Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

In 6 vragen naar de woningverzekering die bij u past

Een woningverzekering is niet verplicht, maar weinigen nemen het risico om er géén af te sluiten. Afhankelijk van de verzekeraar kunnen de premieverschillen voor eenzelfde woning fors oplopen. Waar zitten de verschillen? Waar moet u op letten? En waarover ontstaan de meeste discussies?

1. Wat zit standaard in elke woningverzekering?

Vaak verwijzen dure verzekeringen naar extra dekkingen die in de polis zijn inbegrepen. Maar hoe goed bent u verzekerd met de goedkoopste polis? Het volstaat daarvoor te kijken naar de basisdekkingen die in principe in elke woningverzekering zijn inbegrepen.

Het gaat onder meer om:

 • Brand
 • Ontploffing
 • Voertuigen die tegen uw woning aanrijden
 • Natuurrampen
 • Blikseminslag
 • Storm en hagel
 • Water
 • Sneeuw- en hageldruk op daken
 • Rook en roet
 • Vallen van een boom
 • Glasbreuk
 • Vallen van een vliegtuig

2. Waar zitten de verschillen tussen de verzekeraars?

Een belangrijk verschil heeft te maken met de verzekerde waarde. Elke verzekeraar bepaalt die op zijn eigen manier. Hoe hoger de verzekerde waarde, hoe hoger de potentiële schadevergoeding die u zal ontvangen.

Hoe hoger de franchise, hoe lager in principe de premie.

Een tweede belangrijk verschil heeft te maken met de vrijstelling of franchise. Dat is het bedrag dat u sowieso moet betalen als er sprake is van schade. Die franchise kan oplopen tot enkele honderden euro’s. Vaak heeft u de keuze uit verschillende formules. Hoe hoger de franchise, hoe lager in principe de premie. Ethias is een van de weinige verzekeraars op de markt die standaard de Engelse vrijstelling toepassen. ‘Dit betekent dat we geen vrijstelling toepassen zodra de schade hoger is dan 263,44 euro’, zegt Serge Jacobs van Ethias.

Ook kunnen de premieverschillen te maken hebben met extra dekkingen die al dan niet optioneel zijn:

 • De bekendste extra dekkingen zijn de diefstalverzekering, een extra waarborg voor de tuin en omheining en de zwembadverzekering. Bij de digitale polissen van KBC zijn bijvoorbeeld de waarborgen ‘diefstal’ en ‘motorrijtuigen die zich op de eigendom bevinden’ standaard mee verzekerd.
 • Ook indirecte verliezen kunnen extra verzekerd worden. Het gaat om indirecte kosten en nadelen die u oploopt naar aanleiding van een schadegeval, zoals verplaatsingskosten en tijdverlies. ‘Als je bij sommige verzekeraars 10 procent extra premie betaalt, zal je bij schade ook een 10 procent hogere schadevergoeding krijgen dan de verzekerde waarde’, zegt Bert De Paep, auteur van het boek ‘Mijn gezin goed verzekerd?’.
 • De kosten van bewaring van de verzekerde goederen tijdens de duur van de heropbouw van de woning kunnen eveneens verzekerd worden. Het gaat dan om het opslaan van meubelen in een opslagplaats. Verzekeraars zullen hier elk hun eigen maximumbedrag hanteren.
 • Wanneer de woning door brand volledig onbewoonbaar is, moet u een alternatieve huisvesting vinden. Die kan in de verzekering inbegrepen zijn, maar de verschillen tussen de verzekeraars kunnen groot zijn. ‘Soms kan zoiets voor een beperkte termijn van bijvoorbeeld 3 maanden verzekerd zijn, terwijl bij andere verzekeraars de vergoeding de hele duur van heropbouw of herstelling dekt, op basis van de huurwaarde van het getroffen pand of van een vastgesteld bedrag’, zegt Wauthier Robyns van de verzekeringsfederatie Assuralia.
 • Ook stookolieverlies en verontreiniging door stookolie kunnen worden vergoed. De bedragen variëren en de verzekeraar stelt soms opties voor met hogere dekkingen. Bij sommige verzekeraars, zoals Ethias, is stookolieschade standaard verzekerd.
 • Ook de interventie van een slotenmaker bij verlies van sleutels of wanneer de sleutels ‘binnen opgesloten’ zijn, kan gedekt zijn door de woningverzekering. Ook hier gelden verschillende maximale vergoedingsbedragen.
 • Als uw diepvriezer schade heeft opgelopen en de inhoud niet langer bruikbaar is, kunt u eveneens terugvallen op de verzekering. Ook hier gelden verschillende maximumbedragen.
 • Glasschade is altijd gedekt, tenzij het bijvoorbeeld over dubbele beglazing gaat die in de loop der jaren ondoorzichtig is geworden. Bij sommige polissen is die schade niet inbegrepen. Ook schade aan vitrokeramische kookplaten, lcd- en ledschermen vallen bij sommige verzekeringen onder glasschade, maar bij andere niet.
 • Andere uiteenlopende behandelingen tussen de verzekeraars komen voor bij huiszwam, de berekening van de slijtage van huishoudtoestellen en schade aan elektrische toestellen als gevolg van overspanning.

3. Wat is het risico bij onderverzekering?

Het is belangrijk om correct verzekerd te zijn. Bij een onderverzekering wordt de evenredigheidsregel toegepast. Stel bijvoorbeeld dat uw woning verzekerd is voor 150.000 euro terwijl de nieuwbouwwaarde 300.000 euro bedraagt, dan zal bij elke schade de evenredigheidsregel toegepast worden. Heeft u bijvoorbeeld voor 20.000 euro schade geleden na een brand in de badkamer, dan zal de verzekering maar de helft uitbetalen omdat u slechts voor de helft verzekerd was.

Tips om beter verzekerd te zijn
 • Vermijd onderverzekering.
 • Heb aandacht voor de franchise: overweeg een hogere premie voor een lagere franchise.
 • Meld schade meteen aan de verzekeraar.
 • Zorg voor zoveel mogelijk bewijsmateriaal om discussies te vermijden.
 • Bij discussie: vraag altijd op basis van welke regel in de polis de maatschappij weigert om de schade te vergoeden.

 

‘Om u correct te verzekeren zijn er twee manieren. Ofwel gebruikt de verzekeraar een roosterschema: de te verzekeren waarde is dan gebaseerd op het aantal ruimtes, badkamers… Ofwel wordt een expert ter plaatse gestuurd die de waarde schat. In beide gevallen riskeert u niet om onderverzekerd te zijn, tenminste als het schema correct is ingevuld’, zegt De Paep.

4. Hoe is de inboedel verzekerd?

‘Mensen denken bij het woord ‘inboedel’ vaak aan de kasten en de meubels, maar het omvat ook alles wat erin zit. En dat wordt vaak onderschat’, zegt De Paep. ‘Denk aan een volle boekenkast, of de multimediatoestellen van de zoon. Of aan de vijf fietsen in de garage. In de praktijk zie je wel dat de evenredigheidsregel minder streng wordt toegepast voor de inboedel.’

Doorgaans wordt de waarde van de inboedel bepaald op basis van het aantal woonvertrekken. ‘Indien de klant dit evaluatiesysteem volgt, geniet hij automatisch een voldoende verzekering, zowel voor het gebouw als voor de inhoud. Op die manier kan er geen sprake zijn van onderverzekering, en hoeft de evenredigheidsregel dus ook niet te worden toegepast’, zegt Jacobs.

De verzekerde waarde is doorgaans de nieuwbouwwaarde. ‘Dat is de kostprijs om op de dag van het schadegeval de beschadigde goederen te vervangen door gelijksoortige nieuwe goederen van minstens dezelfde kwaliteit’, luidt het bij KBC. ‘Er zijn wel enkele vergoedingsgrenzen - bijvoorbeeld voor motorrijtuigen - van toepassing, alsook een franchise. Ook bepaalde waardevolle voorwerpen, zoals kunst, zijn niet mee verzekerd in alle risico’s.’

Bij Ethias zijn elektrische fietsen, maar bijvoorbeeld ook steps of bromfietsen mee verzekerd met de inhoud. ‘En voor elektrische apparaten wordt er geen slijtage toegepast’, zegt Jacobs.

Juwelen en kunst verdienen speciale aandacht, want vaak gelden daarvoor maximum bedragen. Als u niets onderneemt, kan de verzekerde waarde dus tegenvallen.

Juwelen en kunst verdienen speciale aandacht, want vaak gelden daarvoor maximumbedragen. ‘Als u niets onderneemt, kan de verzekerde waarde tegenvallen’, zegt De Paep. ‘Juwelen worden in een verzekering in principe tegen de werkelijke waarde gewaardeerd. Maar wat is die werkelijke waarde? Als je de sieraden bij een juwelier koopt, betaal je 100 procent te veel en is er nog een btw van 21 procent. Van de 100 euro die je betaalde, is de werkelijke waarde maar 40 procent. Dus kan het gebeuren dat de plastic oorringen van de dochter, die tegen nieuwwaarde verzekerd zijn, een hoger verzekerd bedrag kennen dan de juwelen van mama’, zegt De Paep.

5. Waarover ontstaan de meeste discussies tussen verzekeraar en verzekerde?

Discussies over de woningverzekering komen geregeld voor. In 2018 kreeg de Ombudsdienst bijna duizend klachten binnen over de woningverzekering. ‘Een vaak voorkomend discussiepunt is waterschade’, zegt Robyns. ‘De discussie gaat dan vooral over het feit dat de verzekeraar alleen de gevolgschade betaalt en niet de toestellen/uitrusting die aan de bron liggen van het schadegeval. Als er bijvoorbeeld insijpeling is van hemelwater door het dak, dan zal de herstelling aan het dak zelf niet vergoed worden. En dan zijn er ook vaak discussies wanneer eenzelfde schadegeval zich herhaalt omdat de herstellingswerken niet werden uitgevoerd’, zegt Robyns. Volgens Assuralia is de afhandeling van een schadegeval ook moeilijker als er derden betrokken zijn bij de waterschade. ‘In dat geval zijn er ook meerdere verzekeraars betrokken’, zegt Robyns.

Ook De Paep verwijst naar waterschade als een vaak voorkomend discussiepunt. ‘Soms krijgen we te maken met een lek in de vloer. Twee tegels moeten opengebroken worden om het lek te herstellen, maar in de handel zijn er geen identieke tegels meer te vinden. In dat geval begrijpen mensen moeilijk dat ze niet een volledig nieuwe vloer als schade mogen aanrekenen.’

Een addertje onder het gras in de verzekering is ook de nieuwbouwwaarde waartegen u verzekerd bent. ‘Die waarde wordt elk jaar geïndexeerd volgens de zogenaamde ABEX-index. Premie en verzekerde waarde worden dan automatisch verhoogd. Maar wat vaak vergeten wordt, is dat de normen voor nieuwbouw almaar strenger worden. De normen die golden op het moment dat de verzekerde waarde werd geschat, zijn vandaag veel strenger. Denk maar aan de isolatienormen. Deze extra kosten staan vaak niet in de contracten’, zegt De Paep.

Andere mogelijke discussiepunten hebben te maken met het bewijs van de schade en de herstelling. ‘Daarom is het belangrijk dat klanten bij dringende herstellingen goed documenteren wat er gebeurt (foto’s) en, indien niet dringend, wachten met de herstellingswerken tot de verzekeraar zijn akkoord geeft.

Ook heeft u het best aandacht voor de waarborg diefstal. Die bevat voor juwelen vergoedingslimieten. Voor zeer waardevolle voorwerpen of collecties kan een extra dekking dan ook interessant zijn.

6. Hoe discussies voorkomen?

Wie discussies wil voorkomen, kan maar beter goed weten waarvoor hij allemaal verzekerd is en waarvoor niet. Ook het risico van onderverzekering moet vermeden worden. Niemand leest graag de kleine lettertjes van een verzekeringscontract, maar ze kunnen wel helpen om problemen achteraf te voorkomen.

Ook na een schadegeval zijn er enkele zaken waarop u beter let. Ten eerste: verwittig uw verzekeraar zo snel mogelijk. Breng ook geen wijzigingen aan aan de beschadigde goederen, waardoor het moeilijker kan worden om de oorzaken van het schadegeval te bepalen en de omvang van de schade te schatten. ‘Ook is het raadzaam om in afwachting van de expert of schade-inspecteur de volgende documenten te verzamelen: bewijs van de dringende kosten die u moest maken, inventaris en eventuele foto’s van de aangetaste goederen, een schatting van de geleden schade, eventueel op basis van offertes om de beschadigde goederen te herstellen of te vervangen, aankoopfacturen van de beschadigde (of gestolen) goederen’, zegt Robyns. En hij besluit: ‘Denk er ook aan dat de meeste brandverzekeringen een hoofdstuk bijstand omvatten om u te helpen als de nood het hoogst is.’

 

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud