Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

'Vlaamse regering bevriest groene stroom'

De Vlaamse regering trekt aan de noodrem om het systeem van groene steun leefbaar te houden. Ze geeft een waarborg van 170 miljoen euro voor de groenestroomcertificaten die de netbeheerders niet op de markt brengen
Foto Belga

Dat meldt De Standaard vrijdag.

Er wordt meer groene stroom opgewekt dan verwacht en daardoor komt het systeem van de groenestroomcertificaten zwaar onder druk te staan. Wie groene stroom opwekt, kan daarvan namelijk een bewijs, een groenestroomcertificaat, verkopen aan een van de energieleveranciers die in ons land actief zijn. Die zijn door de overheid verplicht om elk jaar een vastgelegd aantal van die groenestroomcertificaten te kopen.

Maar bij de jongste 'inlevering' van groenestroomcertificaten zijn er nu twee keer zoveel certificaten ingediend als nodig, zo blijkt uit cijfers die minister van Energie Freya Van den Bossche (sp.a) bezorgde aan CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne.

De Vlaamse regering neemt daarom een noodmaatregel: 1,5 miljoen groenestroomcertificaten en 1 miljoen warmtekrachtcertificaten worden 'bevroren' en kunnen dus ook niet doorgerekend worden in de tarieven voor energiedistributie. De Vlaamse regering moet ook een gewestwaarborg van 170,5 miljoen euro voorleggen aan de netbeheerders, zodat ze die een waarde van 93 euro voor de groenestroomcertificaten en 31 euro voor de warmtekrachtcertificaten kan garanderen.

Vorig jaar nam de regering al maatregelen om de overschotten aan certificaten aan te pakken. Toen werd beslist om de steun te verlagen, het vereiste percentage aan groene stroom op te trekken en de mogelijkheid te scheppen om groenestroomcertificaten te bevriezen. Die bevriezing wordt nu dus voor het eerst toegepast.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud