Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Van Overtveldt bestelt studie over kadastraal inkomen

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zal zijn administratie de opdracht geven een voorbereidende studie te maken naar de operationele impact van een herziening van de kadastrale inkomens. Maar een snelle herziening van het stelsel komt er niet.
©BELGA

Het kadastrale inkomen (KI) is de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing op alle vastgoed en belasting van vastgoed ander dan de gezinswoning via de personenbelasting. Het stemt overeen met de jaarlijkse nettohuur die u in normale omstandigheden zou ontvangen als het goed verhuurd was op het referentietijdstip. Maar dat referentietijdstip is nog altijd 1 januari 1975. Een algemene herschatting was er sindsdien niet, wel wordt het KI jaarlijks geïndexeerd.

Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is er zich van bewust dat het kadastraal inkomen vandaag niet altijd meer correspondeert met de realiteit en dat dat in veel gevallen tot scheefgetrokken situaties leidt. ‘Die discrepantie is historisch gegroeid vanaf 1975 en kan niet van vandaag op morgen weggewerkt worden. Het actualiseren van alle KI’s is een monnikenwerk, waarvoor geen budget of operationele middelen voorhanden zijn. Het is ook niet gepland in het regeerakkoord’, zegt Van Overtveldt.

Impact

De administratie wordt wel gevraagd een voorbereidende studie te maken naar de operationele impact. Daarin moet nagegaan worden wat er nodig is aan mensen en middelen om een dergelijke actualiseringsoperatie te doen.

‘Ik wil benadrukken dat een actualisering van de KI’s ook effecten genereert voor andere bestuursniveaus. Bijgevolg is een voorafname in dit verband niet mogelijk zonder voorafgaande consultatie van alle betrokken partijen’, aldus Van Overtveldt. De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen en verschilt naargelang het gewest. In het Vlaamse Gewest bedraagt die 2,5 procent voor woningen. Op die basisheffing van het gewest heffen de provincies en gemeenten nog opcentiemen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud