Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Is een uitvaartverzekering haar geld waard?

Met Allerheiligen voor de deur duiken de reclameboodschappen voor een uitvaartverzekering weer op. Is sparen voor uw begrafenis zijn geld waard?
Advertentie
Met een uitvaartverzekering spaart u voor de financiering van uw begrafenis. ©Lieven Van Assche LVA

Ook sterven heeft zijn prijs. Uit een enquête van de consumentenorganisatie Test Aankoop bij 850 Belgen blijkt dat een gemiddelde begrafenis in ons land 5.000 euro kost. Volgens Thomas Heiremans van de Uitvaartunie Vlaanderen kan de prijs inclusief drukwerk, de koffietafel, een grafzerk en bloemen oplopen tot gemiddeld 7.000 euro. Dat is een groot bedrag als u dat in een keer moet ophoesten. Misschien bent u van het principe ‘après moi le déluge’, en vindt u dat uw nabestaanden uw begrafenis maar moeten betalen, maar u kunt er ook op voorhand voor sparen.

Bij een sterfgeval worden de bankrekeningen van de overledene geblokkeerd, maar de nabestaanden mogen ze wel gebruiken om de kosten voor de uitvaart te betalen. Bovendien wordt dat bedrag afgetrokken van de nalatenschap. Met een specifieke uitvaartverzekering hoeven uw nabestaanden zich geen zorgen te maken over de financiële afwikkeling van uw begrafenis. Sommige verzekeraars bieden ook bijstand aan.

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering is doorgaans een tak 21-verzekering (levensverkzekering met een gegarandeerde rente), die de kosten van een uitvaart dekt. Bij het overlijden betaalt de verzekeraar een bedrag uit aan de begunstigde. Dat kan een familielid zijn, een erfgenaam of de begrafenisonderneming. Afhankelijk van de aanbieder zijn extra diensten voor de nabestaanden inbegrepen, zoals telefonische opvang, repatriëring, hulp bij de administratieve rompslomp, psychologische bijstand.

De meeste uitvaartverzekeringen staan op naam van 50-plussers.

‘Het is best mogelijk een uitvaartverzekering af te sluiten die niet die naam draagt. Ook via andere verzekeringen kan je kapitaal vrijmaken om de schikkingen bij een overlijden te treffen’, zegt François de Clippele, de woordvoerder van de sectorvereniging Assuralia. ‘Daarom kunnen we niet precies zeggen hoeveel zulke verzekeringen in omloop zijn.’

Uit eigen metingen leidt marktleider DELA af dat het aantal uitvaartverzekeringen stijgt en dat 16 tot 17 procent van de Belgen over zo’n polis zou beschikken. Dat stemt ook overeen met de bevindingen uit de enquête van Test Aankoop, waaruit blijkt dat 16 procent een uitvaartverzekering heeft.

Voor wie is een uitvaartverzekering zinvol?

Voor wie niet genoeg discipline heeft om te sparen voor zijn begrafenis en er zeker van wil zijn dat hij de uitvaart krijgt die hij wil. De verzekering is ook interessant voor wie zijn vermogen heeft uitgedeeld aan erfgenamen, voor wie al zijn middelen naar een langdurig verblijf in het rusthuis ziet vloeien en voor wie in onmin leeft met zijn erfgenamen of wie vreest dat zij onderling onenigheid krijgen.

‘Zeker bij complexe gezinssituaties is een uitvaartverzekering aan te raden’, zegt Marysia Kluppels van DELA. ‘In een samengesteld gezin organiseert de nieuwe partner vaak de uitvaart, maar ontvangen de kinderen uit een vorige relatie de erfenis. Als u een uitvaartverzekering afsloot, moet uw partner niet bij de kinderen aankloppen om de uitvaart te betalen. Zo vermijdt u pijnlijke discussies en familieruzies.’

Hoeveel kost zo’n verzekering?

‘U moet eerst uitmaken hoeveel geld u aan uw uitvaart wil besteden en tot welke leeftijd u wil betalen. Met die gegevens bepaalt de verzekeraar hoeveel u per maand, per trimester, per semester, per jaar of in één keer betaalt. Hoe jonger u bent, hoe lager de premie’, zegt Kluppels. ‘Het kapitaal staat vast tot u sterft. Dat lijkt een beetje op sparen, maar het is een verzekering. Als u sterft voor alle bijdragen zijn betaald, dan krijgen uw nabestaanden toch het volledige bedrag waarvoor u verzekerd was. Kost de begrafenis minder dan verwacht, dan krijgen zij dat saldo uitbetaald. Omgekeerd betalen ze bij als de kosten oplopen.’

4.358,41
prijs uitvaartverzekering
Een 35-jarige die zich voor 7.000 euro wil laten verzekeren, betaalt bij DELA over twintig jaar 24,42 euro per maand. Kiest hij voor een eenmalige premie dan betaalt hij 4.358,41 euro.

Vooral jonge gezinnen kunnen baat hebben bij een uitvaartverzekering omdat ze doorgaans minder spaargeld hebben. Bovendien is hun risico beperkter, waardoor de premies lager liggen. Een 35-jarige die zich voor 7.000 euro wil laten verzekeren, betaalt bij DELA over twintig jaar 24,42 euro per maand en blijft de rest van zijn leven verzekerd. Kiest hij voor een eenmalige premie dan betaalt hij 4.358,41 euro.

Toch staan de meeste uitvaartverzekeringen op naam van 50-plussers. Vaak beschikken die over een spaarpotje en betalen ze een eenmalige premie omdat dat goedkoper uitkomt. Een 50-jarige man betaalt bij DELA eenmalig 5.283,92 euro om voor 7.000 euro verzekerd te zijn. Voor datzelfde bedrag betaalt hij maandelijks 31,70 euro gedurende twintig jaar, of opgeteld 7.608 euro. Een flinke hap meer. Vanaf een bepaalde leeftijd - meestal tussen 65 en 75 jaar - is een eenmalige premie verplicht.

Is een uitvaartverzekering fiscaal interessant?

Het gewaarborgde bedrag van een uitvaartverzekering is niet fiscaal aftrekbaar, u betaalt evenwel geen voorheffing. ‘Het grote voordeel van een uitvaartverzekering is de gemoedsrust. Als u een verzekering voor 7.000 euro afsloot, bent u zeker dat die naar uw uitvaart gaat en niet naar iets anders. Bovendien is dit meer dan een zuiver financiële zaak. De dienstverlening en de bijstand zijn zeker even belangrijk’, reageert Kluppels van DELA.

Bij wie kunt u terecht?

DELA is afgetekend marktleider. Funalia is een verzekering bij AG Insurance die speciaal is opgesteld voor de onafhankelijke begrafenisondernemers. Ook onder meer Corona Direct, KBC, Belfius, DVV, P&V en NELB bieden specifieke uitvaartverzekeringen aan, maar voeren geen of weinig promotie. Op hun websites kunt u uw premie berekenen.

Ga op voorhand bij een begrafenisondernemer navragen wat uw uitvaartwensen kosten. Dan kunt u garanderen dat u niet over- of onderverzekerd bent. Afhankelijk van uw leeftijd en uw wensen is de ene formule interessanter dan de andere. Goed vergelijken is de boodschap.

Wat staat in de kleine lettertjes?

Een indexering van het kapitaal is een must. Door de jaren heen wordt alles duurder, ook een begrafenis. Een jaarlijkse indexering van het uitbetaalde kapitaal vangt dat op, maar dat is niet altijd mogelijk als u een eenmalige premie betaalt. Sommige verzekeraars indexeren de jaarlijkse premies om het kapitaal te indexeren. Bij andere kan de winstdeelname al leiden tot een verhoging van het kapitaal, dan moet u minder bijpassen om de index te volgen.

Een overlijden door een zelfmoord of door geweldpleging is niet altijd meteen verzekerd, een overlijden na euthanasie volgens de wettelijke voorwaarden is dat wel. Contracten kunt u persoonlijk afsluiten of voor het hele gezin. Sommige verzekeraars vragen een medische vragenlijst in te vullen, andere geven een korting voor niet-rokers.

Laatste wilsbeschikking zonder verzekering?

Ook zonder uitvaartverzekering kunt u uw laatste wensen op voorhand vastleggen. U kunt naar het gemeentehuis stappen en daar uw wensen laten registreren in het bevolkingsregister. Het gaat om de grote lijnen van de uitvaart, zoals of u een begrafenis of een crematie wil, of een religieuze of een burgerlijke plechtigheid. U kunt ook aangeven welke begrafenisondernemer uw uitvaart moet verzorgen.

Heiremans van de Uitvaartunie pleit voor meer transparantie. ‘Informeer u op voorhand ongeacht uw leeftijd, ga langs bij de uitvaartondernemer en bespreek uw wensen met uw nabestaanden. Voor de meeste mensen lijkt me dat zinvoller dan een uitvaartverzekering afsluiten. Bovendien biedt ook een moderne uitvaartonderneming een professionele dienstverlening aan, bijvoorbeeld de administratie uit handen nemen of juridische bijstand. Dat is geen ‘heiligdom’ van de verzekeraars. De begrafenisondernemer kan vaak korter op de bal spelen omdat hij nauwe contacten heeft met de nabestaanden tijdens en na de uitvaart.’

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud