Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Meer dan 220.000 kadastrale inkomens herzien in 5 jaar

Sinds 2014 werd het kadastraal inkomen van 222.202 woningen en appartementen in België door het kadaster herberekend.
©BELGA

Het kadastraal inkomen wordt herberekend bij een renovatie van de woning waarbij de bewoonbare oppervlakte wordt vergroot of het comfort wordt verbeterd. Dat hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. ‘Soms oordelen we ook op basis van informatie die we krijgen van de gemeenten of het kadastraal inkomen van de woning moet herbekeken worden', zegt Francis Adyns, de woordvoerder van de FOD Financiën.

Sommige gemeenten controleren systematisch de staat van de woningen, maar andere aarzelen om hun burgers extra te belasten.
Francis Adyns
Woordvoerder FOD Financiën

Het aantal herzieningen lag de voorbije vijf jaar altijd in de buurt van 45.000 per jaar, al is de trend licht dalend sinds 2015. In 2018 werden nog 41.201 herzieningen opgetekend. Volgens de FOD Financiën heeft dat vooral te maken met een gewijzigde manier van gegevensuitwisseling tussen de gemeenten en de FOD. ‘We hebben een nieuwe procedure geïnstalleerd, wat de schommelingen van de voorbije jaren deels verklaart’, zegt Adyns.

Ook de daling van het aantal renovaties met een stedenbouwkundige vergunning speelt mee. In 2017 viel dat aantal in Vlaanderen terug tot 12.837, het laagste cijfer sinds 1997. De daling werd wel deels gecompenseerd door een stijging van het aantal vergunningen in Wallonië.

Spontaan

Verschillende gemeenten geven inmiddels spontaan wijzigingen aan woningen door aan de administratie. 'De gemeentelijke administratie kan bijvoorbeeld op basis van het kadaster woningen zonder comfort opsporen. Vervolgens kan ze beslissen een controle ter plaatse te doen om te zien of er intussen iets gewijzigd is aan de woning. Soms gebeurt de selectie in combinatie met andere criteria, zoals de verkoop van de woning, het type woning of het aantal jaar sinds de laatste aanpassing', zegt Adyns.

Niet alle gemeenten zijn zo pro-actief. 'Sommige gemeenten controleren systematisch de staat van de woningen, maar andere aarzelen om hun burgers extra te belasten. Daar is een herziening van het kadastraal inkomen alleen het gevolg van een stedenbouwkundige vergunning of na controles van de federale administratie zelf', zegt Adyns.

Het kadastraal inkomen wordt nog steeds berekend op basis van de huurwaarde van 1975, waardoor het voor veel woningen achterhaald is.

Bij de voltooiing van nieuwbouw- of renovatiewerken moet de verbouwer binnen 30 dagen schriftelijk de datum overmaken aan het controlekantoor van het kadaster. Anders loopt hij het risico op een administratieve of strafrechtelijke boete. Vervolgens wordt een nieuw kadastraal inkomen bepaald.

Bij een herziening worden alle factoren die de huurwaarde bepalen opnieuw in rekening gebracht. Daarbij wordt wel uitgegaan van de factoren die het kadastraal inkomen in 1975 bepaalden. Sommige criteria die vandaag pertinent zijn, zoals isolatie, waren dat in 1975 nog niet en die worden dan niet in rekening genomen. 

Belasting

Het kadastraal inkomen wordt nog steeds berekend op basis van de huurwaarde van 1975, waardoor het voor veel woningen achterhaald is. Twee factoren beïnvloeden het kadastraal inkomen. Ten eerste de materiële kenmerken van het gebouw. Het gaat dan onder meer over het type woning, de bewoonbare oppervlakte, het aantal kamers, de aanwezigheid van een garage en kelder,...

Ten tweede speelt ook de ligging een rol. Is de woning goed bereikbaar? Ligt ze langs een drukke weg? Die twee factoren maken dat huizen in dezelfde straat toch een verschillend kadastraal inkomen kunnen hebben. Energiebesparende investeringen hebben geen invloed op het kadastraal inkomen.

Het ki vormt de basis voor de belastingberekening op woningen. Voor de gezinswoning wordt de belasting afgerekend via de onroerende voorheffing die jaarlijks in de bus valt. Hebt u een tweede woonst die u bijvoorbeeld verhuurt aan particulieren, dan wordt die niet alleen via de onroerende voorheffing belast, maar ook in de belastingaangifte op fictieve huurinkomsten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud