Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Langdurig ziek? Verzekering gewaarborgd inkomen houdt inkomen op peil

Langdurig zieke werknemers zien hun inkomen snel slinken. Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt soelaas, maar het gros van de werknemers moet het nog zonder stellen.
©Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Een hospitalisatieverzekering is goed ingeburgerd als extralegaal voordeel voor werknemers. 5,5 miljoen Belgen maken er via hun werkgever gebruik van. Maar misschien moet u uw huidige of toekomstige werkgever ook eens vragen of het niet mogelijk is daarbovenop een verzekering voor gewaarborgd inkomen te krijgen. Die verzekering past een deel van het loonverlies bij als u langer dan een maand moet thuisblijven.

De verzekering gewaarborgd inkomen, vaak ook arbeidsongeschiktheidsverzekering genoemd, zat volgens cijfers van de verzekeringskoepel Assuralia in 2017 in het loonpakket van maar 665.000 werknemers. De verzekering heeft nochtans voor heel wat mensen een duidelijk nut.

Een op de twee Belgen

Uit RIZIV-cijfers over 2014 (de recentst beschikbare gegevens) blijkt dat er dat jaar 3,8 miljoen uitkeringsgerechtigden waren. In 2014 was 67 procent van de bevolking aan het werk. Dat komt neer op bijna 7,5 miljoen mensen. Dat betekent dat zowat een op de twee Belgen vroeg of laat geconfronteerd wordt met een arbeidsongeschiktheid van langer dan een maand.

665.000
verzekering gewaarborgd inkomen
De verzekering gewaarborgd inkomen zat volgens cijfers van koepelfederatie Assuralia in 2017 in het loonpakket van maar 665.000 werknemers.

Volgens Marc Van kerckhoven, directeur employee benefits bij de verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits, zal het aantal verzekeringen gewaarborgd inkomen zo goed als zeker toenemen. ‘Het wordt een belangrijke tool in de war for talent’, zegt hij. ‘Het is in zekere zin het extralegaal voordeel van de 21ste eeuw.’

U kunt ook individueel een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten, maar dat valt normaal een stuk duurder uit dan de groepspolis waarover uw werkgever kon onderhandelen. ‘Bovendien is de individuele toegang door verzekeraars ook een stuk strenger dan bij een groepsverzekering’, zegt Van kerckhoven. ‘Voor een collectieve verzekering wordt de gemiddelde werknemer normaal zonder problemen aanvaard.’

De standaardpolis verzekert arbeidsongeschiktheid tot aan de pensioenleeftijd. In de meeste verzekeringscontracten wordt een onderscheid gemaakt tussen fysieke en psychische aandoeningen. De fysieke aandoeningen zijn onbeperkt in de tijd verzekerd. Voor psychische aandoeningen zoals een burn-out wordt de periode afhankelijk van het contract beperkt tot twee of drie jaar.

Verzekeraar past bij

Als u langdurig ziek wordt, dan ontvangt u van uw werkgever in de eerste maand van de arbeidsongeschiktheid een gewaarborgd loon. Nadien neemt het ziekenfonds over, maar dan valt u in het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid terug op 60 procent van uw loon. In België bedraagt een gemiddeld bruto-inkomen 3.300 euro per maand, waardoor u in het eerste jaar terugvalt op 2.310 euro. Vanaf het tweede jaar valt u terug op 40 procent van uw loon, waardoor u nog 1.320 euro overhoudt.

De verzekering gewaarborgd in komen wordt een belang rijke tool in de war for talent.
Marc Van kerckhoven
Vanbreda Risk & Benefits

Als u een verzekering gewaarborgd inkomen hebt, dan past de verzekeraar uw loonverlies voor een deel bij. De werkgever kan beslissen een verzekering aan te gaan die tot 80 procent bijpast, maar doorgaans wordt tot 70 procent bijgepast. In het laatste geval betekent dat voor een gemiddeld inkomen in het eerste jaar een extra bedrag van 330 euro bruto per maand. Tijdens het tweede jaar gaat het om 990 euro extra per maand.

Een belangrijke nuance is dat de sociale zekerheid een loonplafond van 3.705,73 euro per maand hanteert. Dat betekent dat de maximale wettelijke uitkering 60 procent van dat bedrag beloopt. Stel dat u 4.500 per maand verdient, dan valt u toch terug op 60 procent van 3.705,73 euro, wat neerkomt op 2.223 euro.

Hebt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan past de verzekering bij tot 70 procent van uw reële brutoloon, wat een bedrag van 3.150 euro oplevert.

‘Wij zijn ervan overtuigd dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering almaar relevanter zal worden’, zegt Van kerckhoven. ‘Dat heeft alles te maken met de verhoging van de pensioenleeftijd. Enerzijds wordt de periode waarin iemand arbeidsongeschikt kan worden langer. Anderzijds neemt de kans op arbeidsongeschiktheid ook toe met de leeftijd.’

Van kerckhoven baseert zich op een studie van de Nationale Bank uit 2017. Daaruit blijkt dat arbeidsongeschiktheid bijna zesmaal hoger ligt bij mannen van 55 tot 59 jaar dan in de leeftijdscategorie 30 tot 34 jaar. Voor vrouwen ligt de arbeidsongeschiktheid bij de eerste leeftijdsgroep ruim vier keer hoger.

Een studie van het RIZIV uit 2014 komt tot een soortgelijke conclusie. Die trend wordt bevestigd door cijfers uit 2018 toen de uitgaven van het RIZIV voor het eerst de totale uitgaven voor werkloosheid overtroffen.

Ontsporing kostprijs

De vraag is of de verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid bij oudere werknemers niet leidt tot een ontsporing van de kostprijs van een verzekering gewaarborgd inkomen. Volgens Van kerckhoven hoeft dat niet het geval te zijn. ‘Alles hangt af van het juiste re-integratiebeleid’, zegt hij.

Hij wijst erop dat een verzekering niet onterecht gebruikt mag worden voor zieke of langdurig afwezige werknemers voor wie werkhervatting een optie is. ‘We vragen werkgevers om de re-integratie van hun werknemers actief op te volgen’, zegt Van kerckhoven. ‘Een traject opzetten vanaf de vierde of vijfde week van de arbeidsongeschiktheid is cruciaal om de kans op terugkeer te verhogen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud