Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Zullen lagere registratierechten woonbonus compenseren?

Het is nog niet duidelijk of huiseigenaars winnen of verliezen bij het plan om de woonbonus te schrappen. Dat hangt af van de omvang van de aangekondigde verlaging van de registratierechten.
De woonbonus, het fiscaal voordeel voor wie een huis koopt en een hypothecaire lening aangaat, staat op de helling. ©Photo News

Eigenaars van huizen worden nu vooral op de lange termijn fiscaal gestimuleerd. Dat gebeurt met de woonbonus, een systeem waarmee de hypothecaire lening jaarlijks via de belastingaangifte een fiscaal voordeel van maximaal 944 euro oplevert.

De Vlaamse formatienota van Bart De Wever (N-VA) pleit voor een afschaffing van de woonbonus, maar wil tegelijk via een verlaging van de registratierechten een nieuwe fiscale stimulus bieden voor wie een huis wil kopen. In de nota staat: ‘In de woonfiscaliteit verschuiven we het fiscale voordeel van het hebben van een woning naar het verwerven ervan.’

Positieve reacties

Volgens economen is het een goede zaak dat de woonbonus verdwijnt. Die zou een prijsverhogend effect op de vastgoedmarkt hebben, waardoor het voordeel bij de verkoper en niet bij de koper belandt. Daar wordt nog aan toegevoegd dat lenen intussen zo goedkoop is dat fiscale stimulansen overbodig zijn.

Het systeem van de woonbonus is weinig transparant en valt niet makkelijk uit te leggen. Een verlaging van de registratierechten is veel duidelijker. Het allerbelangrijkste is dat de koper het voordeel meteen krijgt.
Johan Krijgsman
Topman ERA

Ook de vastgoedsector reageert vrij positief. ‘Het systeem van de woonbonus is weinig transparant en valt niet makkelijk uit te leggen’, zegt Johan Krijgsman, de topman van de vastgoedmakelaar ERA. ‘Een verlaging van de registratierechten is veel duidelijker. Het allerbelangrijkste is dat de koper het voordeel meteen krijgt.’

‘Een verlaging van de registratierechten is een vrij efficiënt middel om jongeren de kans te geven de stap naar een eerste woning te zetten’, voegt notaris Bart Van Opstal eraan toe. ‘Op het moment van de aankoop zijn ze financieel het kwetsbaarst.’

Lagere registratierechten

De vraag of de nieuwe Vlaamse regering de schrapping van de woonbonus volledig zal compenseren door een verlaging van de registratierechten blijft voorlopig onbeantwoord. Sinds 1 juni 2018 is in Vlaanderen een nieuwe regeling voor de registratierechten van kracht. Bij de aankoop van een gezinswoning betaalt u 7 procent registratierechten, en niet langer 5 of 10 procent naargelang het kadastraal inkomen van de woning.

Kost uw woning maximaal 200.000 euro - of 220.000 euro in enkele kernsteden en gemeenten - dan betaalt u nog minder belastingen. Op de eerste schijf van 80.000 euro worden geen registratierechten geheven, wat u een korting van 5.600 euro oplevert.

21.875
euro
In Brussel verdween de woonbonus al in 2017. In de plaats steeg de eerst schijf waarop geen registratiebelasting betaald wordt naar 175.000 euro, goed voor een onmiddellijke korting van 21.875 euro.

In Brussel verdween de woonbonus al in 2017. In de plaats steeg de eerst schijf waarop geen registratiebelasting betaald wordt naar 175.000 euro, goed voor een onmiddellijke korting van 21.875 euro. De korting geldt alleen voor woningen waarvoor minder dan 500.000 euro is betaald.

Het is nog niet duidelijk hoe Vlaanderen de registratierechten wil verlagen. Zakt het tarief bijvoorbeeld van 7 naar 6 procent? Of wordt, zoals in Brussel, het bedrag opgetrokken waarop geen belastingen moeten worden betaald? Of komen ook woningen duurder dan 220.000 euro in aanmerking voor onbelaste schijven?

Meer arbeidsmobiliteit

Verschillende economen toonden zich gisteren verheugd over de aangekondigde verlaging van de registratierechten. Dat zou de arbeidsmobiliteit verhogen. Nu zouden mensen aarzelen een verafgelegen job aan te nemen wegens de kostprijs van een verhuizing.

Ik betwijfel of de verlaging van de registratierechten de arbeidsmobiliteit zal verbeteren. Daarvoor moet de meeneembaarheid van de registratierechten worden verhoogd.
Johan Krijgsman
topman ERA

Maar in zekere mate wordt de drempel om te verhuizen al gedeeltelijk verlaagd door de meeneembaarheid van de registratierechten. Via dat systeem kunt u een deel van de eerder betaalde registratierechten in mindering brengen van de belasting op de aankoop van een nieuwe woning.

Krijgsman betwijfelt of de verlaging van de registratierechten de arbeidsmobiliteit zal verbeteren. ‘Daarvoor moet de meeneembaarheid van de registratierechten worden verhoogd. Vandaag is dat maximaal 12.500 euro. Mensen die een verhuizing voor hun werk overwegen, bezitten eerder een huis van 400.000 euro. Zij kunnen met de huidige regeling maar een deel recupereren.’

Geen effect op de vastgoedmarkt

Experts menen dat de aankondiging van de afschaffing van de woonbonus op korte termijn geen effect heeft op de vastgoedmarkt, want er is nog niets concreet beslist. Maar als de beslissing valt, is het belangrijk snel en duidelijk te communiceren.

944
euro
Het maximale belastingvoordeel dat uw hypothecaire lening jaarlijks kan opleveren is 944 euro.

De afschaffing van de woonbonus hoeft niet noodzakelijk te leiden tot een terugval van de markt. ‘Brussel schafte de woonbonus in 2017 af. Dat jaar waren er in de hoofdstad 3,8 procent meer transacties, tegenover 3,6 procent meer in Vlaanderen en 5 procent meer in Wallonië’, zegt notaris Van Opstal.

‘In Vlaanderen heeft het minder gunstig maken van de woonbonus in 2016 de markt niet verstoord. De verlaging van de marktrente fungeerde als buffer. Door de heel lage rente vandaag en waarschijnlijk ook de komende jaren is dit het geschikte moment om de woonbonus af te schaffen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud