Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Moet ook uw huisbaas uw huur verlagen?

De negatieve inflatie of deflatie van de jonge maanden kan goed nieuws zijn voor huurders. Omdat de gezondheidsindex, die gehanteerd wordt voor de indexering van de huurprijzen, daalt, kan u aan uw huisbaas vragen dat hij de huurprijs verlaagt. Hoe doet u dat concreet?

(netto) - Door de negatieve inflatie van de jongste maanden kunnen sommige huurprijzen vanaf deze maand lichtjes gaan dalen. Dat is alvast het geval voor huurcontracten die deze maand juli verjaren. De huurprijzen zijn immers gekoppeld aan de gezondheidsindex. De gezondheidsindex van juni 2009 (110,50) ligt voor nu voor het eerst onder de index van juni 2008 (110,62).

Symbolisch

De verlaging is voorlopig nog puur symbolisch. Het gaat om amper 0,1 procent, of met andere woorden 50 cent op een maandhuur van 500 euro. Verwacht wordt dat de inflatie ook de komende maanden nog zal dalen en dat de daling van de huurprijzen kan oplopen. Het Planbureau gaat uit van een verdere daling de komende 3 tot 4 maanden.

Selecteer de juiste index

Het initiatief voor een aanpassing van de huurprijs naar beneden ligt niet bij de verhuurder, maar wel bij de huurder. De index die telt, is die van de maand voor de ondertekening van het huurcontract. Hebt u het huurcontract in juli getekend, dan telt de index van juni. Tekende u het contract in juni, om pas in september te verhuizen, dan is het die van mei die telt. 'En de index in mei 2009 lag nog boven die van mei 2008', merkt Katelijne D'Hauwers, directrice van het Algemene Eigenaarssyndicaat op.

U kan een verlaging van uw huurprijs enkel krijgen als de gezondheidsindex lager ligt dan het jaar voordien op het moment van de 'verjaardag van de inwerkingtreding van uw huurcontract', zegt D'Hauwers. Dat wil zeggen: twaalf maanden nadat u het huurcontract hebt getekend. Maar zelf als u er deze maand niet aan denkt, is dat geen ramp. Gaat het over uw hoofdverblijfplaats, dan hebt u recht op 3 maanden respijt. Dus zelfs als u pas in oktober de verlaging vraagt, dan zal u die toch moeten krijgen. En nog wel retroactief. Dus niet alleen vanaf dan, maar ook met terugwerkende kracht voor de maanden juli, augustus en september.

Soms vraagt u beter geen aanpassing

Maar denk toch maar even goed na vooraleer u aan uw verhuurder een indexaanpassing vraagt. Zeker in het geval dat uw verhuurder de jaren voordien de indexaanpassingen (een verhoging van de huurprijs) niet heeft doorgerekend. Als u in dat geval een indexaanpassing vraagt, dan kan uw huur misschien hoger in plaats van lager uitvallen.

Hier vindt u de evolutie van de gezondheidsindex en kan u nagaan of u in aanmerking komt voor een verlaging van uw huurprijs.

Op de website van de huurdersbond vindt u een modelbrief waarmee u uw verhuurder een prijsverlaging kunt vragen. Uw schriftelijke vraag voor een verlaging van de huurprijs kunt u best aangetekend versturen. 

Wat zijn inflatie en deflatie?

Inflatie is de algemene verhoging van het prijspeil over een bepaalde periode (gewoonlijk 12 maanden), gemeten aan de hand van de index van de consumptieprijzen. Die volgt de prijsontwikkeling van een korf van goederen en diensten die representatief geacht wordt voor de gemiddelde consument.

Als de inflatie onder 0 gaat, is er technisch gezien sprake van deflatie: het algemeen prijspeil zakt. Omdat deflatie een beladen begrip is, spreekt men soms liever van negatieve inflatie. Deflatie is een algemene en blijvende prijsdaling die leidt tot een contractie in de economische activiteit, oplopende werkloosheid, een daling van de lonen en aantasting van de koopkracht. Het is een zeer nadelig fenomeen dat de neiging heeft zichzelf in stand te houden en dat moeilijk te bestrijden is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud