Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Is uw woningverzekering voldoende?

Afgelopen weekend raasde een zware storm over het zuidoosten van Europa. Niet alleen vielen er een aantal doden te betreuren, ook de materiale schade is enorm. Natuurgeweld staat vaak synoniem voor hoge kosten. Hoe wapent u zich daar tegen ?

(netto) – Terwijl het in ons land wel verplicht is een autoverzekering af te sluiten, schrift de wet niet voor dat u ook uw woning moet verzekeren. Toch doet u daar niets dan voordelen bij. Een woningverzekering vergoedt immers niet alleen de schade aan uw huis en inboedel, maar komt ook tussen in uw verantwoordelijkheid tegenover derden en de kosten die daarbij ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer een sterke wind bijvoorbeeld uw dakpannen heeft doen loskomen waarna ze op de wagen van de buren terechtgekomen zijn.

Toch mag u er niet van uitgaan dat u voor eender welk risico gedekt bent. De lijst met uitzonderingen is weliswaar niet heel lang, maar toch staan er bijna steeds een aantal zaken op die u misschien niet verwachtte. Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars, wijst er wel op dat de meeste Belgische polissen ongeveer dezelfde risico's afdekken.

Basisgaranties

Wat hoe dan ook gedekt is bij een woningverzekering zijn de schadegevallen ten gevolge van : brand, ontploffingen, blikseminslag, aanslagen, arbeidsconflicten, loslopende dieren, voertuigen, vallende bomen en onweer.

De meeste verzekeraars komen bovendien tussen in de volgende gevallen : schade door elektrische leidingen, rook- en roetschade, vrieskou, ijzel, sneeuw- of ijsdruk op uw dak, waterschade, glasbreuk en dooischade.

Sinds 1 maart 2006 bevat elke nieuwe polis ook verplicht een dekking van de schade veroorzaakt door natuurrampen. Ook de gevolgen van een aardbeving, een overstroming, een rioolbreuk of een treinontsporing worden dus vergoed.

Hoeveel kost een woningverzekering?

Een vast tarief bestaat er uiteraard niet. De hoogte van uw premie zal afhangen van de oppervlakte van uw woning én de geschatte waarde. Ook de waarde van de inboedel wordt meegenomen in de berekening. De verleiding is misschien groot om die bedragen wat naar beneden bij te stellen, maar toch kunt u een zogenaamde 'onderverzekering' maar beter vermijden. Uw verzekeraar zal immers in gelijke mate dat het pand onderverzekerd was de hoogte van de schadevergoeding verlagen – de evenredigheidregel.

De waarde die u moet laten verzekeren komt bovendien niet altijd overeen met de prijs die u betaalde. Bijvoorbeeld: u koopt een villa voor 140.000 euro en laat voor 25.000 euro renovatiewerkzaamheden uitvoeren. Een buitenkansje, want u had dat huis nooit voor 165.000 euro kunnen laten bouwen. Een storm rukt het dak los. De door de verzekeringsonderneming aangewezen deskundige schat de prijs van een nieuw dak op 15.000 euro. Volgens hem bedraagt de herbouwwaarde van de villa 225.000 euro. U bent dus onderverzekerd (165.000 in plaats van 225.000 euro). De verzekeraar past de evenredigheidsregel toe. U ontvangt dus geen 15.000 euro, maar wel 15.000 x (165.000/225.000) = 11.000 euro.

Hoe voorkomt u onderverzekering?

Als u uw huis laat verzekeren is het sowieso een goed idee om een expert onder de arm te nemen die de herbouwwaarde van het pand kan inschatten. Vraag uw verzekeraar een lijst met de door hem erkende experten. Op die manier kan de evenredigheidsregel achetraf onmogelijk nog toegepast worden.

Slachtoffer geworden?

In het geval van schade moet u een aantal afspraken volgen. Meld de schade zo snel mogelijk bij uw verzekeraar. Hoe meer informatie u op dat moment geeft – plaats, datum, omstandigheden, precieze schade – hoe sneller de terugbetaling rond zal zijn. Het helpt zeker altijd om foto's van de schade bij te voegen. Met een voldoende ingevuld dossier kunt u bijna steeds op een vergoeding binnen de 30 dagen regelen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud