Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Woonkredietenrecord in 2014

Dat de woonkredieten het bijzonder goed deden in de tweede helft van 2014 ging niet onopgemerkt voorbij en is nu ook in de cijfers bevestigd: vorig jaar werden meer dan 231.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van meer dan 25,5 miljard euro, en daar zijn de herfinancieirngen niet eens in meegerekend.
© /Hollandse Hoogte

De Belgische hypotheekmarkt bevond zich in 2014 op het hoogste niveau ooit, met dank aan het uitzonderlijke vierde kwartaal, meldt de banksectorfederatie Febelfin.

Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, stegen zowel het aantal als het bedrag van de kredietaanvragen in 2014 met 9 procent. Mede ten gevolge daarvan steeg ook het aantal verstrekte kredietovereenkomsten ten opzichte van 2013 met meer dan 11 procent. Het overeenstemmende bedrag steeg met bijna 15 procent.

De stijging komt volledig op rekening van het vierde kwartaal. In de eerste jaarhelft ging zowel het aantal contracten als het totaal verstrekte bedrag nog verschilldende procenten lager, in het derde kwartaal werd het keerpunt zichtbaar. Toen begon het door te dringen in de markt dat de rentetarieven voldoende laag aan het zakken waren om een herfinanciering interessant te maken.

De boom zat vooral helemaal in het vierde kwartaal, toen bovenop dat effect van een lage rente ook nog een rush op woonkredieten op gang kwam omdat eind juli was aangekondigd dat het fiscale voordeel op een woonkrediet (de woonbonus) vanaf 1 januari 2015 lager ligt. In het vierde trimester werden bijna 89.000 kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van bijna 10 miljard euro.

De stijging is over de hele lijn te zien, wat ook de concrete bestemming is van het krediet. Het aantal kredieten voor aankoop (+12.000) lag 11 procent hoger. Het aantal bouwkredieten (+4.000) lag meer dan 1 procent hoger. Ook het aantal kredieten voor andere doeleinden (grond, garage, …) kende een stijging met meer dan 2 procent (+2.500). En er waren ongeveer 8 procent meer renovatiekredieten (+4.500) in 2014 ten opzichte van 2013.

Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning steeg over gans 2014 tot ongeveer 139.000 euro. In het vierde trimester bedroeg dit bijna 142.000 euro. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet over gans 2014 steeg verder tot ongeveer 141.000 euro, en bedroeg in het vierde trimester 143.000 euro.

Herfinancieringen

Ook de herfinancieringen zaten in de lift. Het aantal externe herfinancieringen (waarbij de klant overstapt naar een andere bank) steeg in 2014 met 33 procent ten opzichte van 2013. Bijna twee op de drie herfinancieringen van het totaal van vorig jaar werd gerealiseerd in het vierde trimester. 

Ongeveer acht op de tien kredietnemers kozen vorig jaar voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Door de lage rentevoeten is het marktaandeel van kredieten met jaarlijks veranderlijke rentevoet zo goed als verdwenen, merkt Febelfin op.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud