Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Woonbonus verdeelt Vlamingen

De Vlamingen zitten niet allemaal op dezelfde lijn voor de nakende beslissing over de woonbonus. Slechts 42 procent wil het huidige systeem gewoon behouden zien. De anderen kiezen voor de meest uiteenlopende alternatieven. Dat blijkt uit een onderzoek bij 750 Vlamingen.
De meeste Vlamingen willen een eigen woning, compact en energiezuinig, en gelegen in een verkeersluwe buurt - Foto HH ©David Rozing/Hollandse Hoogte

Het onderzoeksbureau Double You Research vroeg op initiatief van de woningbouwer Groep Huyzentruyt aan een representatieve groep van 750 Vlamingen tussen 22 en 65 jaar hoe zij vandaag wonen en hoe zij hun ideale woning en woonomgeving zien. Daarnaast werd hen ook gevraagd hoe zij denken over de toekomst van de woonbonus.

’Wat zou de overheid in 2014 moeten doen met het budget van de woonbonus?’ 42 procent van de Vlamingen verkiest dat bij de overheveling van de bevoegdheden van het federale naar het Vlaamse niveau de woonbonus gewoon wordt behouden. Dat is in strijd met de inmiddels vrij algemeen aanvaarde visie dat het systeem moet veranderen, deels omdat het gewoon onbetaalbaar wordt.

Maar een meerderheid van de Vlamingen ziet een verandering van de woonbonus wel zitten, blijkt uit het onderzoek. De meningen over het alternatief lopen wel sterk uiteen.

Klik op het beeld om te vergroten.

12 procent wil de woonbonus voorbehouden voor woningen onder 250.000 euro. Telkens 11 procent wil het enkel voor mensen met een laag inkomen of het geld gebruiken om de registratierechten goedkoper te maken. 10 procent wil het gereserveerd zien voor het renoveren van bestaande woningen.

De woonbonus voorbehouden voor energiezuinige woningen (7 procent), het geld gebruiken om huren goedkoper te maken (6 procent) en voorbehouden voor nieuwbouw (1 procent) scoren opvallend laag.

Eigen woning

Uit de resultaten van het ruimere onderzoek blijkt dat de Vlaming morgen anders wil gaan wonen.

De Vlaming wil wel nog steeds liefst een eigen woning (89 procent). Vandaag heeft 78 procent een eigen woning. De meesten verkiezen nog steeds eigenaar te worden van een huis (70 procent) boven een appartement (19 procent).

Klik op het beeld om te vergroten.

Anders dan vroeger heeft de Vlaming zijn woonwensen wel gematigd. Dat gebeurt deels uit noodzaak: er is minder budget beschikbaar.

Wie vandaag eigenaar is, betaalt gemiddeld 660 euro per maand af; wie huurt betaalt gemiddeld zo'n 550 euro huurgeld. Toekomstige eigenaars geven aan dat hun budget voor de afbetaling van een nieuwe woning eerder beperkt blijft, met een gemiddelde rond 700 euro.

Een andere oorzaak is dat de Vlaming zijn geld en vrije tijd ook aan andere dingen wil besteden. 84 procent verkiest ‘een comfortabelere woning zodat ik meer financiële ruimte heb voor andere dingen’ boven ‘een maximale lening om ruimer te kunnen wonen’.

De woning die de gemiddelde Vlaming wenst, is compact en energiezuinig (68 procent). Slechts 32 verkiest een ruimere maar minder energie-efficiënte woning. Toch prefereert nog steeds 73 procent een garage in de woning, dus binnen het verwarmde volume.

 

Het ideale huis beschikt vandaag niet meer over een grote eigen tuin, maar ligt wel in een rustige wijk met gemeenschappelijk groen. Toch is de aanwezigheid van diensten (86 procent) de belangrijkste wens voor de onmiddellijke omgeving. De buurt moet ook verkeersluw zijn (71 procent), dicht bij het werk (68 procent) maar ontsloten via openbaar vervoer (68 procent).

Het onderzoek gebeurde in het kader van een studiedag van de woningbouwer Groep Huyzentruyt voor onderzoekers en lokale besturen die vooroordelen over compact wonen bij beleidsmakers en kandidaat-bouwers moet helpen wegnemen.

'De enquête toont belangrijke verschillen met vorige generaties aan. We kunnen gerust spreken over een stille revolutie. Het komt er voor de overheid niet alleen op aan te kijken waar er moet worden gebouwd, maar wat er voor de verschillende doelgroepen moet komen. Het gaat niet meer alleen om het gezin met twee kinderen', benadrukt Joris Ockier, CEO van Groep Huyzentruyt.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud