Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Noodweer kost verzekeraars bijna 200 miljoen euro

Daarmee bedraagt de schade dit jaar al meer dan de totale schadelast door storm en overstroming over heel 2017.
Onder Diest (in Vlaams-Brabant) kreeg het voorbije halfjaar af te rekenen met hevig onweer. Daardoor liepen heel wat kelders onder. ©BELGA

Meer dan 190 miljoen euro. Zoveel heeft het noodweer dat ons land tijdens de eerste zes maanden van het jaar trof, de verzekeraars gekost. Alles samen waren er zowat 85.000 schadegevallen, zo blijkt uit cijfers van koepelfederatie Assuralia. Dat komt neer op een kost van ongeveer 2.235 euro per schadegeval.

Begin januari trof de storm Eleanor grote steden in Wallonië, Zuid-Haspengouw en de regio Brussel. Nog in januari richtte de storm David schade aan van het Waasland (Beveren) tot de Kempen (Lommel). In de maand mei kende het land aanhoudende onweersbuien.

Stormschade wordt gedekt door de brandverzekering. Maar omdat de ene brandverzekering de andere niet is, leest u best de kleine lettertjes van uw polis:

1. Weet welke risico’s gedekt zijn

De brand- of woningverzekering is een heel brede verzekering. Anders dan de naam doet vermoeden, dekt de verzekering veel meer dan alleen maar de schade als gevolg van een brand. De verzekering komt ook tussen bij stormschade, waterschade, natuurrampen, ... U wordt ook vergoed als u de schade per ongeluk zelf veroorzaakt, maar niet als u bijvoorbeeld opzettelijk brand sticht.

De woningverzekering slaat in de eerste plaats op het gebouw en de voorwerpen die permanent zijn vastgehecht, zoals het parket en de geïnstalleerde keuken. Daarnaast kunt u aan uw woningverzekering extra dekkingen koppelen, zoals een diefstal- of een tuinverzekering.

De wet legt een aantal basisdekkingen vast, maar daarbovenop bieden verzekeraars tal van facultatieve waarborgen. De verplichte dekkingen zijn:

 • Brand - zoals een brand veroorzaakt door een omgevallen kaars - en ontploffing en implosie - de implosie van een oud televisietoestel bijvoorbeeld.
 • Schade veroorzaakt door het botsen van een dier, een voertuig of een luchtvaartuig.
 • Blikseminslag.
 • Schade door aanslagen en arbeidsconflicten.
 • Storm- en hagelschade, zoals afgewaaide dakpannen.
 • Sneeuw- en ijsdruk, waardoor bijvoorbeeld de dakgoot het begeeft.
 • Natuurrampen zoals overstromingen en aardbevingen.

Courante uitbreidingen zijn:

 • Inwerking van elektriciteit en blikseminslag op elektrische of elektronische toestellen. Zo wordt u vergoed als door een defecte diepvries de ingevroren etenswaren slecht zijn geworden.
 • Rook- en roetschade, omdat bijvoorbeeld uw kleuter met vuur speelde.
 • Waterschade door een breuk van leidingen, insijpeling door het dak, sanitaire installaties of huishoudapparaten. Daarvoor krijgt u een vergoeding voor bijvoorbeeld een vochtplek in de muur door een gebroken leiding of waterschade aan uw parket door een defecte vaatwasser.
 • Glasbreuk, zoals een beschadigde keramische kookplaat of een barst in uw televisiescherm.
 • Schade aan ramen of deuren na (poging tot) inbraak.
 • Schade aan verzekerde goederen door een lekkende stookolietank.

De aanvullende dekkingen vergoeden niet de schade aan de verzekerde goederen zelf, maar wel de andere kosten die komen kijken bij de schade:

 • Kosten om te voorkomen dat er nog meer schade ontstaat, zoals een zeil over een dak dat beschadigd is door een storm.
 • Kosten om bij dreigend en onmiddellijk gevaar schade te voorkomen. Denk het oproepen van een vakman omdat er een gasgeur hangt.
 • Kosten om uw spullen te bewaren tijdens de herstellingen aan uw woning.
 • Kosten voor huisvesting - zoals een verblijf in een hotel - als uw woning onbewoonbaar is geworden.
 • Sloopkosten en kosten om het puin te transporteren.
 • Uw aansprakelijkheid tegenover derden -zoals uw buren- voor materiële of lichamelijke schade. Denk aan een overslaande brand of losliggende dakpannen die op de auto van de buren belanden.

2. Vermijd onderverzekering

Om goed verzekerd te zijn moet er een correcte waarde op uw woning en uw inboedel gekleefd worden. Een onderverzekering - dus te lage verzekerde waarde - heeft belangrijke gevolgen bij een schadegeval. Door de evenredigheidsregel zal maar een deel van de schade vergoed worden. Iemand met een woning van 400.000 euro die maar voor 200.000 euro is verzekerd, zal bij een schadegeval maar de helft van de schade vergoed krijgen.

Bepaal ook rigoureus de waarde van uw inboedel. Spontaan denkt u wellicht aan uw dure spullen zoals meubelen en elektronica. Maar ook kleinere zaken zoals boeken, cd’s en sportgerei doen de rekening flink aantikken. Het heeft evenwel geen zin uw inboedel voor meer te verzekeren dan hij waard is: bij schade zal u niet meer dan de prijs van de verloren zaken vergoed krijgen.

3. Check wat gewaarborgd is in het onderdeel ‘natuurrampen’

Sinds maart 2007 is elke particulier met een brandverzekering automatisch verzekerd tegen natuurrampen. Een erkenning als ramp door de overheid of het KMI is niet nodig. U bent daardoor verzekerd voor de schade door overstroming van rivieren of beken en een dijkbreuk, maar ook door het overlopen of het opstuwen van de openbare riolen. Voorts vallen ook aardbevingen en -verschuivingen onder de noemer natuurrampen.

Het spreekt voor zich dat de schade die rechtstreeks aan de verzekerde goederen wordt veroorzaakt, gedekt is. Maar de dekking slaat ook op de opruimings- en afbraakkosten, de huisvestingskosten als uw woning onbewoonbaar is en kosten die u maakt om een schadegeval te voorkomen of om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken.

Voor sommige andere zaken is een verzekeraar niet wettelijk verplicht om tussen te komen. U moet in de voorwaarden van uw polis nagaan of er al dan niet een waarborg wordt verleend. 

4. Ga na wat vergoed wordt

Doorgaans moet u voor een eerste deel van de schade zelf opdraaien. Die zogenaamde franchise of vrijstelling bedraagt doorgaans zo’n 250 euro. Eigenaars krijgen een vergoeding in nieuwwaarde voor het gebouw. Dat is wat nodig is om uw woning te herstellen of opnieuw te bouwen, zelfs al zijn de bouwprijzen intussen al fors gestegen. Voor huurders zal de verzekeraar de schade vaststellen op basis van de werkelijke waarde, omdat de huurder het goed moet teruggeven in de staat dat hij het kreeg. Die werkelijke waarde stemt overeen met de nieuwwaarde verminderd met de slijtage door ouderdom, het gebruik, het onderhoud en de kwaliteit.

Voor de inboedel wordt de schade ook vastgesteld op basis van de nieuwwaarde, maar er zijn bijzondere gevallen, zoals de vermindering door slijtage. Controleer in de polisvoorwaarden hoe slijtage wordt verrekend.

5. Hou uw polis geregeld tegen het licht

Het is allesbehalve verstandig om een brandpolis af te sluiten en die vervolgens in een la te leggen om er nooit meer uit te komen. U riskeert in de loop van de jaren onderverzekerd te raken. Wie werken uitvoert waardoor de waarde stijgt, moet dat melden aan de verzekeraar. Klassieke voorbeelden zijn een aanbouw, extra slaapkamers op de zolderverdieping of een plat dak vervangen door een zadeldak.

Het is ook belangrijk de verzekeraar op de hoogte te brengen van de periode waarin er werkzaamheden worden uitgevoerd. De dekking kan dan aangepast worden.

Denk ook aan de verzekerde waarde van uw inboedel. Misschien hebt u oude tweehandsmeubelen vervangen door designexemplaren of hebt u enkele waardevolle stukken geërfd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud