netto

Verzekering dekt nu alle vormen van terreurschade

©BELGA

Slachtoffers van een terreuraanval zijn binnenkort altijd verzekerd. De vroegere beperkingen met betrekking tot de plaats en de middelen van de aanslag worden weggewerkt.

Terroristen leggen  de jongste jaren een gruwelijke vindingrijkheid aan de dag. Werden er vroeger voornamelijk explosieven gebruikt, dan wordt er intussen al even vaak gegrepen naar andere middelen. Denken we onder andere aan het inrijden op een menigte met een vrachtwagen.

De contractuele bepalingen van een verzekering dekten doorsnee de schade van brand of ontploffing –dus wel die van een bomaanslag- maar niet de gevolgen van een terrorist die een voertuig als moordwapen gebruikt. Bovendien werden sommige openbaren plaatsen niet gedekt door een objectieve aansprakelijkheidsverzekering. Het gevolg hiervan was dat slachtoffers in dat geval geen beroep konden doen op een verzekering die terrorisme dekt.

De Belgische verzekeringssector heeft nu samen met minister van Economie Kris Peeters een nieuwe regeling uitgewerkt. Dankzij de wet die daar binnenkort uit voortkomt, worden voortaan alle slachtoffers van een terreurdaad vergoed, ongeacht de plaats en de methode van de aanslag. Ook Belgen die slachtoffer worden van een terreurdaad in het buitenland, worden door hun verzekeraar vergoed.

Snellere vergoeding

De nieuwe wet zorgt ook voor een snellere vergoeding van de slachtoffers. Momenteel kan de morele schade pas vergoed worden als er duidelijkheid is aangaande de lichamelijke schade. Voortaan zal de vergoeding worden uitgekeerd uiterlijk na één jaar op basis van de dan vastgestelde invaliditeitsgraad. Als de invaliditeitsgraad daarna nog toeneemt, dan wordt het verschil bijbetaald. Vermindert de invaliditeitsgraad, dan hoeft het slachtoffer niets terug te betalen.

Verder wordt de procedure voor vaststelling van de uitbetalingspercentages versneld. Voortaan zal het Comité voor Schadeafwikkeling bij Terrorisme zich niet meer moeten uitspreken over het percentage. Dat zal automatisch 100 procent bedragen wanneer er bij een aanslag maximum 50 slachtoffers zijn, of de geraamde schade minder is dan 200 miljoen euro.

Om de vergoeding van de slachtoffers zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te houden, wordt één unieke verzekeraar aangesteld voor de vergoeding van de lichamelijke en morele schade. Is er sprake van een arbeidsongevallenverzekering, dan komt die in eerste instantie tussen. Is die er niet, dan wordt gekeken naar de familiale verzekeraar van het slachtoffer. Indien beide verzekeringen ontbreken, dan duidt het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (BGWF) een verzekeraar aan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content