netto

Schuldsaldo voortaan toegankelijker

Mensen die chronisch en/of zwaar ziek zijn of geweest zijn, geraken doorgaans erg moeilijk aan een schuldsaldoverzekering. Dat probleem wordt al sinds jaar en dag aangekaart, maar nu lijkt er een oplossing in de maak. Al is nog lang niet alles in kannen en kruiken.

(netto) - Een schuldsaldoverzekering biedt een stevige bescherming voor al wie leent om een huis te kopen of te bouwen. Als de verzekeringnemer sterft en het huis nog verder afbetaald moet worden, dan springt de verzekeraar bij.

Voor een schuldsaldoverzekeraar betekent een chronisch of zwaar zieke persoon meestal een verhoogd risico. De kans is nu eenmaal groter dat de persoon in kwestie overlijdt tijdens de looptijd van de lening en de verzekeraar het kredietsaldo zal moeten aflossen. Daarom vragen de verzekeraars voor de schuldsaldo van zwaar zieken meestal een (erg) hoge bijpremie. Ze gaan de gezondheidstoestand van de verzekeringnemer na aan de hand van een medische vragenlijst.

Door die hoge premies vallen veel mensen uit de boot voor een schuldsaldoverzekering. Ook personen die in het verleden zwaar ziek waren maar genezen verklaard zijn, blijven bij verzekeraars op problemen stuiten en voelen zich daardoor vaak twee keer gestraft. Consumenten- en patiëntenorganisaties dringen al jaren aan op een oplossing.

Wetsvoorstel als stok achter de deur

Die lijkt er nu te komen. Op 3 december keurde de Kamer immers een wetsvoorstel goed dat de schuldsaldoverzekering toegankelijker moet maken voor ‘personen met een verhoogd gezondheidsrisico’. Opvallend is dat dit wetsvoorstel pas in voege treedt als de verzekeringssector zelf niet met een alternatieve oplossing op de proppen komt. De Commissie voor Verzekeringen krijgt meer bepaald zes maanden de tijd om een gedragscode uit te werken. Lukt dat niet, dan heeft de wetgever dus een alternatief klaar.

Herevaluatie mogelijk

Dat alternatief ziet er als volgt uit. Als een klant niet akkoord gaat met de bijpremie van de verzekeraar, kan hij een herevaluatie vragen. Deze gebeurt door de herverzekeraar en door een ‘Opvolgingscomité voor de tarifering’. De verzekeraar moet de herziening aanvaarden. Het ‘Opvolgingscomité’ zal samengesteld worden met vertegenwoordigers van de verzekeraars enerzijds en van patiënten- en consumentenorganisaties anderzijds.

Uiteraard moet de verzekeraar de klant duidelijk melden dat er zo’n ‘Opvolgingscomité’ bestaat en hij moet de verzekeringnemer meedelen hoe veel de voorgestelde bijpremie precies bedraagt.

Compensatiekas

Het is sowieso de bedoeling van de wetgever om de bijpremie binnen de perken te houden. Daarom wordt er ook een compensatiekas opgericht die de premie boven een bepaald – nog af te spreken – plafond voor haar rekening neemt. Deze compensatiekas zal worden gespijsd door de verzekerings- en de kredietsector.

Er lijkt dus stilaan een oplossing in de maak voor zieke personen die op zoek zijn naar een betaalbare schuldsaldoverzekering. De wetgever heeft een plan klaar, maar wacht eerst nog even af wat de verzekeraars zelf te bieden hebben. Wordt dus vervolgd…

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect