Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Recht op gewaarborgd inkomen bij burn-out?

Een verzekering gewaarborgd inkomen zorgt ervoor dat een langdurig zieke werknemer zijn maandelijks inkomen niet te veel ziet slinken. Maar een burn-out is niet altijd verzekerd. En als dat wel zo is, gelden er beperkingen en voorwaarden.
Steeds meer mensen kampen met een burn-out. De verzekeringen gewaarborgd inkomen spelen daarop in, maar beperken een eventuele tussenkomst. ©© VRT 2015

Nogal wat werkgevers sluiten voor hun personeel een verzekering gewaarborgd inkomen af. Met zulk contract, ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering genoemd, krijgt een langdurig zieke werknemer een maandelijkse rente boven op de uitkering van het ziekenfonds.

De ziekte-uitkering ligt immers een pak lager dan het gebruikelijke loon. Voor werknemers bedraagt ze in het eerste jaar arbeidsongeschiktheid 60 procent van het laatste brutoloon. Dat bedrag is echter beperkt tot maximaal 81,55 euro bruto per dag. Wie langer dan één jaar arbeidsongeschikt is, wordt in de ziekteverzekering als invalide beschouwd. Maar ook de invaliditeitsuitkering is begrensd, tot hoogstens 88,34 euro bruto per dag voor een patiënt met gezinslast.

70%
De ziekte-uitkering plus de rente van de verzekeraar belopen samen meestal 70 procent van het brutoloon.

Dankzij de verzekering gewaarborgd inkomen geniet de langdurig zieke werknemer een inkomen van maximaal 80 procent van het normale brutoloon. ‘Dat benadert het gebruikelijke nettoloon omdat op een vervangingsinkomen minder belastingen verschuldigd zijn’, zegt Evelyne Lauwers, bij Vanbreda verantwoordelijk voor deze verzekeringen. 80 procent is een maximum. Meestal benadert de ziekte-uitkering plus de rente van de verzekeraar 70 procent van het normale brutoloon.

Maar lang niet alle contracten bieden een tussenkomst als een werknemer kampt met een burn-out. Bij AG Insurance is het risico burn-out standaard in de polis opgenomen. Maar dat is niet zo in de standaardcontracten van Baloise, Allianz, Generali, AXA, Vivium of Justitia. ‘Burn-out is niet als een ziekte erkend in Europa’, verklaart Jeroen Spinoy, bij Allianz verantwoordelijk voor groeps- en hospitalisatieverzekeringen.

Extra voorwaarden

Een aantal verzekeraars zoals Allianz, AXA, Ethias en Generali biedt de werkgever wel de mogelijkheid om burn-out te verzekeren. Bij Baloise kan het voorlopig niet. Die bijkomende verzekering heeft een hogere kostprijs. ‘We zien extra premies van 5 tot 20 procent’, meldt Lauwers.

Voorziet de polis in een dekking bij burn-out, dan leggen veel verzekeraars dan nog bijkomende voorwaarden en/of beperkingen op.

1 De wachttijd

De kans is reëel dat u een wachttijd in acht moet nemen. Soms moet u zes maanden tot zelfs een jaar wachten voor de verzekeraar een bedrag uitkeert boven op de ziekte-uitkering. Gelukkig voorziet driekwart van de plannen in een tussenkomst nadat één maand is verstreken. Dat is geen ramp. Bedienden krijgen tijdens de eerste maand afwezigheid het gewaarborgd loon doorbetaald. Ook veel arbeiders krijgen tijdens de eerste ziektemaand een uitkering die het normale nettoloon benadert.

2 De duur van de tussenkomst

De meeste verzekeringen gewaarborgd inkomen lopen vandaag tot 65 jaar. ‘Maar voor burn-out en andere psychische aandoeningen is de tendens om de tussenkomst te beperken tot twee jaar’, vervolgt Lauwers. Bij AXA is dat drie jaar.

Bovendien wordt die tijdslimiet bekeken over de hele looptijd van het verzekeringscontract. De verzekeraar houdt een teller bij. Is de tussenkomst beperkt tot twee jaar, en viel u eerder al voor zes maanden opgebrand uit, dan kan u bij een terugval hooguit anderhalf jaar op een tussenkomst van de verzekeraar rekenen.

‘Een burn-out die goed wordt behandeld, duurt vier tot zes maanden. Duurt het langer dan twee jaar, dan is er misschien iets anders aan de hand zoals een depressie’

Jeroen Spinoy
Allianz

Bij sommige verzekeraars zoals Generali loopt de teller alleen voor burn-out. Bij andere zoals AXA en AG Insurance loopt de teller niet alleen voor burn-out, maar ook voor het chronische vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie (een vorm van reuma) en andere psychische aandoeningen.

‘Een burn-out die goed wordt behandeld, duurt vier tot zes maanden. Duurt het langer dan twee jaar, dan is er misschien iets anders aan de hand zoals een depressie’, meldt Spinoy van Allianz. ‘Experten zijn het erover eens dat een burn-out hoogstens twee jaar kan duren. Nadien is de enige remedie een andere job zoeken’, zegt Generali-woordvoerder Bruno Peelman. ‘Let wel, bent u afwezig door een andere aandoening zoals kanker of een hartfalen, dan tikt de teller niet aan’, benadrukt Lauwers.

3 Inperking van de tussenkomst

Niet alle verzekeraars beëindigen de tussenkomst na twee jaar burn-out. Sommige schroeven die terug. Als een persoon nog met een burn-out kampt na twee jaar, verlengt Generali de dekking met opnieuw twee jaar. Maar slechts tegen de helft van de oorspronkelijke rente. ‘Dat geeft de aangeslotene de kans om een nieuwe job te zoeken’, vervolgt Peelman. Ook AXA beperkt de rente na twee jaar arbeidsongeschiktheid wegens psychische aandoeningen, tot 60 procent van de oorspronkelijke tussenkomst.

4 Bijkomende voorwaarden

Een doktersattest volstaat vaak niet om aan te tonen dat u een burn-out hebt. Meestal dient de verzekeringsarts de burn-out te erkennen. De meeste verzekeraars verwachten bovendien een attest van een psychiater. ‘Soms duurt het erg lang voor een patiënt kan langsgaan bij een psychiater’, aldus Lauwers. ‘In dat geval moet de werknemer lang wachten op een uitkering.’

Verder eisen sommige verzekeraars dat de patiënt een re-integratieprogramma volgt, dat de verzekeraar financiert. Zo beperkt AG Insurance de tussenkomst bij burn-out tot twee jaar, maar biedt de maatschappij ‘een behandeling op maat’ aan door externe zorgverleners. ‘De trajecten focussen op medische of psychische zorgen aangevuld met job-, bewegings- en communicatietraining’, zegt Sven Adams, de woordvoerder van AG Insurance. ‘Net door zulke trajecten aan te bieden verwachten we dat het risico op een terugval minimaal zal zijn.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.