Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Vergeet het keuringsattest van uw elektrische installatie niet

Als u uw woning verkoopt, moet u de koper een keuringsattest van de elektrische installatie meegeven. Zonder dat attest kan de verkoop niet doorgaan.
Vaak is de elektrische installatie van bestaande woningen niet conform de wetgeving. ©HH

Bij de verkoop van een woning zijn een aantal documenten verplicht. Denk bijvoorbeeld aan het energieprestatiecertificaat (epc), dat aangeeft hoe energiezuinig uw woning is, of aan het postinterventiedossier, de map waarin alle technische informatie van uw woning zit. Maar ook een keuringsverslag van de elektrische installatie mag niet ontbreken. ‘Zonder dat document kan de notaris de akte niet verlijden’, zegt Margaux Dewitte, juriste bij de notarisfederatie Fednot.

De elektrische installatie is het geheel van elektrische aansluitingen in uw woning: van de meterkast over het verdeelbord en de elektriciteitskabels tot de schakelaars en de stopcontacten. Om veiligheidsredenen moet een elektrische installatie aan strenge regels voldoen, het zogenaamd algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI). ‘Want iedere fout in een elektrische installatie kan ernstige gevolgen hebben’, klinkt het bij de FOD Economie. Denk maar aan een kortsluiting, waarbij brand ontstaat, of elektrocutie. Vandaar dat uw elektrische installatie gekeurd moet worden door een erkend controleorganisme. ‘In 2018 werden 354.000 controles van huishoudelijke elektrische installaties uitgevoerd’, zegt woordvoerster Chantal De Pauw van de FOD Economie.

1981

Elektrische installaties die geplaatst zijn na 1 oktober 1981 beschikken in principe al over een keuringsverslag. Stel dat u dat attest niet meer terugvindt op het moment dat u uw woning wilt verkopen, dan zult u een erkend controlebedrijf moeten contacteren voor een nieuwe keuring. Ook als er ondertussen belangrijke wijzigingen werden uitgevoerd aan de elektrische installatie of als het keuringsverslag ouder is dan 25 jaar, zult u een nieuwe keuring moeten aanvragen.

Elektrische installaties die dateren van voor 1 oktober 1981 moeten in geval van een verkoop van de woning sowieso gekeurd worden. Reken op 125 euro voor de opmaak van een keuringsverslag.

Als verkoper hebt u alleen de verplichting een keuringsattest af te geven. Dat kan ook een negatief verslag zijn.

Vaak is de elektrische installatie van bestaande woningen niet conform de wetgeving. De technologie staat niet stil, en de materialen die 30 of 40 jaar geleden gebruikt werden, zijn verouderd. Als blijkt dat uw elektrische installatie niet in orde is, dan hoeft u niet te panikeren. Als verkoper hebt u alleen de verplichting om een keuringsverslag af te leveren zodat de koper geïnformeerd wordt over de staat van de elektrische installatie. Die verplichting betekent niet dat de elektrische installatie van uw woning volledig conform moet zijn voor de verkoop van het huis. Als koper kunt u natuurlijk wel op voorhand polsen naar het keuringsattest, zodat u weet waar u aan toe bent.

Bij een negatief keuringsverslag moet de koper de installatie wel in orde brengen, en moet nadien een herkeuring gebeuren. Dateert de elektrische installatie van voor 1 oktober 1981 dan moet die herkeuring gebeuren binnen 18 maanden na het verlijden van de akte. De herkeuring hoeft niet noodzakelijk te worden uitgevoerd door dezelfde controleorganisatie die het keuringsverslag voor de verkoop opmaakte. Als de elektrische installatie in gebruik genomen werd na 1 oktober 1981, dan hebt u geen 18, maar slechts 12 maanden de tijd om alles in orde te brengen en een herkeuring te laten uitvoeren door hetzelfde keuringsbedrijf dat de vorige keuring uitvoerde.

Gevangenisstraf

In principe staan gevangenisstraffen op het niet in orde brengen van de elektrische installatie na een negatief verslag. ‘Maar zulke controles zijn voor ons geen prioriteit’, zegt De Pauw. Wat als u niet in orde bent, en er breekt toch brand uit? ‘Uw verzekering komt tussen. Een negatief verslag heeft geen directe gevolgen voor de schadeafhandeling’, zegt Peter Wiels van de verzekeringsfederatie Assuralia. ‘Wel kan het zijn dat uw verzekeraar u liever kwijt is als blijkt dat u uw woning niet goed onderhoudt.’

Nog dit: op 1 juni 2020 treedt een nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) in werking, dat zowel voor de nieuwe als de bestaande elektrische installaties geldt.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.