Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hebt u al een verzekering voor rechtsbijstand?

De rechtsbijstandverzekering is niet erg bekend bij het grote publiek. Nochtans is ze bijzonder nuttig. Uw rechten verdedigen en kosten voorschieten zonder zeker te zijn dat u ook maar iets recupereert: dat is risicovol. Daarom geeft Netto u enkele tips.
©iStock

(netto/assuralia) – De vrees voor een lange en dure gerechtelijke procedure kan een benadeelde consument of eigenaar doen afzien van een rechtsprocedure. Gelukkig is er de rechtsbijstandverzekering. Het principe is erg eenvoudig. Bij een geschil verdedigt uw verzekeraar uw rechten. Als een procedure voor de rechtbank noodzakelijk blijkt, dan vergoedt uw verzekering niet alleen de kosten en honoraria van uw advocaat, maar ook alle gerechtskosten.

Zonder rechtshulp dreigt u in een onontwarbaar juridisch kluwen te belanden. Of zoals een verantwoordelijke van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, opmerkt: "Iedereen wordt verondersteld de wet te kennen, maar wie heeft de 82.993 bladzijden nieuwe wetgevende teksten gelezen die in 2009 in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen?"

De wet bevat bovendien een belastingkorting voor mensen die te veel verdienen om aanspraak te maken op een ‘pro deo’, maar te weinig om door een advocaat verdedigd te worden. In dat geval moet het contract wel beantwoorden aan enkele bij wet bepaalde minimale voorwaarden.

Wat kost het?

Afhankelijk van de formule kost een rechtsbijstandverzekering voor particulieren nauwelijks enkele euro’s per maand. Voor contracten met een uitgebreide waaier aan dekkingen moet u rekenen op 20 tot 30 euro per maand.

3 stappen

 1. Uw verzekeraar verleent u advies over concrete juridische problemen, zelfs als er nog geen geschil is. Sommige verzekeraars leveren die bijstand zelfs telefonisch.
 2. Schakelt u uw rechtsbijstandverzekeraar in, dan tracht die altijd eerst het geschil minnelijk op te lossen. Dat is minder duur en gaat sneller dan een gerechtelijke procedure. In 80 procent van de gevallen kan de verzekeraar zelf voor een minnelijke schikking zorgen, soms via bemiddeling.
 3. Is dat niet mogelijk, dan neemt hij de kosten voor de gerechtelijke of administratieve procedures op zich. De rechtsbijstandverzekering is een combinatie van juridische bijstand en verzekering.

Eenvoudige of uitgebreide bescherming?

 • De ‘eenvoudige’ rechtsbijstandverzekering is gekoppeld aan een specifieke verzekering: autoverzekering, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, familiale verzekering… Zo'n verzekering is dus beperkt en geldt alleen voor geschillen met betrekking tot de dekking waarmee ze samenhangt.
 • De ‘uitgebreide’ rechtsbijstandverzekering dekt nagenoeg alle domeinen waarin zich een geschil kan voordoen: sociaal recht, vastgoedrecht, personenrecht, administratief recht… Ze kan ook een waarborg bieden in het raam van een beroepsactiviteit.

Opgelet: de meeste verzekeringen hebben de optie ‘uitgebreide rechtsbijstand’. Het is dus mogelijk dat u meerdere keren eenzelfde soort verzekering hebt afgesloten. En dat u dus ook meermaals betaalt voor dezelfde dienst.

De rechtsbijstandverzekering komt tussenbeide in verschillende soorten geschillen: fiscaal recht, consumentenrecht, sociaal recht, administratief recht, verdediging in strafzaken.

Enkele voorbeelden

 • Een hond heeft u gebeten.
 • De meubels die werden geleverd, komen niet overeen met uw bestelling.
 • Uw loodgieter heeft een herstelling slecht uitgevoerd.
 • U werd ernstig gewond in een verkeersongeval.
 • U bent ontslagen en uw opzeggingsvergoeding lijkt u ontoereikend.

Grenzen

 • De rechtsbijstandverzekering heeft niet tot doel de schade te vergoeden die u geleden of veroorzaakt hebt.
 • De rechtsbijstandverzekering betaalt evenmin de boetes waartoe u zou veroordeeld worden.
 • Uw verzekeraar kan een ‘interventiedrempel’ invoeren.
 • Als u bij het onderschrijven van het contract op de hoogte was van de situatie of van feiten die aan de basis van het geschil liggen, komt de verzekeraar niet tussenbeide.
 • Bouw- en echtscheidingsgeschillen worden slechts vergoed volgens bepaalde in het contract vermelde voorwaarden.

De Assuralia brochure over de rechtsbijstand vindt u hier.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud