Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Lenen met accordeon combineert lagere rente met gemoedsrust

Door de stijgende vraag naar leningen met variabele rente duikt de accordeonformule steeds meer op in het aanbod van de banken. Ze verandert niets aan uw maandelijkse aflossing, maar wel aan de looptijd van uw lening.
©Filip Ysenbaert

Steeds meer Belgen kiezen opnieuw voor een variabele rente als ze een hypotheeklening afsluiten. Bij de marktleider BNP Paribas Fortis is sprake van een forse opstoot. ‘In 2016 koos maar 6 procent van onze klanten voor een variabele rentevoet, in de eerste helft van 2018 liep dat al op tot 18 procent, en in november was dat 51 procent’, zegt woordvoerster Hilde Junius. Ook andere banken zien een toename van de formules met variabele rente. Argenta en ING spreken van een duidelijke trend. Bij Argenta lag de voorlopige piek in de zomer.

Een belangrijke reden voor de populariteit van de variabele rente heeft te maken met het beperkte risico dat verbonden is aan een mogelijke rentestijging. De wet bepaalt dat de rente bij de formule van variabele rente niet meer mag stijgen dan ze kan dalen. In de praktijk betekent dit dat het tarief dus maximaal kan verdubbelen ten opzichte van het tarief bij afsluiting van de lening. Bij de huidige rentestanden is dat slechts een beperkte stijging. Wie een lening met een driejaarlijks herzienbare rente van 1,15 procent afsluit, zal de rente nooit hoger zien uitkomen dan 2,3 procent. Dergelijke tarieven zijn in een historisch perspectief zeer aantrekkelijk.

Lager bij de start

Het voordeel van de variabele rente is dat die bij de start gevoelig lager ligt dan wanneer u voor een vaste rente kiest. Dat blijkt ook uit de gemiddelde rente die de financiëledienstverlener Immotheker, gespecialiseerd in de vergelijking van hypotheekleningen, vaststelt. Bij leningen met vaste rente is dat op 25 jaar 2,03 procent. Voor een variabele rente die om de drie jaar aanpasbaar is, bedraagt het tarief voor een vergelijkbare looptijd 1,15 procent.

Toch is een variabele rente niet voor iedereen weggelegd. ‘Bent u op absolute zekerheid gesteld, dan is de vaste rente een goede keuze omdat u zeker bent dat uw maandelijkse aflossing constant blijft’, klinkt het bij KBC. Want ook al is het opwaartse risico van een rentestijging bij de formule van variabele rente beperkt, in een worstcasescenario kan de maandelijkse aflossing vrij snel stijgen.

Stel: een koppel wil 200.000 euro lenen op 25 jaar. In een formule met driejaarlijks aanpasbare rente komt de eerste maandaflossing neer op 767 euro. Maar in een worstcasescenario kan dat bedrag na drie jaar al op 862 euro uitkomen, bijna 100 euro meer. ‘Voor jonge koppels, die aan het begin aan een gezinsleven staan, kan dat toch een belangrijk verschil maken’, zegt John Romain van Immotheker.

Hoger bij worstcase

©Mediafin

Om die redenen pakken steeds meer banken met een alternatief uit: de accordeonformule. Daarin begint u met het gunstige tarief van een variabele rente en blijft het bedrag van maandelijkse aflossing ook altijd constant. Als de rente stijgt, wordt de looptijd van de lening aangepast. In het voorbeeld blijft het koppel maandelijks 767 euro aflossen, en de looptijd van de lening kan in het slechtste geval uitlopen tot 28 jaar en 9 maanden.

Het nadeel van die formule is wel dat de totale rentelast in een worstcasescenario het hoogst kan uitkomen. ‘Maar daar tegenover staat wel dat uw maandlast 10 procent lager is, u dit geld eventueel kunt beleggen en u - althans in Vlaanderen - langer gebruik kunt maken van het fiscaal voordeel omdat u langer leent’, zegt Romain. Volgens hem bedraagt het extra fiscaal voordeel voor iemand die voor een accordeonformule kiest in dit voorbeeld ongeveer 3.000 euro tegenover iemand die bij een looptijd van 25 jaar blijft.

Prijskaartje

‘Hypotheekrentes zullen laag blijven’

De rente die banken op hypotheekleningen bieden, hangt onder meer af van de evolutie van de Belgische langetermijnrente. Die 10-jarige overheidsrente kabbelt al twee jaar op een uitzonderlijk laag niveau tussen 0,5 en 1 procent. En dus zijn hypotheekleningen al lange tijd uitzonderlijk aantrekkelijk geprijsd.

Nu de Europese Centrale Bank (ECB) heeft beslist te stoppen met obligatie-inkopen en hier en daar inflatievrees opborrelt, houden sommigen al rekening met rentestijgingen. Toch zullen die volgens banken binnen de perken blijven. ‘We verwachten geen substantiële rentewijzigingen in 2019’, klinkt het bij BNP Paribas Fortis.

De meeste banken voorzien dat de hypothecaire rente daarom slechts heel geleidelijk hoger zal gaan. ING wijst wel op een mogelijke ‘herbeoordeling van de risicopremies’. Die kunnen tot hogere hypothecaire tarieven leiden.

‘Op dit moment verwachten we dat hypothecaire rentes de komende twaalf maanden met 25 basispunten kunnen stijgen. In 2020 kan de opwaartse trend doorzetten, maar het is duidelijk dat kopers nog tijd hebben om te beslissen en dus nog kunnen profiteren van aantrekkelijke hypotheekrentes’, luidt het bij ING.

 

De accordeonformule mag niet worden verward met een tussentijdse herziening van uw woonlening. Bij elke bank is het mogelijk om tijdens de looptijd de voorwaarden te herzien en bijvoorbeeld de looptijd te verlengen. Maar aan zo’n herziening hangt doorgaans een prijskaartje. Bovendien is niet zeker dat de maandelijkse aflossing even hoog blijft. Beter is daarom van bij de start voor een accordeonformule te kiezen, tenminste als de bank ze aanbiedt.

Belfius biedt naast de accordeonformule ook een hybride formule voor de driejaarlijks variabele rente aan. ‘Bij de eerste herziening, na drie jaar, gebeurt enkel een aanpassing in geval van een rentedaling. Zo heeft de klant de garantie dat de rentevoet in de eerste zes jaar niet kan stijgen’, zegt de bank.

Persoonlijke voorkeuren

De keuze voor de juiste leningformule hangt sterk af van persoonlijke voorkeuren. ‘Ons advies voor een vaste of een variabele rentevoet hangt volledig samen met de financiële situatie en de voorkeur van de klant’, klinkt het bij de banken. ‘Een variabele rentevoet ligt bij het begin van een lening lager dan een vaste, maar het is niet exact voorspelbaar of dat verschil op termijn bewaard blijft en of een latere stijging het voordeel in de beginjaren niet uitvlakt of zelfs in een nadeel verandert’, zegt BNP Paribas Fortis.

Het is ook belangrijk andere factoren mee te nemen in de vergelijking. Vaak zijn de tarieven van hypotheekleningen gekoppeld aan voorwaarden, zoals het verplicht afsluiten van een brand- of een schuldsaldoverzekering. ‘Je moet het totale plaatje bekijken. Het verschil tussen een dure en een goedkope brandverzekering kan een verschil tot 0,4 procentpunten betekenen op het rentetarief dat u voor uw lening krijgt. Het laagste tarief is dus niet noodzakelijk altijd de beste keuze’, zegt Romain.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud