Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Voortaan weet u altijd wie syndicus is

Door de nieuwe inschrijvingsplicht kan u sinds 1 april altijd nagaan wie instaat voor het beheer van een appartementsgebouw, ook al woont u er niet zelf.
De aanstelling van een syndicus is wettelijk verplicht zodra een pand toebehoort aan meer dan één eigenaar. ©Delzelle

De syndicus staat in voor het dagelijkse beheer van de gemene delen - de zogenaamde mede-eigendom - zoals daken, liften, traphallen… in een appartementsgebouw. Zo moet hij bijvoorbeeld een aannemer inschakelen voor dringende herstellingen, de poetsbeurten voor de gemeenschappelijke ruimtes regelen, in kaart brengen welke werken op langere termijn noodzakelijk zijn en de tegoeden van de mede-eigenaars beheren.

Een heel belangrijke taak, maar in de praktijk weten eigenaars of huurders vaak niet wie hun syndicus is, of hij zich effectief syndicus mag noemen en van welke panden hij nog syndicus is.

Om de transparantie te vergroten is er sinds 1 april een nieuwe verplichting. Elke vereniging van mede-eigenaars - waarin alle eigenaars vertegenwoordigd zijn - moet verplicht de gegevens van de syndicus laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) bij een ondernemingsloket naar keuze.

1. Is in elk appartementsgebouw een syndicus?

De aanstelling van een syndicus is wettelijk verplicht zodra een pand toebehoort aan meer dan één eigenaar. ‘Elke vereniging van mede-eigenaars moet een syndicus en een algemene vergadering hebben’, zegt Vincent Sagaert, professor aan de KU Leuven en KULAK en advocaat bij Eubelius. De algemene vergadering vergadert minstens een keer per jaar en kan beslissingen nemen, die naderhand door de syndicus worden uitgevoerd.

De algemene vergadering kiest de syndicus en stelt hem aan. ‘In de praktijk worden doorgaans een aantal offertes van syndici gevraagd, met de inhoud van hun taak en de prijs. Op basis daarvan zal de algemene vergadering stemmen’, zegt Sagaert.

2. Moet elke syndicus ingeschreven worden?

‘De inschrijvingsplicht voor de professionele syndici is niet nieuw. Ze moesten zich al inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en erkend zijn door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars’, zegt Sagaert. Maar voortaan moeten ook niet-professionele syndici - zoals een van de mede-eigenaars - verplicht ingeschreven worden. Die inschrijving wordt gekoppeld aan die van de vereniging van mede-eigenaars.

Bij de inschrijving moeten de naam, de voornaam en het adres van de syndicus en de startdatum van zijn opdracht doorgegeven worden. Bij de aanvraag moeten een aantal documenten gevoegd worden, waaronder het aanstellingsbesluit.

3. Wanneer moet de inschrijving gebeuren?

85,50
De inschrijving van de syndicus kost 85,50 euro.

Bij de aanstelling van de syndicus moet u de aanvraag indienen bij het ondernemingsloket en dat uiterlijk op de werkdag voor de syndicus van start gaat. Voor de bestaande verenigingen van mede-eigenaars is er een overgangsperiode. Ze krijgen een jaar de tijd om de syndicus in te schrijven, waardoor de inschrijving uiterlijk op 31 maart 2018 een feit moet zijn. De inschrijving kost 85,50 euro en moet betaald worden door de vereniging van mede-eigenaars.

4. Wie kan de gegevens van de syndicus opvragen?

Iedereen kan de gegevens raadplegen in de Kruispuntbank van Ondernemingen op de website van de federale overheidsdienst Economie. Die mogelijkheid is er niet alleen voor huurders of eigenaars van het betrokken pand. ‘Andere belanghebbenden zijn bijvoorbeeld buren die overlast of schade willen melden. Ook water- en elektriciteitsmaatschappijen of andere leveranciers willen mogelijk de syndicus contacteren’, zegt Sagaert.

De registratie moet het voorts makkelijker maken malafide syndici op te sporen. Zo kan blijken dat iemand syndicus is in veel appartementen zonder dat hij de vereiste erkenning heeft.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud