Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Vlamingen schenken 70 procent meer vastgoed

De verlaging van de belasting voor de schenking van onroerend goed lijkt haar effect niet te missen. Maand na maand zien de notarissen meer van dergelijke aktes verlijden.
De belasting bij het schenken van vastgoed ligt vaak tienduizenden euro’s lager dan vroeger. ©Peter Hilz

In september vonden in Vlaanderen 1.255 schenkingen van vastgoed plaats. Dat is 70 procent meer dan in juli. In augustus was de stijging ook al zichtbaar. Dat blijkt uit cijfers van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. ‘De schenkingen van vastgoed zitten in stijgende lijn. We verwachten dat die stijging aanhoudt’, zegt notaris Bart van Opstal, de woordvoerder van de federatie.

Wie goederen schenkt, de schenking laat registreren en de schenkbelasting betaalt, is voor altijd gerust. Ook als de schenker binnen drie jaar sterft, wordt op de goederen geen erfbelasting meer geheven.

Gaat het om roerende goederen, zoals (spaar)geld, waardepapieren of juwelen, dan is de schenkbelasting zeer behapbaar: 3 procent als wordt geschonken aan een verwante in rechte lijn en 7 procent voor een andere begunstigde.

84.375
Als een oom een pand van 220.000 euro aan een nichtje schenkt, dan liggen de belastingen bijna 85.000 euro lager dan voorheen.

Bij een schenking van onroerend goed was het een ander paar mouwen. De belasting wordt berekend in schijven. In rechte lijn (tussen (groot)ouders en (klein)kinderen, of tussen partners) ging ze van 3 procent op de eerste schijf tot 30 procent voor bedragen boven 500.000 euro. Voor broers en zussen ging ze van 20 tot 65 procent. Voor ooms, tantes, neven en nichten liep ze op tot 70 procent. Voor ‘vreemden’ evolueerde ze van 30 procent op de eerste schijf tot 80 procent op de hoogste schijf.

Sinds 1 juli (aktedatum) gelden spectaculair lagere tarieven. Voor schenkingen in rechte lijn zijn ze vereenvoudigd tot vier schijven en zakte het hoogste tarief naar 27 procent. Wie het pand energiezuiniger maakt of verhuurt, kan daarvan achteraf nog een deel terugvorderen.

Ook voor alle andere begunstigden is het kluwen aan tarieven herleid tot vier schijven, met een maximumtarief van 40 procent. Voor wie energiebesparende investeringen in het pand doet of het op de huurmarkt brengt geldt hier een maximumtarief van 31 procent.

Het resultaat bij de schenking van een woning van 220.000 euro? Als een vader schenkt aan een zoon: 10.425 euro minder schenkbelasting dan voorheen. Een broer schenkt aan een zus: 73.375 euro minder belasting. Een oom schenkt aan een nichtje: vroeger moest 113.375 euro schenkbelasting worden betaald, nu 29.000 euro, of 84.375 euro minder.

De Vlaamse regering hoopt dat de lagere schenkbelastingen extra geld in het laatje brengen. De inkomsten voor de fiscus komen nu al binnen, niet pas bij het overlijden. Eerder waarschuwde de Inspectie van Financiën dat die budgettaire meevaller zeer onzeker is.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud