Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Gedaan met laattijdige uitbetaling levensverzekering

Levensverzekeringen zullen bij overlijden sneller worden uitbetaald aan de begunstigde. Hiervoor werd een wetsontwerp goedgekeurd door de ministerraad.

Het uitbetalen van een levensverzekering bij overlijden loopt vaak vertraging op. Soms gebeurt het dat de begunstigde maanden moet wachten op de uitbetaling als zijn of haar partner is overleden. Verzekeraars zijn wettelijk niet verplicht om het kapitaal van een levensverzekering binnen een bepaalde tijdspanne uit te keren. Een wetsontwerp van de federale minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) moet hierin verandering brengen.

'Als de verzekeraar alle relevante info heeft ontvangen, moet hij binnen de maand overgaan tot uitbetaling'
Kris Peeters (CD&V)
minister van Consumentenzaken

‘We leggen aan verzekeraars termijnen op voor het opvragen van documenten bij begunstigden en voor de uitbetaling', zegt Peeters. Concreet zal een verzekeraar, wanneer hij een aanvraag tot uitbetaling ontvangt, binnen een termijn van twee weken de begunstigden een schriftelijk overzicht bezorgen van alle aan te leveren documenten die nodig zijn voor de uitbetaling. Zodra de verzekeraar alle informatie heeft ontvangen, begint een nieuwe termijn van een maand te lopen. Wanneer de verzekeraar bijkomende informatie nodig heeft, moet hij dat binnen een maand meedelen aan de begunstigde. In geval geen bijkomende informatie is vereist of de bijkomende opgevraagde informatie werd ontvangen, moet de verzekeraar binnen een termijn van een maand overgaan tot uitbetaling. In een beperkt aantal gevallen kunnen de termijnen verlengd worden.

Schadevergoeding

Het wetsontwerp voorziet ook een schadevergoeding die verzekeraars moeten betalen als ze de termijnen niet respecteren. Ook voor slapende levensverzekeringen komt er een duidelijkere regeling. ‘Voortaan wordt een verzekeringsovereenkomst na vier maanden als slapend beschouwd in plaats van na zes maanden. De bedoeling is dat de begunstigden sneller worden opgespoord en dat sneller wordt overgegaan tot de betaling’, luidt het.

In zijn jaarverslag van 2015 meldde de Ombudsman van de Verzekeringen al dat hij frequent klachten ontving over de laattijdige uitbetaling van levensverzekeringen. De Ombudsman adviseerde om een reglementair kader uit te werken. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud