Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Woonbonus, erfbelasting... Wat betekent de formateursnota voor u?

Geen woonbonus meer, maar een extra fiscaal voordeel voor wie een woning koopt. En minder erfbelasting voor langstlevende echtgenoten of wettelijk samenwonenden. Dat staat in de formateursnota voor de vorming van een Vlaamse regering.
Vervuilende auto's worden duurder, milieuvriendelijke auto's goedkoper. ©Photo News

Informateur Bart De Wever (N-VA) verspreidde gisteren een startnota die de basis moet vormen voor formele onderhandelingen. 

Woonbonus afschaffen

Vlaanderen wil meer fiscaal voordeel voor wie een woning koopt, en minder voor wie al een woning heeft. Hoe? Door de woonbonus voor (nieuwe) hypothecaire leningen vanaf 1 januari 2020 af te schaffen en te compenseren door een verlaging van de registratierechten. Dat is de belasting die u betaalt op de aankoop van onroerend goed.

944
Belastingvoordeel
Voor wie leent voor zijn enige woning, bedraagt het maximale belastingvoordeel in Vlaanderen momenteel 944 euro (exclusief gemeentebelastingen).

Wie nu een woning koopt, wordt door de Vlaamse overheid ondersteund met de 'geïntegreerde woonbonus'. Dat belastingvoordeel is er zowel voor wie voor het eerst eigenaar wordt als voor wie al eerder vastgoed kocht. Voor wie leent voor zijn enige woning, bedraagt het maximale voordeel 944 euro (exclusief gemeentebelastingen). Voor wie al eigenaar was van een andere woning is dat 608 euro (exclusief gemeentebelastingen).

U kunt betaalde intresten, kapitaalaflossingen en premies voor schuldsaldoverzekeringen tot 1.520 euro fiscaal inbrengen. Voor wie geen eigenaar is van ander vastgoed is er een toeslag van 760 euro tijdens de eerste tien jaar van de lening en met 80 euro voor wie minstens drie kinderen ten laste heeft. Voor die bedragen krijgt u een belastingvermindering van 40 procent.

Met de plannen om de woonbonus af te schaffen volgt Vlaanderen het voorbeeld van Brussel. Daar werd de woonbonus in 2017 geschrapt. In de plaats werd de eerste schijf waarop geen registratiebelasting moet worden betaald, opgetrokken tot 175.000 euro, goed voor een onmiddellijke korting van 21.875 euro. U moet wel minder dan 500.000 euro (inclusief kosten) voor de woning hebben betaald, anders geldt de korting niet.

Op welke manier Vlaanderen de registratierechten wil verlagen, is niet duidelijk. Zal er gesleuteld worden aan het tarief of wordt, zoals in Brussel, het vrijgestelde bedrag opgetrokken?

De registratierechten in Vlaanderen werden vorig jaar nog maar hervormd. Sinds 1 juni 2018 betaalt u voor de aankoop van uw enige gezinswoning in Vlaanderen 7 procent verkooprechten, en niet langer 5 of 10 procent naargelang het kadastraal inkomen van de woning (het zogenaamde klein en groot beschrijf).

Kost uw woning maximaal 200.000 euro - of 220.000 euro in een aantal kernsteden en gemeenten - dan betaalt u nog minder belastingen. Op de eerste schijf van 80.000 euro worden geen verkooprechten geheven, wat u een korting van 5.600 euro oplevert.

Vrijstelling erfenisbelasting uitgebreid

In de formateursnota wordt ook een hervorming van de erfenisbelasting vooropgesteld. De langstlevende echtgenoten of wettelijk samenwonenden, alsook de inwonende kinderen tot 18 jaar, worden vrijgesteld van erfenisbelasting bij het overlijden van hun partner of ouder. Vandaag geldt al een vrijstelling op de gezinswoning en op de eerste schijf van 50.000 euro voor roerende goederen (cash, auto, kunstcollectie, aandelen,…), maar die zou dus worden uitgebreid naar alle onroerende en roerende goederen. Dat betekent dat bijvoorbeeld de overblijvende partner niet langer 9 tot 27 procent erfenisbelasting moet betalen op de schijf roerende goederen boven 50.000 euro.

Vandaag zijn de gezinswoning en de eerste schijf van 50.000 euro aan roerende goederen (cash, auto, kunstcollectie, aandelen,…) al vrijgesteld van erfbelasting, maar die vrijstelling zou dus uitgebreid worden.

Ter compensatie van die uitbreiding zou de Vlaamse regering wel ‘een aantal mechanismen tot fiscale ontwijking sluiten’. Daarmee wordt verwezen naar enkele discutabele technieken die gebruikt worden om schenk- of erfenisbelasting te vermijden. Voorts wordt schenken aangemoedigd door de zogenaamde termijn voor progressievoorbehoud in de erfbelasting op te trekken. Daardoor ebt het voordeel om verschillende onroerende goederen in schijven te schenken weg en wordt het even voordelig om die onroerende goederen in één keer te schenken.

Milieuvriendelijke auto's

Nog op fiscaal vlak spreekt de formateursnota van een vergroening van de verkeersfiscaliteit via de invoering van de nieuwe Europese verbruiks- en emissietest (WLTP) voor voertuigen vanaf 2020. Meer vervuilende auto's zouden dan duurder worden, milieuvriendelijkere wagens goedkoper.

In de nota die De Wever maandag bekendmaakte, staan enkele gevoelige zaken niet. Ze maakt geen melding van de invoering van een kilometerheffing. De N-VA was daar jaren voorstander van, maar minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) liet de taks in de aanloop naar de verkiezingen plots vallen door de grote weerstand bij de bevolking. De perceptie ontstond dat de N-VA een belastingpartij was.

Geen betonstop

Een ander gevoelig item is de betonstop, een maatregel om het Vlaamse ruimtelijke rommeltje aan te pakken. De betonstop was door hevige politieke discussie al over de verkiezingen getild, maar wordt nu afgevoerd. De Wever wil niet van bovenaf opleggen waar niet meer kan worden gebouwd. Hij kiest voor een bouwshift, wat inhoudt dat er stimuli komen om wonen en werken op goed gelegen plekken te concentreren en elders open ruimte te vrijwaren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud