Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Spanje maakt schenken tweede verblijf gratis

Belgen met een tweede verblijf in Spanje moeten voortaan in een aantal deelstaten geen Spaanse schenkings- of successierechten meer betalen op dat tweede verblijf. Dat is te danken aan een wetswijziging in Spanje.
©shutterstock
3.800
Vorig jaar hebben 3.800 Belgen een tweede verblijf gekocht in Spanje. In het eerste kwartaal van dit jaar waren dat er al meer dan 1.000.

Door de gekelderde vastgoedprijzen in Spanje kopen steeds meer Belgen daar een tweede verblijf. Vorig jaar investeerden ruim 3.800 Belgen in het zuiderse land, in het eerste kwartaal van dit jaar 1.057. Maar Belgen konden tot nog toe geen gunstregeling voor de schenkings- en successierechten genieten. Elk van de 17 deelstaten in Spanje bepaalt daar autonoom de regels voor. Een aantal kent een vrijstelling of ruime vermindering toe. Het regime van de deelstaten was er enkel voor wie een band had met de betrokken deelstaat. De ligging van het onroerend goed was daarvoor niet voldoende. De begiftigde of erfgenaam moest in Spanje wonen. Wie geen voldoende sterke band had, viel terug op de veel minder gunstige nationale regeling.

Op 3 september 2014 werd Spanje daarvoor door het Europese Hof van Justitie veroordeeld. Het Hof oordeelde dat de regeling in strijd is met het Europese recht, omdat inwoners gunstigere regimes kunnen genieten dan niet-inwoners. ‘Spanje had zes maanden de tijd om zijn wetgeving aan te passen en heeft dat intussen gedaan’, zegt Bart Verdickt, advocaat bij Cazimir. De nieuwe wet werd op 28 november 2014 gepubliceerd in het Spaanse Staatsblad.

Opportuniteiten

Dit kan bijzondere opportuniteiten bieden voor Belgen met vastgoed in Spanje. Zo is vanaf nu mogelijk om een appartement in Mallorca of Madrid te schenken aan uw kinderen zonder dat er Spaanse schenkingsrechten moeten betaald.
Bart Verdickt
Advocaat Cazimir

‘Op grond van de nieuwe wetgeving kunnen ook buitenlanders genieten van de vrijstellingen van een bepaalde deelstaat’, zegt Bart Verdickt. ‘Dit kan bijzondere opportuniteiten bieden voor Belgen met vastgoed in Spanje. Zo is vanaf nu mogelijk om een appartement in Mallorca of Madrid te schenken aan uw kinderen zonder dat Spaanse schenkingsrechten moeten betaald’. België heft evenmin schenkingsrechten op buitenlands onroerend goed.

De nieuwe wet biedt ook mogelijkheden voor wie in het verleden al Spaanse schenkings- en successierechten betaalde en niet kon genieten van de gunstige regeling van de deelstaat. ‘Wie in de afgelopen vier jaar te veel rechten betaalde, kan een teruggave vorderen’, zegt Bart Verdickt.

Deelstaat bepaalt

Of uw tweede verblijf van een vrijstelling kan genieten, hangt af van de ligging. De 17 deelstaten in Spanje hebben de vrijheid om eigen fiscale regels in te voeren anders ingevuld. Een aantal deelstaten, zoals Valencia, Madrid en de Balearen (onder meer de eilanden Ibiza en Mallorca) hebben zowel voor schenkings- als voor successierechten zeer ruime vrijstellingen ingevoerd. Bepaalde deelstaten, zoals Catalonië, hebben zich beperkt tot een hoge vrijstelling in de successierechten. Andere deelstaten, zoals Andalusië, passen dan weer de nationale regeling toe.

Dat een tweede verblijf in Spanje gratis geschonken kan worden, is een bijkomende troef voor dat land. Maar de andere typische bestemmingen voor een tweede verblijf doen het minstens even goed. Enkel in België loopt de belastingfactuur op.

België: Voor de schenking van een tweede verblijf aan de kust of in de Ardennen hangen de tarieven af van de waarde van het pand. Ze lopen op van 3 tot 30 procent. Op het gedeelte van de schenking tussen 200.000 en 250.000 euro moet 18 procent betaald worden, tussen 250.000 en 500.000 euro 24 procent en boven 500.000 euro 30 procent.

Frankrijk: Frankrijk hanteert een vrijstelling van 100.000 euro per kind en per schenker. Als twee ouders schenken aan twee kinderen loopt de vrijstelling op tot 400.000 euro. Enkel als het tweede verblijf meer waard is, moeten op het surplus schenkingsrechten betaald worden. Maar ook die kunnen vermeden worden.

Italië: Italië hanteert een vrijstelling van 1 miljoen euro per schenker en per begunstigde. Wel moeten kadastrale belastingen (2%) en hypotheekrechten (1%) betaald worden. Die worden berekend op de kadastrale waarde, die in vele gevallen fors lager is dan de werkelijke waarde.

Portugal: In Portugal zijn geen schenkingsrechten verschuldigd. Wel moet op schenkingen tussen echtgenoten en op schenkingen aan kinderen een overdrachtsbelasting van 0,8 procent worden betaald.

Kroatië: Kroatië geeft een vrijstelling voor schenkingen tussen echtgenoten en aan kinderen.

Nederland: Nederland heft geen schenkingsrechten op een schenking van een Belg aan een Belg van een Nederlands onroerend goed. Wel zijn overdrachtsbelastingen verschuldigd: 2 procent voor woningen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud