Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe voorkomt u discussies met uw verzekeraar bij schadegeval?

Vorig jaar steeg het aantal klachten bij de Ombudsdienst van de Verzekeringen met 6 procent. Veel van die klachten kunnen echter vermeden worden door de contractvoorwaarden op voorhand goed te lezen of op voorhand verduidelijking van de voorwaarden te vragen.
©shutterstock

De contractvoorwaarden zijn de bijbel van elke polis. Een uiteenlopende interpretatie van die voorwaarden zorgt echter vaak voor wrevel. De vraag laat zich daarbij herleiden tot: ‘Is dit schadegeval gedekt of niet?’

Zo waren er vorig jaar 17 procent meer klachten over verzekeringen die verlies of diefstal van gsm’s dekken. De voorwaarden blijken erg beperkt, zodat consumenten zich bekocht voelen als blijkt dat ze hun toestel dan toch niet vergoed krijgen. Gelijkaardige discussies doen zich voor bij de diefstalverzekeringen. In de algemene voorwaarden staat doorgaans dat de verzekeringsnemer ‘de nodige veiligheidsmaatregelen moet nemen’. Het alarm niet opzetten of een raam op kantelstand op de tweede verdieping is voor sommige verzekeraars al voldoende om geen vergoeding toe te kennen.

Ook in de ziekte- en hospitalisatieverzekeringen geven de contractvoorwaarden vaak aanleiding tot geschillen. Liefst 32 procent van de klachten over dat type verzekeringen gaat over een weigering tot betaling bij een schadegeval. De discussies gaan meestal over de aard van de ingreep en of die curatief (terugbetaald) dan wel zuiver esthetisch is (niet terugbetaald).

Bij schuldsaldoverzekeringen is het aantal klachten over uitsluiting - vaak wegens ‘hoog gezondheidsrisico’ - de voorbije vijf jaar verdubbeld. De geschillen gaan meestal over de bijpremie die verzekeraars in die gevallen vragen. Een recente gedragscode van de sector beperkt die nu tot 200 procent van de basispremie. De berekening en motivering van die premie zorgen echter vaak voor onduidelijkheid en onbegrip.

Voorkom

Een deel van de voorgaande discussies kunnen makkelijk opgelost worden door de contactvoorwaarden grondig te lezen. Als u een polis afsluit, ga dan na of diefstal gedekt is als er een kantelraam op de tweede verdieping blijft openstaan. En vraag een schriftelijk antwoord. Voor u een medische ingreep ondergaat, vraagt u best na of die gedekt is. Een maagbypass, een ooglidcorrectie of buikwandoperatie zijn maar enkele operaties die discussies kunnen uitlokken. Signaleer ten slotte exuberante bijpremies en uitsluitingen in de schuldsaldoverzekering.

Maar ook de verzekeraars kunnen nog inspanningen leveren. De Ombudsdienst van de Verzekeringen dringt in haar laatst gepubliceerde jaarverslag in juni aan op duidelijkere regels bij diefstalverzekeringen. Ze vraagt de verzekeringsondernemingen onder meer om het begrip ‘afgesloten gebouw’ en ‘afgesloten vensters’ beter te omschrijven in de polissen om zo discussies over een raam in kantelstand te voorkomen. ‘We willen van de verzekeraars vooral duidelijkheid. Desnoods vragen ze een hogere premie voor wie met een kantelraam verlucht’, zegt Josette Van Elderen van de Ombudsdienst.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud