Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Weinig interesse voor huurgarantiefonds

Sinds het huurgarantiefonds op 1 januari 2014 van start ging, waren er slechts 325 aansluitingen en 3 uitbetalingen. Wie kan aansluiten bij dat fonds? En wanneer komt het tussenbeide?
Advertentie
©BELGA

Verhuurders vinden de weg niet naar het Vlaamse huurgarantiefonds. Volgens berichten in De Zondag waren er slechts 325 aansluitingen en 3 uitbetalingen. Er werd ook geen enkele uithuiszetting voorkomen dankzij het fonds. Dat vraagt om bijsturing, zegt Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA), die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister Liesbeth Homans. Minister Homans belooft volgens de krant een grondige evaluatie.

Het huurgarantiefonds is een initiatief van de Vlaamse overheid en komt tussenbeide als een huurder zijn huur niet meer kan betalen. Denk maar aan financiële problemen door ziekte of werkloosheid. Zowel de huurder als de verhuurder heeft baat bij het fonds. De verhuurder is tijdelijk beschermd tegen inkomensverlies. De huurder krijgt wat ademruimte om zijn zaken financieel op orde te krijgen en wordt beschermd tegen een uithuiszetting.

Hoeveel kost een aansluiting?

Om aan te sluiten bij het huurgarantiefonds betaalt u een eenmalige vergoeding van 75 euro per huurcontract. Dat bedrag mag u niet doorrekenen aan de huurder.

Voor welke huurcontracten kan het fonds tussenbeide komen?
Het fonds komt enkel tussenbeide voor verhuurde woningen gelegen in het Vlaams Gewest. De huurder moet in de woning zijn hoofdverblijfplaats vestigen. Verhuurt u bijvoorbeeld een winkel of een garage, dan kunt u niet aankloppen bij het huurgarantiefonds. De huurder moet een natuurlijk persoon zijn.

Wie kan zich aansluiten?
Enkel de verhuurder kan zich aansluiten bij het fonds. Een huurder kan niet eisen dat de eigenaar toetreedt. De verhuurder mag zowel een natuurlijk persoon als een vennootschap zijn.

Kan ik nog aansluiten als er betalingsproblemen opduiken?
Neen, u moet zich aansluiten binnen twee maanden na het ondertekenen van het huurcontract.

Hoe kan ik aansluiten?
U moet een aanvraagformulier invullen. U het de keuze tussen een online aanvraag en een papieren aanvraag. Bij uw aanvraag voegt u een kopie van het geregistreerde huurcontract.

Welke stappen moet ik ondernemen?
Opdat het huurgarantiefonds tussenbeide zou komen, moet u strikte termijnen respecteren. Zodra er een huurachterstand van drie maanden is, moet u aankloppen bij de vrederechter. U hebt 20 kalenderdagen de tijd om een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst in te leiden wegens huurachterstal en tot uithuiszetting. Een vordering via verzoekschrift kost niets. Binnen tien werkdagen bezorgt u een kopie van de betekende dagvaarding of een kopie van het afgestempelde exemplaar van uw verzoekschrift aan het fonds.

Het fonds komt enkel tussenbeide voor zover de vrederechter de huurder uitstel van betaling verleent en hem een afbetalingsplan op maximaal twaalf maanden oplegt. Hou daarmee rekening bij het formuleren van uw vordering voor de rechter. Legt de vrederechter geen afbetalingsplan op dat langer duurt dan twaalf maanden, dan komt het huurgarantiefonds niet tussenbeide. Meldt daarom steeds dat u aangesloten bent bij het fonds.

Hoe verloopt de tussenkomst?
Nadat u het huurgarantiefonds hebt verwittigd, stelt het binnen tien werkdagen een gerechtsdeurwaarder aan. Het fonds betaalt de kosten voor de deurwaarder. Binnen tien werkdagen na zijn aanstelling wordt u daarvan op de hoogte gebracht. U moet vervolgens het vonnis samen met de kennisgevingsbrief van de griffie binnen tien werkdagen bezorgen aan de aangewezen gerechtsdeurwaarder.

De gerechtsdeurwaarder stuurt de huurder een brief dat hij de lopende en achterstallige huur aan hem moet betalen. Aan de verhuurder vraagt de gerechtsdeurwaarder om de betalingen door de huurder volgens het afbetalingsplan te melden. De gerechtsdeurwaarder volgt elke maand op of de huurder de afbetalingsvoorwaarden nakomt. Pas als de huurder het afbetalingsplan niet naleeft, komt het huurgarantiefonds tussenbeide. Het betaalt de huurachterstand die de huurder voor die maand moest betalen. En dat telkens als de huurder het opgelegde betalingsplan niet naleeft. Het fonds springt niet bij voor de lopende huur of kosten.

Nemen we het voorbeeld van een huurder die een afbetalingsplan kreeg opgelegd waarbij hij 100 euro van de opgelopen huurachterstand moet betalen, boven op de huurprijs van 500 euro. Betaalt de huurder die maand 550 euro, dan past het fonds 50 euro bij. Betaalt de huurder helemaal niets, zal het fonds voor die maand voor maximaal 100 euro bijspringen.

Hoeveel bedraagt de maximale tussenkomst?
Het fonds komt tussen tot het maximum van drie maanden huur of tot 2.700 euro bereikt is. Een verhuurder kan in de loop van een huurcontract maar een keer een beroep doen op het huurgarantiefonds.

Moet de huurder de woning verlaten?
Bij een tussenkomst van het huurgarantiefonds wordt het huurcontract niet ontbonden. Er volgt ook geen uithuiszetting.

Wat als de huurovereenkomst wordt beëindigd?
De verhuurder moet het huurgarantiefonds binnen vijf werkdagen op de hoogte brengen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud