Bent u verzekerd bij een stroomafschakeling?

©Kristof Van Accom

Reken niet te veel op uw schadeverzekering als straks een stroompanne uw bedrijf raakt. ‘Een degelijk risicomanagement is de beste verzekering’, zegt Christel Kiebzak van Vanbreda Risk & Benefits.

De jongste dagen wordt om de haverklap warm en koud geblazen over de stroombevoorrading de komende maanden. Intussen lijkt het erop dat we zonder uitval de winter zullen doorkomen. Maar niemand steekt daar echt zijn hand voor in het vuur.

Particulieren, maar meer nog ondernemingen, doen er goed aan voorbereid te zijn. In de huiskamer blijft het ongemak beperkt tot lampen die niet branden en eten dat niet kan worden klaargemaakt. Maar in ondernemingen kan een stroompanne problemen van een andere dimensie opleveren.

Het grootste risico op schade ontstaat als de elektriciteit weer aangeschakeld wordt.

Bij een stroomonderbreking kunnen productielijnen stilvallen, waardoor u personeel wegens technische werkloosheid naar huis moet sturen. Achteraf zult u de opgelopen productieachterstand moeten inhalen door bijkomend personeel in te zetten. Onnodig uit te leggen dat dat extra kosten meebrengt.

Reken voor de gevolgen van een aangekondigde stroomonderbreking niet op uw brandverzekering en bij uitbreiding niet op uw bedrijfsschadeverzekering. Omdat het om een aangekondigde onderbreking gaat, is sprake van een voorzienbaar feit. ‘De brandverzekeraar zal zich daarop beroepen om dekking te weigeren en geen schadevergoeding te moeten uitkeren’, zegt Christel Kiebzak, deputy director property bij Vanbreda Risk & Benefits.

Het grootste risico op schade ontstaat als de elektriciteit weer aangeschakeld wordt. Stroompieken kunnen blijvende schade toebrengen aan uw elektrische machines en componenten. De heropstart heeft wél een onzeker karakter. Die schade is dus verzekerbaar via uw brandverzekering.

Beter voorkomen

Aangezien de schade door een stroomonderbreking moeilijk te verzekeren is, moet u zo veel mogelijk voorzorgsmaatregelen nemen. ‘Elk bedrijf moet een business continuity plan hebben’, zegt Christel Kiebzak. ‘Dat is een draaiboek dat rekening houdt met alle rampenscenario’s en dat garandeert dat de heropstart van een bedrijf sneller en efficiënter gebeurt. Zo’n plan moet ook de gevolgen van een stroomonderbreking bevatten.’

  • Als uw bedrijf over koelsystemen beschikt, plaats dan de nodige noodgeneratoren. U kunt er zelf in investeren, maar u kunt er ook huren. Weet wel dat de vraag ernaar bij een aangekondigde afschakeling van de stroom de hoogte in gaat.
  • Informaticasystemen: installeer back-ups en systemen die een constante netspanning garanderen en zo een gecontroleerde shutdown van de server mogelijk maken.
  • Garandeer dat uw bedrijf beveiligd blijft. Als uw gebouwen vooral elektronisch beveiligd zijn, breng dan zeker de alternatieven in kaart. Overweeg om tijdelijk een beveiligingsfirma in te schakelen. 
  • Installeer noodverlichting in uw gebouwen.
  • Werk aan evacuatieplannen voor als de slagbomen en elektrische deuren van uw bedrijf uitvallen.
  • Als uw onderneming vestigingen in verschillende regio’s heeft, kunt u de productie eventueel verplaatsen.
  • Als uw cliënten of leveranciers in een afschakelzone zitten, overleg dan met hen of op de afgesproken datum geleverd kan worden. 
  • Licht uw cliënten en leveranciers in over de situatie in België.
  • Check of uw contracten met cliënten en leveranciers boeteclausules bevatten voor als u uw contractuele verplichtingen niet kunt nakomen.
  • Bereken de extra kosten die uw bedrijf moet maken bij een black-out. Ga na of er geen manieren zijn om die extra kosten te beperken of te vermijden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect