Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Waarom het huurcontract registreren?

De verhuurder moet het huurcontract binnen 2 maanden na de ondertekening registreren. Vaak wordt die verplichting gezien als pure administratieve pesterij. Maar dat is ze allesbehalve.
Advertentie

Niet alleen het huurcontract, maar ook bijvoegsels zoals de plaatsbeschrijving moeten worden geregistreerd.

Zonder registratie is de nieuwe eigenaar niet gebonden door het huurcontract en kan de huurder zich niet verzetten tegen een uithuiszetting door de nieuwe eigenaar.

Die registratie is gratis. Op voorwaarde dat u dat doet binnen 2 maanden na het ondertekenen van de overeenkomst. Later kan het ook nog, maar dan moet u als verhuurder wel een boete betalen.

Als de verhuurder het contract niet laat registreren, kan de huurder dat ook doen.

Hoe registreren?

Een registratie is niet meer dan het overnemen van belangrijke gegevens uit het contract in een register. Het volstaat om drie exemplaren van het huurcontract op te sturen naar het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het goed zich bevindt.

U kunt het ook online registreren via MyRent. Een derde exemplaar is dan niet nodig, een kopie van de huurovereenkomst volstaat.

Voordelen

Verhuurders zien een registratie vaak nog verkeerdelijk als een inperking van hun rechten. Terwijl zij er net meer bescherming door genieten.

  1. Vroegtijdige opzeg

    Bij een niet-geregistreerd contract voor een woning die als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt, kan de huurder zonder opzegtermijn en zonder vergoeding vertrekken. 

  2. Lagere belastingfactuur

    Verhuurders van panden die tegelijk dienstdoen als kantoor of winkel kunnen dat gescheiden gebruik (woning/beroepsdoeleinden) laten vastleggen. Zonder registratie zouden de volledige netto-huurinkomsten of werkelijk ontvangen huur belastbaar zijn.
    Dankzij de registratie wordt de belasting op het woongedeelte berekend op basis van het kadastraal inkomen in plaats van op de werkelijk ontvangen huur.

Belangrijk: de verhuurder moet ook de plaatsbeschrijving laten registreren. Biedt u ze samen aan met het huurcontract, dan is ook die registratie gratis. Als u ze nastuurt met de post, verwijs dan altijd naar het geregistreerde contract. Iedere partij moet een exemplaar krijgen: de huurder, de verhuurder en het registratiekantoor.

Hoeveel kost het?

25
euro
Registreert de verhuurder het huurcontract te laat, dan moet hij een boete betalen van 25 euro.

Voor gebouwen die uitsluitend of gedeeltelijk voor bewoning worden verhuurd, kost een registratie niets. Registreert de verhuurder het huurcontract te laat, dan moet hij een boete van 25 euro betalen.

Wilt u een gebouw verhuren dat niet wordt bewoond (kantoren, industriegebouwen en -terreinen, parkeergarages en plaatsen), dan betaalt u wel voor de registratie. Het bedrag ligt vast op 0,2 procent van de huurprijs én de lasten die u aan de huurder vraagt, gerekend over de hele periode van het huurcontract.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud