Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Vermijd sancties door uw dak beter te isoleren

Zonder een minimum aan dakisolatie riskeert uw huurwoning vanaf 2020 ongeschikt te worden verklaard. Tenzij uw pand voldoende energiezuinig is. Maar laat dat achterpoortje u niet tegenhouden om te isoleren.
©iStockphoto

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse dakisolatienorm van kracht. Die bepaalt dat alle woningen in Vlaanderen over een minimum aan dakisolatie moeten beschikken. In vakjargon: de minimale R-waarde (die de warmteweerstand weergeeft) bedraagt 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Hoe groter de R, hoe beter het materiaal isoleert. ‘Een R-waarde van 0,75 m²K/W komt overeen met een isolatiedikte van 3 à 4 centimeter, afhankelijk van het type materiaal’, zegt Dorien Van Cauwenberge van het Agentschap Wonen-Vlaanderen. ‘Een leek kan moeilijk vaststellen wat de dikte van zijn dakisolatie is. Facturen of bouwplannen kunnen een indicatie geven. Of u kunt een energieprestatiecertificaat (EPC) laten opmaken.’

Zo’n document geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Dat gaat van het label A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). Dakisolatie is een van de elementen die in rekening worden gebracht om de energiescore van uw woning te bepalen. Reken voor de opmaak van een EPC op 200 euro.

Advertentie

Strafpunten

Wat als het dak van uw woning onvoldoende geïsoleerd is? Vooral wie vastgoed verhuurt, loopt een risico als hij de norm niet naleeft. Zonder een minimum aan dakisolatie riskeert u strafpunten bij een controle, bijvoorbeeld wanneer een huurder daarom vraagt omdat hij twijfelt aan de kwaliteit van de woning. In een flatgebouw gelden die strafpunten voor alle appartementen, ook voor de woongedeelten die niet net onder het dak liggen.

Tot nog toe resulteerde onvoldoende dakisolatie niet in genoeg strafpunten om de woning meteen ongeschikt te laten verklaren. Dat verandert op 1 januari 2020. Voldoet uw dak tegen dan niet aan de minimumnorm, dan worden 15 strafpunten toegekend, het hoogste aantal én voldoende om uw woning onmiddellijk ongeschikt te laten verklaren.

Wie toekomstgericht denkt, isoleert zijn dak het best volgens de energiedoelstellingen en niet volgens de minimale norm.

Eind mei, net voor de verkiezingen, keurde de Vlaamse regering een parallelle maatregel goed. Als uw huis voldoende energiezuinig is, worden bij onvoldoende dakisolatie geen strafpunten toegekend. De maatregel kwam er onder meer om spanningen tussen eigenaars van appartementen te counteren. Verhuurt u een huis, dan neemt u alleen de beslissing om het dak beter te isoleren. Dat is anders bij een appartement, waar u moet overeenkomen met de andere mede-eigenaars in het gebouw om zulke werken uit te voeren. Het dak van een flatgebouw behoort tot de gemeenschappelijke delen, waarvoor alle eigenaars meebetalen, ook zij die niet vlak onder het dak een flat bezitten. Dat kan wrijvingen veroorzaken, want een eigenaar van een flat op het gelijkvloers is niet altijd bereid mee te betalen voor dakisolatie.

Minder dan 400

Wat wordt bedoeld met voldoende energiezuinig? Daarbij wordt gekeken naar de energiescore, vermeld in het EPC. Voor een appartement moet die score lager liggen dan 400 kWh/m². Voor een gesloten bebouwing is dat 500 kWh/m², voor een halfopen bebouwing 550 kWh/m² en voor een open bebouwing 600 kWh/m².

Die grenswaarden zijn niet om over naar huis te schrijven. Om u een idee te geven: een score van 400 komt overeen met het energielabel D, een van 600 met het label F. ‘Het klopt dat je zo’n energiescores niet goed kan noemen. Maar het gaat dan ook om de minimale woningkwaliteit, het absolute minimum van wat op dit moment van een woning verwacht wordt’, benadrukt Van Cauwenberge. Om u een idee te geven: zowat 84 procent van de appartementen in Vlaanderen heeft een EPC-score van maximaal 400. Voor woningen heeft 64 procent een EPC-score van maximaal 500.

2
Wanneer u zelf dakisolatie plaatst, kunt u van de netbeheerder Fluvius een premie van 2 euro/m² krijgen.

Behalve die minimumnormen heeft Vlaanderen ook strengere energiedoelstellingen. Tegen 2050 moet elke woning in Vlaanderen even energiezuinig zijn als een nieuwbouw die vandaag wordt gebouwd. Voor uw dak betekent dat een isolatie met een R-waarde van minstens 4 m²K/W. En dus geen 3 à 4 centimeter isolatie, maar minstens 16 centimeter. ‘Als de isolatie tussen een houten dakstructuur moet worden geplaatst, is dat zelfs minstens 22 centimeter’, zegt Mieke Deurinck van het Vlaams Energieagentschap (VEA). ‘Wie beslist dakisolatie te plaatsen en een beetje toekomstgericht denkt, isoleert dus het best volgens de energiedoelstellingen en niet volgens de minimale norm.’

Premies

vastgoedmythes doorprikt

Huren is weggegooid geld. Vastgoedprijzen kunnen alleen maar stijgen. En huurders krijg je nooit buiten. Er bestaan wel wat misverstanden over de vastgoedsector.

Netto wikt en weegt 8 mythes over vastgoed.

Extra isolatie is duurder. Reken op een kostprijs van 20 à 50 euro per vierkante meter. U kunt wel nog altijd een beroep doen op tal van premies voor dakisolatie. De netbeheerder Fluvius geeft een premie van 2 euro per vierkante meter als u zelf dakisolatie met een R-waarde van minstens 4,5 m²K/W plaatst. Neemt u een erkend aannemer in de arm, dan is dat 4 euro per vierkante meter. Als u behalve dakisolatie nog minstens twee andere energiebesparende maatregelen neemt in een periode van vijf jaar dan komt u ook in aanmerking voor de totaalrenovatiebonus. U moet die niet zelf aanvragen. Fluvius doet dat automatisch als u minstens drie premies aanvraagt. Wie een aantal structurele werken laat uitvoeren aan zijn woning komt in aanmerking voor de Vlaamse renovatiepremie. Dat is een overkoepelende premie voor vier types van renovatiewerken: ruwbouw, buitenschrijnwerk, dakwerken en technische installaties.

Het achterpoortje voor de verplichte dakisolatie - voor een appartement volstaat een EPC-score van minder dan 400 - kan de indruk wekken dat er nog maar weinig stimulans is om uw woning energiezuiniger te maken. Een beter geïsoleerd gebouw is nochtans goed voor uw portemonnee. Niet alleen omdat uw woning minder energie verbruikt, maar ook omdat woningen met een hogere energiescore duurder verkocht worden. ‘Uit recent onderzoek in opdracht van het VEA blijkt dat een woning met een energielabel B gemiddeld 10,9 procent duurder wordt verkocht dan een met een E-label’, zegt Deurinck.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.