Hoe zegt u uw autoverzekering op?

Na iedere aangifte van een schadegeval kunt u uw autopolis opzeggen tot één maand nadat uw verzekeraar u geïnformeerd heeft over de uitbetaling van de schadevergoeding, of de weigering tot uitbetaling. ©Photo News

Het aantal geschillen over de opzeg van een autoverzekering zit in de lift. Wanneer mag u uw autoverzekering stopzetten en hoe doet u dat precies?

Een autoverzekering stopzetten leidt al eens tot een conflict met de verzekeringsmaatschappij. Het aantal geschillen hierover steeg vorig jaar met een derde in vergelijking met het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van de Ombudsman van de Verzekeringen.

‘Consumenten zoeken steeds vaker naar de goedkoopste verzekering. Als ze elders betere voorwaarden vinden, willen ze hun bestaande verzekeringen van de ene dag op de andere opzeggen. Dat kan zomaar niet’, zegt François de Clippele van Assuralia, de beroepsvereniging van Belgische verzekeringsondernemingen.

‘Verzekeringscontracten mag u jaarlijks opzeggen tegen de vervaldag. Alleen na een ongeval kunt u uw contract onmiddellijk opzeggen. Opgelet, ook de verzekeraar kan in dat geval uw contract ontbinden. Aan zo’n opzegging zijn formaliteiten verbonden.’

Wat is de opzegtermijn van een autoverzekering?

‘Als u uw autoverzekering wilt opzeggen, moet u de verzekeringsmaatschappij - niet de makelaar - minstens drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag verwittigen. Dat gebeurt via een strikte procedure, met een aangetekende brief. Als u dat niet doet, wordt de overeenkomst stilzwijgend met een jaar verlengd’, zegt De Clippele.

Als u jaarlijks wilt bekijken welke maatschappij de goedkoopste is, kunt u uw verzekering meteen nadat ze ingaat opzeggen.

‘Als u jaarlijks wilt bekijken welke maatschappij de goedkoopste is, kunt u uw verzekering meteen nadat ze ingaat opzeggen. In dat geval sluit u elk jaar een nieuw contract af. Het is belangrijk dat u goed in de gaten houdt dat u niet tussen schip en wal terechtkomt. Een autoverzekering is namelijk verplicht.’

Wat moet in een opzegbrief staan?

De Clippele: ‘Vermeld zeker uw naam en adres, en de naam van uw verzekeringsmaatschappij. U moet ook noteren op welke datum en welke plek u de brief opstelt, net als de hoofdvervaldatum. Laat weten welke polis u wilt opzeggen, net als het polisnummer en het type verzekering. Tot slot mag u niet vergeten een handtekening onder de brief te plaatsen.’

Wat gebeurt er bij een ongeval?

‘Na iedere aangifte van een schadegeval kunt u uw autopolis opzeggen tot één maand nadat uw verzekeraar u geïnformeerd heeft over de uitbetaling van de schadevergoeding, of de weigering tot uitbetaling. In veel gevallen is het eerder de verzekeraar die u schrapt. Verzekeraars houden niet van brokkenpiloten. Als het risico dat u nog een ongeval veroorzaakt hoog is, bent u in hun ogen een dure vogel en brengt u de rendabiliteit van de verzekeringsportefeuille in het gedrang.’

Wat gebeurt er bij de aankoop van een nieuwe auto?

‘Op dat ogenblik moet u de verzekeraar verwittigen, want het gaat om een wijziging van het risico. De verzekeraar heeft het recht het tarief aan dat risico aan te passen. Vroeger bestond hierover nogal eens discussie. Sinds elke nieuwe auto een nieuwe nummerplaat krijgt, zijn die van de baan. Als de nieuwe wagen veel lichter is, geniet u eventueel een lager tarief.’

‘Als u uw wagen wegdoet, wordt uw contract geschorst. U moet de nummerplaten inleveren en de verzekeraar daarover inlichten. Een auto die ongebruikt in de garage staat met de nummerplaten aan de muur wordt niet aanvaard.’

Is een autoverzekering verplicht?

‘Iedere eigenaar van een motorvoertuig is verplicht zich te laten verzekeren voor zijn aansprakelijkheid. Dat wil zeggen voor de schade die hij toebrengt aan derden, de zogenoemde burgerlijke aansprakelijkheid. Daarnaast kunt u zich laten verzekeren voor eventuele extra waarborgen en een omniumverzekering of andere aanvullende verzekering afsluiten. Net als alle verzekeringen geldt ook daar een opzeggingstermijn van drie maanden voor de vervaldatum of tot één maand na een ongeval.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content