Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Nog 1 maand tijd voor Vlaamse renovatiepremie

Vanaf 1 december kunt u geen renovatiepremie meer aanvragen bij de Vlaamse overheid. Vanaf dan zult u alleen nog een belastingvermindering kunnen aanvragen die in drie schijven zal worden uitbetaald.
©Ton Hendriks/Hollandse Hoogte

Donderdag maakte het kabinet van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans bekend hoe de overgangsmaatregelen er voor de Vlaamse renovatiepremie zullen uitzien. Wie ten laatste op 30 november bij Wonen Vlaanderen een aanvraag indient voor een renovatiepremie en aan de voorwaarden voldoet, zal nog een premie krijgen om de kostprijs van bepaalde renovatiewerken te drukken. Die premie bedraagt maximum 10.000 euro. De aanvraag zal pas geldig zijn als u voor 30 november aan de Vlaamse overheid de facturen van de uitgevoerde werken bezorgt of een contract met de aannemer als de werken nog moeten starten of nog aan de gang zijn. Als de aannemer de werken nog moet uitvoeren of voltooien, heeft u tot uiterlijk 28 februari 2015 de tijd om de facturen bij Wonen Vlaanderen in te dienen en uw aanvraag te vervolledigen. De werken moeten dus voor eind februari volgend jaar zijn uitgevoerd.

Vanaf 1 december kunt u alleen nog een aanvraag doen om een belastingvermindering te krijgen. Die vermindering, waarbij u dus een deel van de kosten recupereert via de belastingaangifte, wordt gespreid over drie jaar. Het bedrag van het voordeel blijft 10.000 euro.

De voorwaarden voor de toekenning van een renovatiepremie blijven dezelfde. De woning moet 25 jaar oud zijn, de aanvrager mag geen andere woning bezitten en het totaal factuurbedrag moet minimum 10.00 euro bedragen. Verder zijn er ook strikte inkomensgrenzen. Het aan de personenbelasting onderworpen inkomen van gehuwden en samenwonenden mag niet hoger zijn 57.990 euro, te verhogen met 3.250 euro per persoon ten laste. Er wordt gekeken naar het belastbaar inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Voor renovatiepremies die dit jaar zijn aangevraagd, wordt het belastbaar inkomen van 2011 in aanmerking genomen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud