Netto Het antwoord op al uw geldvragen

De verzekering die u maar 1 keer in 75 jaar gebruikt

Een ongeval schuilt vaak in een klein hoekje. Met de familiale verzekering beschermt u uw gezin tegen mogelijk onheil. En dat voor amper enkele tientallen euro’s per jaar.
©Sarah Vanbelle

Wettelijk is ze niet verplicht, maar de familiale verzekering - officieel: verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ‘priveleven’ - is onmisbaar voor wie goed verzekerd wil zijn. Deze verzekering vergoedt zowel de materiële als de lichamelijke schade die u, een gezinslid of uw huisdier toebrengt aan een derde.

1. Alleen voor families?

Dat een familiale verzekering alleen nuttig is voor gezinnen met kinderen is een misvatting. Ook een volwassen single kan schade berokkenen - hij of zij kan bijvoorbeeld met een winkelwagentje op de parking van de supermarkt een geparkeerde wagen beschadigen of met de (elektrische) fiets een andere verkeersgebruiker aanrijden.

Dat een familiale verzekering alleen nuttig is voor gezinnen met kinderen is een misvatting.

Steeds meer verzekeraars hebben trouwens een dekking klaar voor de populaire elektrische fiets. Zelfs voor speedpedelecs, die met trapondersteuning snelheden tot 45 km per uur kunnen halen, maar op eigen kracht maximaal 25 km per uur kunnen. Bij KBC zijn elektrische fietsen (zie ook blz. 35) sinds afgelopen juni bijvoorbeeld opgenomen in de familiale verzekering. Ook drones zijn meer en meer gedekt.

Wacht dus niet tot u kinderen krijgt om een familiale verzekering af te sluiten. Wie alleen woont, krijgt soms wel korting. Bij Belfius bedraagt die 15 procent. Bij AG Insurance daarentegen betalen singles evenveel als koppels of ouders. Gaat u samenwonen of krijgt u een kind, licht dan uw verzekeraar in als u tot dan het voordeligere alleenstaandentarief betaalde. Bijkomende kinderen hoeft u dan weer niet aan te geven. Het aantal kinderen verandert niets aan de gezinspremie.

2. Wat met nieuw samengestelde gezinnen?

Voedt u uw kinderen op in co-ouderschap, dan zijn ze ook gedekt door uw polis; ze hoeven niet officieel bij u gedomicilieerd te zijn. Nieuw samengestelde gezinnen die de ene week met zeven en de andere week met twee onder hetzelfde dak leven, betalen daardoor dezelfde premie als een klassiek gezin met twee kinderen.

Gaat uw kind op kot, dan blijft het verzekerd via uw familiale verzekering. Verlaat uw kind echter het ouderlijk huis, neem dan contact op met uw verzekeraar. Zodra uw kind niet langer bij u inwoont en niet langer economisch afhankelijk van u is, moet het zijn eigen familiale verzekering afsluiten. Bepaalde verzekeraars geven ‘nestverlaters’ gedurende het eerste jaar overigens een korting op de jaarlijkse premie. Of bieden kortingen aan voor jongeren tot 25 jaar.

Komen uw zoon en zijn vrouw tijdelijk opnieuw bij u inwonen tijdens de verbouwing van hun woning, dan zijn zij voor die periode gedekt door uw familiale polis. Andere verzekeraars geven trouwens ook seniorenkorting vanaf 60 jaar.

3. Wat als uw poetsvrouw schade veroorzaakt?

Ook iemand die slechts tijdelijk onder uw dak verblijft maar voor wie u verantwoordelijk bent, is gedekt: gasten die tijdelijk bij u verblijven (bijvoorbeeld een au pair), de kleinkinderen die u op woensdagnamiddag opvangt, de babysit... Zelfs uw huispersoneel is verzekerd voor schade die het toebrengt aan niet-inwonenden. Dat geldt ook voor uw poetshulp, tenzij hij of zij aan de slag is met dienstencheques.

4. U hebt een hond: vergt die een extra verzekering?

Bent u van plan een hond, kat, kip, cavia, konijn of ezel in huis te halen, dan hoeft u geen bijpremie te vrezen. Maar paardenliefhebbers moeten wél de voorwaarden van hun polis nakijken: bepaalde verzekeraars sluiten deze dieren immers uit van de familiale verzekering. Ook exotische dieren worden niet standaard gedekt. Pasten uw buren tijdens uw vakantie op uw hond, dan zal hun BA Familiale een vergoeding betalen als uw hond schade veroorzaakte terwijl hij onder hun hoede stond.

5. U speelt rugby: heeft dat gevolgen voor de premie?

De aard van uw eigen hobby of die van uw kinderen heeft geen impact op de premie die u betaalt. Het maakt dus niet uit of u rugby speelt dan wel postzegels verzamelt. Sommige gevechtssporten zijn wel uitgesloten. Controleer dat op voorhand in de polis van uw verzekeraar.

6. Wat als uw puberzoon vandalenstreken uithaalt?

Als ouder bent u aansprakelijk voor de fouten van uw kroost. Gooit uw 15-jarige zoon vanaf een brug een steen op een voorbijrijdende auto, dan bestaat er een wettelijk vermoeden dat er een gebrek aan toezicht en opvoeding was en dat u als ouder dus een fout beging.

Verzekeringsgids 2019

De kleine lettertjes van uw verzekering | Wat uw verzekeraar u niet altijd vertelt

→ 10 polissen doorgelicht

Bekijk hier de PDF van het magazine (19/10/2019)

Dat klinkt slecht, maar is eigenlijk positief: in dit geval is de familiale verzekering immers verplicht om een vergoeding te betalen. In principe dekt de familiale verzekering geen schade door opzettelijke daden, maar voor kinderen geldt een uitzondering. De polis bepaalt waar de grens ligt: meestal 16 jaar, soms jonger vanaf ‘de jaren des onderscheids’. Die beoordeling wordt altijd geval per geval gemaakt.

Maar dat betekent nog niet dat u als ouder opdraait voor deze uit de hand gelopen frats als uw zoon al 17 jaar is. In dat geval vergoedt de verzekering van de ouders het slachtoffer, maar de verzekeraar heeft wel ‘recht van verhaal’ tegen uw zoon. Hij kan de kosten in sommige gevallen terugvorderen van de tiener, tot maximaal 31.000 euro. In de praktijk worden zulke sommen niet meteen gevorderd, maar sleept de betrokkene die mee tot hij of zij meerderjarig is en een inkomen heeft. Een stok achter de deur opdat oudere tieners niet de indruk zouden krijgen dat ze overal mee wegkomen en dat de verzekering van hun ouders het wel oplost.

7. Hoeveel kost de premie?

Tachtig procent van de gezinnen in België heeft een familiale polis afgesloten. Daarmee is het een van de meest frequent afgesloten verzekeringen in ons land. Gelukkig is het eerder uitzonderlijk dat een gezin er ook effectief een beroep op moet doen.

1 keer in 75 jaar
familiale verzekering
'Een klant doet voor de familiale verzekering ongeveer één schadeaangifte per 75 jaar. Dus gemiddeld één schadegeval tijdens een heel mensenleven', aldus Belfius.

Volgens KBC doen klanten ‘eerder sporadisch’ een beroep op deze polis. ‘Zowat 1 à 2 gezinnen op de 100 doen een beroep op de BA Gezin’, klinkt het ook bij AG Insurance. ‘Een klant doet voor de familiale verzekering ongeveer één schadeaangifte per 75 jaar. Dus gemiddeld één schadegeval tijdens een heel mensenleven’, aldus Belfius. ‘Maar de schade kan een grote financiële impact hebben voor de klant.’

De premie voor deze verzekering schommelt tussen 60 en 90 euro per jaar. Zonder rechtsbijstand (zie blz. 32) betaalt een gezin bijvoorbeeld 64,85 euro bij KBC, 66,90 euro bij Belfius en 69 euro bij AG Insurance. Dat zijn relatief lage bedragen, zeker als u weet dat een familiale polis wettelijk minimaal 26.000.000 euro voor lichamelijke schade en 1.300.000 euro voor materiële schade dekt. In de praktijk bieden de meeste polissen zelfs een waarborg die 3 tot 4 maal groter is voor de materiële schade.

8. Wat met eigen materiële of lichamelijke schade?

De familiale verzekering dekt schade die u zelf, uw gezinsleden of uw huisdieren toebrengen aan derden, maar komt niet tussenbeide voor materiële en lichamelijke schade die u zelf oploopt als u thuis of tijdens het beoefenen van een hobby een letsel oploopt. Om dat risico te verzekeren sluit u beter een bijkomende ongevallenverzekering af.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud