Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe zegt u uw verzekeringscontract op?

Een verzekeringscontract opzeggen is makkelijker gezegd dan gedaan. Heel vaak leidt het tot conflicten met de verzekeraar. We zetten de belangrijkste formaliteiten op een rij.
©Kees van de Veen/Hollandse Hoogte

We willen met z’n allen niet alleen van energie- en telecomleverancier veranderen, maar ook van verzekeraar. Voortdurend zijn we op zoek naar het meest voordelige contract. ‘Maar velen vergeten dat hun vroegere verzekeraar de opzegging alleen zal aanvaarden als de wettelijke formaliteiten zijn nageleefd’, zegt Josette Van Elderen, de Ombudsman van de Verzekeringen. En dat leidt soms tot spanningen. Dat is duidelijk te merken aan het aantal klachten dat vorig jaar werd ingediend tegen Datassur, de gemeenschappelijke databank van nagenoeg alle verzekeraars. Terwijl het aantal klachten jarenlang stabiel bleef, nam in 2013 het aantal gevoelig toe. Volgens het verslag van de Ombudsman klagen veel consumenten erover dat ze, na een klacht over een opzegging, op de RSR-lijst van Datassur terechtkomen. Dat is de zwarte lijst van de verzekeraars.

Hoe u een contract opzegt, hangt af van het soort contract en/of de situatie. De wet bepaalt dat de duurtijd van een verzekeringscontract niet langer dan één jaar mag bedragen en dat het contract jaarlijks stilzwijgend wordt hernieuwd. Een regel die níét geldt voor levensverzekeringen, aangezien die contracten sowieso voor een lange periode worden onderschreven.

Aangetekende brief

Een opzegging gebeurt per aangetekende brief, of door de opzeggingsbrief af te geven tegen ontvangstbewijs of bij deurwaardersexploot. Behalve uw persoonlijke gegevens moet de brief melding maken van het soort contract, het contractnummer, de vervaldag én de reden waarom u het contract opzegt. Dat kan een tariefverhoging zijn, het overlijden van de gerechtigde van de levensverzekering, de verkoop of aankoop van een voertuig, enz.

Hebt u al een andere verzekeraar gekozen, dan kan die het contract in uw plaats opzeggen. Is dat niet het geval, stuur dan uw opzeggingsbrief naar de verzekeraar en niet naar uw makelaar, want die laatste is alleen maar een tussenpersoon. Volgens het verslag van de Ombudsman is de consument vaak ontgoocheld omdat de opzegging van zijn contract niet geregistreerd werd. Ofwel omdat de verzekerde zijn opzegging tot de tussenpersoon richtte, ofwel omdat hij hem mondeling vroeg om het contract op te zeggen.

U hoeft niet te wachten tot de jaarlijkse vervaldag van uw contract (dat is de verjaardag van de inwerkingtreding van de verzekering) om het op te zeggen. De verzekeraar moet de opzeggingsbrief minstens 3 maanden voor de vervaldag ontvangen. Om zeker te zijn, verzendt u uw brief dus best 4 maanden voor de vervaldag. Zo vermijdt u dat het contract stilzwijgend wordt hernieuwd.

De verzekeraar is sowieso verplicht de schade te vergoeden die zich voordoet tussen het verzenden en betekenen van de opzegging en de jaarlijkse vervaldag van het contract.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud