Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Meer zelfstandigen kunnen zich gratis verzekeren tegen inkomensverlies

De gratis verzekering gewaarborgd wonen, die je woonkrediet helpt aflossen als je ziek wordt of je job verliest, is uitgebreid. Ook zelfstandigen die hun activiteit onvrijwillig moeten stopzetten en uitzendkrachten kunnen er voortaan een beroep op doen.
Wie als uitzendkracht werkt, kan voortaan in aanmerking komen voor de verzekering gewaarborgd wonen. ©Photo News

Op 24 mei keurde de Vlaamse regering de wijzigingen goed aan het regeringsbesluit over de verzekering gewaarborgd wonen. Die traden op 15 juni in werking. Sindsdien gelden er soepelere voorwaarden om gebruik te maken van de gratis verzekering.

Tot nu toe hielp de verzekering u bij de aflossing van uw hypothecaire lening als u als werknemer onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt werd én als u als zelfstandige arbeidsongeschikt werd. Sinds kort kunnen ook zelfstandigen die onvrijwillig hun zelfstandige activiteit moeten stopzetten en een overbruggingsrecht (een financiële uitkering om een moeilijk periode als zelfstandige te overbruggen) of een werkloosheidsuitkering op basis van een vroegere tewerkstelling genieten een beroep doen op de verzekering.

11.250
Aanvraag
Vorig jaar dienden 11.250 Vlamingen een aanvraag voor een verzekering gewaarborgd wonen in, terwijl een veelvoud aan woonkredieten werd afgesloten.

Ook wie als uitzendkracht werkt, kan nu in aanmerking komen. De voorwaarde is wel dat het jaar voor de aanvraag uw tewerkstelling maar met maximaal tien dagen onderbroken mag zijn. Die tien dagen gelden voor iedereen. Tot nu moest de aanvrager in de twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag ononderbroken tewerkgesteld zijn. Voortaan mag de tewerkstelling in die periode maximaal tien dagen onderbroken zijn. 

Onbekend is onbemind

Hoewel de verzekering gratis is, is ze niet echt bekend bij het grote publiek. Vorig jaar dienden 11.250 Vlamingen een aanvraag voor een verzekering gewaarborgd wonen in, terwijl er een veelvoud aan woonkredieten werd afgesloten.

600
gewaarborgd wonen
Wie zijn werk verliest of arbeidsongeschikt wordt, heeft recht op een tegemoetkoming van maximaal 600 euro per maand, gedurende maximaal 36 maanden.

De premies van de verzekering worden betaald door de Vlaamse overheid. De verzekering aanvragen kan via het agentschap Wonen-Vlaanderen. Om recht te hebben op de verzekering moet u wel aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. Zo  mag de geschatte verkoopwaarde van uw woning niet hoger zijn dan 320.000 euro, of 368.000 euro in heel wat gemeenten rond Brussel (alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, alsook Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren gelegen in het arrondissement Leuven). U moet ook arbeidsgeschikt zijn én aan het werk zijn op het ogenblik dat u de verzekering aanvraagt. Daarnaast mag u geen tweede woning of een andere woning in vruchtgebruik hebben.

Volgens cijfers van de Federatie van het Notariaat werd vorig jaar 76 procent van de woningen in Vlaanderen tegen maximaal 320.000 euro verkocht. 'Dat impliceert dat veel kopers voor de verzekering in aanmerking komen', zegt de federatie. 'Het enige dat de kredietnemer moet doen, is tijdig een aanvraag indienen. Dat kan tot één jaar vanaf de eerste datum van de geldopname van de lening.'

Wie zijn werk verliest of arbeidsongeschikt wordt, heeft afhankelijk van de omstandigheden recht op een tegemoetkoming van maximaal 600 euro per maand, gedurende maximaal 36 maanden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud