Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Ligt uw woning in overstromingsgevoelig gebied?

In Vlaanderen liggen 211.000 woningen in ‘mogelijk overstromingsgevoelig gebied’. Maar die vlag dekt de lading niet en dat kan financiële gevolgen hebben, meent Vlaams Ombudsman Bart Weekers. Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) kondigt een evaluatie en mogelijke aanpassing aan.
©BELGA

Na de overstromingen van 2010 nam de Vlaamse overheid maatregelen om mensen beter te informeren of hun woning of perceel al dan niet in overstromingsgevoelig gebied lag. Een van de gevolgen was dat nogal wat woningen en percelen plots in ‘mogelijk overstromingsgevoelig gebied’ kwamen te liggen. Voor sommige betrokkenen kwam dat als een grote verrassing.

Zoals De Standaard maandag schrijft, stapte een man uit Huldenberg naar de Vlaamse Ombudsman. Rond de man zijn woning was in 27 jaar nooit enige vorm van wateroverlast geweest, maar plots moest hij wel potentiële kopers informeren over het mogelijke overstromingsrisico. Dat gaat ook gepaard met een logo waarbij een huis wordt afgebeeld ‘met de voeten in het water’.

Advertentie

Mogelijk overstromingsgevoelig gebied

In een rapport erkent Vlaams Ombudsman Bart Weekers het probleem. De term ‘mogelijk overstromingsgevoelig gebied’ dekt ‘noch juridisch, noch taalkundig’ de lading, meent Weekers. 'Mogelijk overstromingsgevoelig gebied' is namelijk niet hetzelfde als 'effectief overstromingsgevoelig gebied' en zeker iets anders dan 'overstromingsgebied' tout court. Waar de overheid in laatstgenoemde gebieden weet heeft van recente wateroverlast, is dit in het 'mogelijk overstromingsgevoelig gebied' niet het geval’.

Volgens de ombudsman kan zo'n term ‘de koop-appetijt doen afnemen’. Bovendien is de overheid nooit zijn informatieplicht goed nagekomen. ‘Er werd nooit een grootschalige informatiecampagne rond gevoerd. Veel mensen weten het wellicht nog altijd niet’, zegt Weekers in De Standaard. Hij vraagt daarom om de term 'mogelijk overstromingsgevoelig gebied' te vervangen ‘door een term die de gevoeligheid voor wateroverlast van de geviseerde gebieden adequaat vat’. Het kabinet van minister-Schauvliege antwoordt: ‘Begin 2016 wordt de informatieplicht geëvalueerd en we zullen overwegen of we de term 'mogelijk overstromingsgevoelig' kunnen aanpassen’, zegt de woordvoerder in de krant.

Informatieplicht

De specifieke informatieplicht voor overstromingsgevoeligheid werd eind 2013 ingevoerd. Vastgoedmakelaars en notarissen, maar ook particuliere verkopers of verhuurders (verhuur voor meer dan 9 jaar) moeten verplicht informeren of een kavel geheel of gedeeltelijk in een overstromingsgevoelig gebied ligt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

Effectief overstromingsgevoelig gebied: Die gebieden liepen recentelijk nog onder water. Of modellen geven aan dat het om de 100 jaar of frequenter overstroomt.

Mogelijk overstromingsgevoelig gebied: In deze zones zijn er in het recente verleden geen overstromingen geweest en zijn er dan ook geen frequente overstromingen te verwachten. Enkel bij extreme weersomstandigheden of bij een defect aan de waterkering (zoals een dijkbreuk) overstromen deze gebieden.

Advertentie

Afgebakend gebied: Enkele zones zijn afgebakende overstromingsgebieden of afgebakende oeverzones. Meestal liggen in die zones geen bouwgronden, maar gaat het om zogenaamde zachte bestemmingen.

De ligging in een overstromingsgevoelig gebied of afgebakende zone moet aangegeven worden in advertenties voor verkoop of verhuur op websites, in kranten, tijdschriften en folders, nieuwsbrieven en mailings. De overstromingsgevoeligheid moet ook verplicht vermeld worden in zowel het compromis als in de verkoopakte.

Kaart

Om te weten of uw woning in het ‘mogelijk overstromingsgevoelig gebied’ ligt, kan u de kaart met overstromingsgevoelige gebieden raadplegen op www.geopunt.be (Kaart en plaatsen > Bouwen en wonen > Overstromingsrisico)

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.