbaar voordeel. Niet het werkelijk genoten voordeel wordt belast, maar een forfait: het voordeel van alle aard (VAA).

Sinds begin 2019 is er geen verschil meer of de woning ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijk persoon of een vennootschap. Het belastbare jaarvoordeel bedraagt altijd 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen vermenigvuldigd met een factor 2.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud