Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Is een extra verzekering voor ziektekosten zinvol?

Een hospitalisatieverzekering is goed ingeburgerd. Maar ook als u niet in het ziekenhuis belandt, kunnen de medische kosten oplopen. Een verzekering voor ambulante zorg kan de factuur verlichten.
Advertentie
©Phanie

Naar de huisarts met een griep. Naar de logopedist met de kinderen. Naar de oogkliniek voor een laserbehandeling. Naar de kinesist voor oefeningen voor uw pijnlijke rug. Ook zonder een ziekenhuisopname kunnen de ziektekosten aardig oplopen. Doorgaans komt uw ziekenfonds wel tussen, maar u betaalt zo goed als altijd nog een stukje van de kosten zelf. Op het afschrift van het ziekenfonds vindt u dat terug bij ‘remgeld’ of ‘persoonlijk aandeel’.

5%
‘Terwijl acht op de tien Belgen een hospitalisatieverzekering hebben, heeft maar 5 procent een bijkomende verzekering voor tandzorg of ambulante zorg’, zegt Birgit Hannes van DKV.

Dat persoonlijke aandeel kunt u reduceren met een bijkomende verzekering voor ambulante zorg. Die komt tussen voor ziektekosten die losstaan van een opname in het ziekenhuis. De formule vindt steeds meer ingang. Partena Ziekenfonds en OZ bieden sinds twee jaar Medicalia aan. De Socialistische Mutualiteiten - de VoorZorg Antwerpen, De Voorzorg Limburg, Bond Moyson Oost-Vlaanderen en Bond Moyson West-Vlaanderen - hebben sinds dit jaar hun ViviPlan. CM heeft het CM-Mediko Plan. Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds heeft het MaxiPlan. Symbio en de Liberale Mutualiteit bieden (nog) geen dekking voor ambulante zorg. Bij de klassieke verzekeraars kunt u alleen bij DKV terecht.

Algemeen verspreid is een verzekering voor ambulante zorg zeker nog niet. ‘Terwijl acht op de tien Belgen een hospitalisatieverzekering hebben, heeft maar 5 procent een bijkomende verzekering voor tandzorg of ambulante zorg’, zegt Birgit Hannes, directielid bij de gezondheidszorgverzekeraar DKV. ‘Dankzij de medische ontwikkeling vinden nochtans steeds meer behandelingen buiten het ziekenhuis plaats, wat nieuwe kosten met zich meebrengt.’

Tal van werknemers hebben een hospitalisatieverzekering via hun werkgever. Maar collectieve polissen voor ambulante zorg zijn schaars. ‘Vooral de grote werkgevers bieden dat aan. Bijna 9 procent van onze klanten met een collectieve hospitalisatieverzekering heeft ook een dekking ambulante zorg’, zegt Gianni De Muynck, woordvoerder van AXA.

Waar moet u op letten als u privé een verzekering voor ambulante zorg afsluit?

De waarborgen

De waarborgen verschillen van aanbieder tot aanbieder. Er is één constante: een vergoeding voor het remgeld voor onderzoeken en consultaties bij (huis)artsen. Andere vaak voorkomende waarborgen zijn:

- remgeld voor voorgeschreven geneesmiddelen

- paramedische zorg en alternatieve behandelingen door kinesisten, fysiotherapeuten, verplegers, osteopaten, psychologen, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, homeopaten, acupuncturisten, chiropractici...

- corrigerende brilglazen, contact-lenzen en ooglaserbehandelingen

- hoorapparaten

- anticonceptie en reisvaccins

- medische protheses

Daarnaast kan er een forfaitaire vergoeding zijn bij bepaalde gebeurtenissen, zoals 250 euro bij een geboorte.

Het MaxiPlan van het VNZ en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en het CM-Mediko-Plan zijn een combinatieverzekering, die ook voor tandkosten in een tussenkomst voorzien. Daardoor kan er ook een vergoeding zijn voor onder andere orthodontie, kronen, parodontologie en tandimplantaten.

Hoeveel u precies krijgt terugbetaald, varieert. De ziekenfondsen betalen doorgaans 50 of 75 procent van het remgeld terug. Dat alleen een deel van het remgeld wordt betaald, is een aandachtspunt voor wie een niet-geconventioneerde dokter bezoekt. Die volgt niet de wettelijk vastgelegde honoraria en kan daarnaast nog een ereloonsupplement aanrekenen. Dat supplement moet u dan volledig uit eigen zak betalen. DKV voorziet in alle verzekeringsformules een tussenkomst van 80 procent, zelfs als het ziekenfonds niet tussenkomt.

Het remgeld is de belangrijkste terugbetaling. ‘Wij betalen aan een verzekerde gemiddeld 80 euro per jaar aan remgeld terug voor zowel geneesmiddelen, hospitalisaties als ambulante zorg. Alleen daarmee recupereer je bijna de helft van de betaalde premie’, zegt Jürgen Constandt, de algemeen directeur van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds.

Ook Partena Ziekenfonds wijst op het belang van remgeld. ‘30 procent van onze uitbetalingen is een tussenkomst voor remgelden. Nog eens 30 procent is een tussenkomst voor een bril’, zegt woordvoerder Sarah Masschelein.

Per onderdeel kan de terugbetaling worden beperkt, tot bijvoorbeeld 1.500 euro per jaar aan remgeld of 600 euro voor alternatieve therapieën. Bovendien kan er een jaarplafond zijn: in de praktijk vaak 1.500 euro per jaar per persoon.

De wachttijden

Afhankelijk van het type tussenkomst kan er een wachttijd zijn. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat u twaalf maanden aangesloten moet zijn voordat u een tussenkomst kunt krijgen voor een hoorapparaat. Bij mutatie van een gelijkaardige verzekering kunnen wachttijden wegvallen.

Er kan ook een vrijstelling gelden, waardoor u zelf een eerste schijf van de kosten voor ambulante zorg moet betalen. Het CM-MediKo Plan werkt met een franchise van 30 euro per kalenderjaar.

Ga ook na of er geografische beperkingen zijn. Het kan zijn dat de dekking alleen geldt voor prestaties voorgeschreven en verstrekt in België. Andere formules komen ook tussen in lidstaten van de Europese Unie. Nog andere werken met een wereldwijde dekking.

De premies

De toetredingsvoorwaarden zijn niet bij elke verzekering dezelfde. Sommige verzekeraars leggen leeftijdsvoorwaarden op, andere niet. De ene sluit bestaande aandoeningen uit, terwijl u bij de andere geen medische vragenlijst moet invullen.

Maar altijd hangt de premie af van uw leeftijd. Wie op latere leeftijd instapt, moet doorgaans hogere premies betalen. Baby’s en peuters sluiten vaak gratis aan.

Bij de ziekenfondsen moet u rekenen op een maandelijkse premie van minder dan 10 euro voor kinderen tot maximaal zo’n 40 euro voor 70-plussers.

Bij DKV gaat het van een jaarpremie van 382,72 euro voor jongeren in de eenvoudigste formule tot 1.293 euro voor de meest uitgebreide formule voor 80-plussers.

De combinatie met een hospitalisatieverzekering

Een combinatie met een hospitalisatieverzekering is geen vereiste. Het is mogelijk u alleen te verzekeren voor ambulante zorg. Bij de ziekenfondsen is het wel een voorwaarde dat u lid bent. Bovendien moeten alle gezinsleden die op hetzelfde ledenboekje staan aansluiten, tenzij een van hen een gelijkaardige verzekering via het werk heeft.

Er kan wel een korting zijn voor wie een hospitalisatieverzekering en een verzekering voor ambulante zorg combineert. Bij CM krijgt u een jaarlijks korting van 5 procent op de premie voor het CM-Hospitaalplan als u dat combineert met een CM-MediKo Plan. OZ heeft een hospitalisatieverzekering met een extra dekking voor ambulante zorg: Hospitalia Ambulant. DKV geeft een korting voor wie combineert met een hospitalisatieverzekering en biedt met Plan DKV Medi Pack een combinatieproduct aan.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud