U krijgt kadastrale info voortaan binnen de twee dagen

©ANP XTRA

Een kadastraal uittreksel aanvragen kan voortaan online gebeuren via www.myminfin.be. Dat is goedkoper en sneller. Maar niet iederen krijgt het zomaar.

Tot nu moest men een kadastraal uittreksel via een formulier aanvragen in een kantoor van de FOD Financiën. De levering ervan nam tien dagen in beslag.

Sinds 1 november 2018 volstaat het dat de burger of de onderneming zich aanmeldt op www.myminfin.be en het kadastraal uittreksel aanvraagt in de rubriek Mijn vermogen > Online kadastrale uittreksels. De wetgever heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om te verduidelijken wie dat kan opvragen.

Binnen de 48 uur is het gevraagde en betaalde uittreksel beschikbaar in MyMinfin en kan de aanvrager het raadplegen en/of downloaden.

492.048
motivatie
In 2017 leverden de kantoren 492.048 kadastrale uittreksels af.

De via MyMinfin gevraagde en betaalde online uittreksels worden grotendeels automatisch aangemaakt en vereisen geen menselijke tussenkomst meer.

De tarieven liggen forfaitair vast. Vroeger was het duurder. Wanneer de aanvraag slaat op eigen, onroerende goederen is de levering gratis.

De aanvraag kan gebeuren 7 dagen op 7.

Gemotiveerd

'De aanvraag van kadastrale uittreksels dient te gebeuren met een gemotiveerd verzoek', benadrukt Francis Adyns, de woorvoerder van FOD Financiën.

Voortaan kunnen twaalf geldige motieven  ingeroepen worden om een kadastraal uittreksel te bekomen. Afhankelijk van de identiteit van de aanvrager en het motief van de aanvraag zijn er meer of minder documenten beschikbaar..

Een motivering is niet vereist bij de aanvraag van kadastrale uittreksels voor eigen goederen of voor goederen van een derde waar de aanvrager optreedt in naam en voor rekening van de derde. De motivering is evenmin vereist voor notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten, architecten, landmeters-experten en vastgoedmakelaars die optreden in naam en voor rekening van derden.

De aanvraag vermeldt de identiteit en het rijksregisternummer, bisregisternummer of ondernemingsnummer van diegene waar de aanvrager in naam en voor rekening voor optreedt.

In 2017 leverden de kantoren 492.048 kadastrale uittreksels af.

Achterdeur

Die inlichtingen werden in het verleden ook al eens opgevraagd door kandidaat-kopers om de eigenaar te vinden van een leegstaand pand. De wetgever was daar niet zo duidelijk over. Die achterdeur wordt nu dicht gedaan.

‘Voor een individu is het met de nieuwe wetgeving niet mogelijk om tegen betaling de identiteit van een perceeleigenaar op te vragen, tenzij er een gerechtvaardigd doeleinde voorhanden is, wat niet het geval zal zijn bij een louter identificeren van eigenaars van leegstaande panden’, zegt Tom Van Stiphout van advokatenkantoor Lydian.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect